Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cerddi Fan Hyn: Cerddi Sir Benfro
ISBN: 9781843231714 (1843231719)Publication Date August 2002
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Edited by Mererid Hopwood and R. Arwel Jones. Format: Paperback, 216x139 mm, 160 pages Language: Welsh Out of print Our Price: £6.95   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A rich and diverse collection of a hundred poems about Pembrokeshire, its mountains and beaches, its people and society, in both free and strict metres and in humorous and serious mood.

Casgliad cyfoethog ac amrywiol o gant o gerddi cofiadwy a phoblogaidd am Sir Benfro, ei mynydd-dir a'i thraethau, ei phobl a'i chymdeithas, yn y mesurau rhydd a chaeth ac mewn arddulliau doniol a dwys.
Dyma’r gyfrol gyntaf mewn cyfres o lyfrau fydd yn cyfleu naws gwahanol siroedd Cymru trwy gyfrwng barddoniaeth. Nid y beirdd eu hunain fydd testun sylw y gyfres hon, yn ôl y broliant, ond pobl a chymeriad a hanes gwahanol froydd.

Nid sir hawdd i’w chostrelu mewn cyfrol o farddoniaeth Gymraeg oedd hon, dwi’n siŵr. Mae hen linell anweledig y Landsker yn ffin sy’n hollti’r gogledd mwy Cymreig yng nghysgod y Preseli oddi wrth yr ardal ddeheuol mwy Seisnigedig. Mi dybiwn mai tasg tipyn yn anoddach i’r golygydd oedd dod o hyd i ddewis eang o gerddi fyddai’n cyfleu naws de’r sir. Fodd bynnag, fe lwyddwyd ac y mae’r cerddi yma – ond gellwch glywed y gwahaniaeth rhyngddyn nhw a’r canu, cynnes sy’n nodweddu cerddi beirdd fel Waldo, Eirwyn George, Idwal Lloyd a W.R. Evans – enwau cyfarwydd bro’r ‘gelaets a’r grug’.

Y mae yma rai cerddi sy’n pefrio o dafodiaith arbennig y sir – o gerdd gyfarwydd Dewi Emrys i Bwllderi i rai o ganeuon W.R. Evans, sy’n crisialu naws cymdogaeth wledig ei gyfnod yntau gyda’i hiwmor unigryw. Dwn i ddim sut y bydd darllenwyr yn Sir Fôn neu Sir y Fflint, dyweder, yn ‘clywed’ y cerddi hyn yn eu pennau wrth eu darllen – tybed a fyddai geirfa fer yn y cefn wedi bod yn atodiad defnyddiol i’r rhai fydd angen cyfieithiad o iaith y wês wês?! Efallai y dylai’r cyhoeddwyr gynnwys CD o fewn y clawr cefn er mwyn i ni i gyd gael y profiad o allu clywed cyfoeth tafodieithol Cymru erbyn diwedd cyhoeddi’r gyfres gyfan!

Ond mae un peth yn sicr – ni all yr un darllenydd lai na theimlo, yng nghynhesrwydd nifer fawr o gerddi’r gyfrol, fod gan y sir hon rhyw afael rhyfedd dros ei thrigolion. Y mae cariad at dirwedd y bryniau, ac at gymdeithas, i’w glywed yn glir. O soned gofiadwy Eirwyn George, sy’n agor y gyfrol, i ddisgrifiad Wyn Owens o’r ffordd y mae ei lygaid artist yntau yn gweld y wlad o’i gwmpas, y mae teimlad y beirdd tuag at eu bro yn curo’n ddiffuant trwy’r gyfrol.

Yn wrthbwynt diddorol o safbwynt arddull roedd yna gerddi gan feirdd megis Gwyneth Lewis a Bobi Jones. Rhoddwyd sylw hefyd i ganeuon Tecwyn Ifan, sydd wedi eu hysbrydoli gan yr ardal. Yn wir, mae yma amrywiaeth ardderchog o ganu mewn sawl ffurf. Y mae yma gerddi cyfarwydd a mwy newydd, cerddi i gnoi cil drostyn nhw, cerddi sy’n ddarluniau disgrifiadol pert – ac mae yna limrig carlamus gan Reggie Smart sy’n galw am un darlleniad cofiadwy yn unig!

Os prynwch y gyfrol hon, cewch eich cludo’n ddiffwdan i un o gorneli hyfrytaf Cymru. Y mae’n argoeli’n dda ar gyfer y gyfres gyfan. Dim ond un peth – fe osododd y golygydd her yn ei chyflwyniad, i ni ddarganfod beth oedd y ddolen gyswllt a oedd yn clymu’r gyfrol ynghyd. Dwi’n dal i bwslo – ond mae’n dasg glyfar iawn i beri i ddarllenydd fynd yn ôl ac yn ôl drachefn i fwynhau’r cyfanwaith gofalus.

Cathryn Gwynn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Pedair Oed/Mae'r Gān yn ...
Robat Arwyn
£3.99
 
Buy Now
Cantabile - Caneuon ...
 
£12.00
 
Buy Now
Llyfr ABC
Elwyn Ioan
£2.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Buy Now
Welsh
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Buy Now
Children
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Buy Now