Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cerddi Fan Hyn: Cerddi Powys
ISBN: 9781843232537 (1843232537)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2003
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Dafydd Morgan Lewis Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 130 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad cyfoethog ac amrywiol o gant o gerddi cofiadwy sy'n gysylltiedig â Phowys, y mannau hudolus, y cymunedau clos a'r cymeriadau lliwgar, gan feirdd o bob cenhedlaeth, yn y mesurau caeth a rhydd, ac mewn naws ysgafn a dwys.

A rich and diverse collection of a hundred poems associated with Powys, the magical places, the close-knit communities and colourful characters, by poets of all generations, in both free and strict metre and in light and serious mode.
Mae fformiwla lwyddiannus y gyfres hon bellach yn ei lle, ond mae trysorau newydd i'w canfod ym mhob cyfrol. Y gyfrol ddiweddaraf yw Cerddi Powys – ardal ddaearyddol arall anodd i'w chynrychioli – ond fe lwydda Dafydd Morgan Lewis i ddethol yn ofalus a datguddio'r cyfoeth.

O ran cerddi cawn rychwant o fesurau ac arddulliau, o'r cerddi cynharaf a Chanu Heledd hyd at gerdd gan Linda Healy mewn tafodiaith hyfryd. Wrth droi'r tudalennau sylweddolwn fod cymaint o amrywiaeth o fewn y sir – Cymreictod perfeddwlad Sir Drefaldwyn – a hyfryd gweld gwaith beirdd y fro megis y dihafal Dafydd Wyn Jones a Tegwyn Pughe Jones, yr urddasol Iorwerth Peate a'r cyfareddol Gwyn Erfyl. Cawn addasiad diddorol i'r Gymraeg hefyd o un o gerddi R.S Thomas.

Yna tua gwastadeddau'r ffin cawn gip ar dywyllwch Cilmeri, a naws wahanol Llandrindod, Epynt, Cwm Elan a Senni. Cofir am ogledd y sir hefyd – Llanrhaeadr ym Mochnant a Sycharth, Pennant Melangell ac argae Llanwddyn a chroestoriad o fannau mor amrywiol â Chastell Dolforwyn a Chanolfan Celtica ym mhen arall y sir.

Rhydd y gyfrol amrywiaeth o bersonoliaethau i ni hefyd – rhai o unigolion Dyffryn Banw drwy lygaid Emrys Roberts; yna oedir ymysg enwogion mor amrywiol ag Ann Griffiths, Laura Ashley, Sioned Penllyn a Nansi Richards gan weld y lodes a'r santes ynddynt oll. Hoffais fod yma gerddi llai cyfarwydd i Ann Griffiths na'r rhai treuliedig, ac fe gynhwysir yr unig emyn a gadwyd yn ei llawysgrif hi ei hunan. Mae rhwyd Dafydd Morgan Lewis yn un eang – yn cynnwys gwaith R. Williams Parry i'r Hen Ddoctor yng Nghaersws, er enghraifft, ac mae ôl ymchwil a dethol ar y gyfrol.

Ceir cryn dipyn o hiwmor yma – megis Hedd Bleddyn yn gweld ei angladd ei hun yn y papur, ac Iwan Llwyd yn cael brêc-down cofiadwy ar y Bannau! Cynhwysir caneuon gwerin a cherddi tafodieithol megis yr amaethwr yn cwyno, ond dim llawer o ganeuon cyfoes y tro hwn. Serch hynny cawn ddarlun real o Bowys heddiw, megis gwir fygythiad i'r iaith ar y ffin, a'r colli arwyddocaol ar siaradwyr o un i un, colli 'y byd cynnes sy 'mhlygion yr iaith'. Mae Maldwyn y brotest yma hefyd, a'r her i barhau, ond hefyd y mwynder diarhebol hwnnw mewn tirwedd ac unigolion.

Llwydda'r gyfrol i gynnal ein diddordeb yn holl amrywiaeth y sir, ac erys atgof o blu'r gweunydd oesol Nant yr Eira wedi i'n taith ninnau ddod i ben.

Aled Lewis Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch