Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cerddi Fan Hyn: Meirionnydd
ISBN: 9781843236979 (1843236974)Publication Date April 2006
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Edited by Siân Northey, Cynan Jones and R. Arwel Jones. Format: Paperback, 215x140 mm, 148 pages Language: Welsh Out of Stock - Ordered on request Our Price: £6.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A rich and diverse collection of a hundred poems associated with Meirionnydd, the magical places, the close-knit communities and colourful characters, by poets of all generations, in both free and strict metre and in light and serious mode.

Detholiad cyfoethog ac amrywiol o gant o gerddi cofiadwy sy'n gysylltiedig â Meirionnydd, y mannau hudolus, y cymunedau clos a'r cymeriadau lliwgar, gan feirdd o bob cenhedlaeth, yn y mesurau caeth a rhydd, ac mewn naws ysgafn a dwys.
Dyma gyfrol olaf y gyfres Cerddi Fan Hyn. Bwriad y gyfres oedd darlunior siroedd dan sylw au pobl trwy gerddi o bob cyfnod. Unwaith eto llwyddwyd i wneud hynny yn y gyfrol hon. Nid mater hawdd yw darlunio sir mor amrywiol Meirionnydd, oi thraethau eang yn y gorllewin iw chopaon enwog, y ddau Foelwyn, y Cnicht ar ddwy Aran. Amrywiol iawn yw ei chefndir economaidd hefyd, or diwydiant llechi yn Ffestiniog a Chorris ir ardaloedd amaethyddol eang trwyr sir. Llwyddwyd i gostrelur cyfan yma.

Caiff hanes y sir sylw dyladwy hefyd, o'r dyddiau cynnar hyd at Sesiwn Fawr ein dyddiau ni. Mae yma bobl yn pefrio or tudalennau, or arwyr mawr cenedlaethol fel O. M. Edwards i gymeriadau arbennig fel Dyl Mr.

Beth bynnag fo eich chwaeth o ran barddoniaeth, mae yma ddigon at eich dant, yn ganu caeth, canu mewn mydr ac odl a chanu rhydd. Braf iawn hefyd yw gweld hen benillion yn cael eu cynnwys gan eu bod yn rhan mor bwysig o draddodiad y sir.

Nid cyfrol iw darllen ar un eisteddiad yw hon, ond cyfrol i droi ati dro ar l tro ac yn arbennig felly pan fyddwch yn crwydror sir – fe ddawr cyfan yn fyw wrth droir tudalennau.

Petawn in un o drigolion Dyffryn Conwy, maen debyg y byddwn yn cwyno bod y rhan honno or wlad wedi ei chynnwys yn y gyfrol hon ond heb unrhyw gydnabyddiaeth o hynny yn ei theitl. Yn sicr maen ardal syn haeddu sylw ar cerddi yn haeddu eu cyhoeddi, ond a ddylent fod wedi cael ychydig mwy o barch na chael eu gwthio ir gyfrol hon fel rhyw atodiad?

Roedd camp y golygyddion yn un fawr ac maent yn haeddu clod am eu gwaith. Maen siŵr y byddai golygyddion gwahanol yn cynnwys cerddi gwahanol ac mae ambell fwlch daearyddol ac o ran y beirdd yn taro rhywun. Ond ni all neb wadu nad yw pob cerdd sydd yma yn talu am ei lle ac maen wych o beth eu cael gydai gilydd mewn un gyfrol fel hyn.

Beryl Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Further Information:
Casgliad o gerddi'n ymwneud ag ardal arbennig sydd yn y gyfrol ddifyr hon, yr olaf mewn cyfres boblogaidd sydd wedi ein tywys ar hyd a lled Cymru trwy gyfrwng barddoniaeth. Yn wahanol i gyfresi o gerddi bro y gorffennol, nid ar y beirdd ond ar eu testun y mae'r pwyslais yn y gyfres hon: mae pob cerdd yn sn am ardal, ei hanes neu ei phobol.
O Ddyfi i Dryweryn, o Forfa Harlech i'r Traeth Mawr, ac o uchelfannau'r ddwy Aran i ddyfroedd Llyn Cregennan, dyma hen sir Gymraeg a Chymreig i'w mr. Dyma diriogaeth cewri: Michael D. Jones, Mari Jones ac O. M.; Hedd Wyn a Dewi Prysor. Rheibiwyd y sir droeon - ildiodd Trawsfynydd ynni niwcliar; cloddiwyd Corris a'r Blaenau er mwyn rhoi toeon i'r byd, a diwallwyd syched Lerpwl yng Nghwm Celyn. Ond dyma hefyd fro hwyliog Sesiwn Fawr Dolgellau, ac yma y bu Gwylliaid Cochion Mawddwy'n codi reiat. Rhwng y cloriau hyn cewch eich tywys i Feirion heb symud o'r fan, trwy gyfrwng cant o'r cerddi mwyaf cofiadwy am yr ardal gynhyrfus hon o Gymru.
Wedi ei magu yn Nhrawsfynydd, a byw yng Ngellilydan a Blaenau Ffestiniog, mae Sin Northey yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tŷ Newydd, y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol yn Llanystumdwy. Mae hi'n awdur llenyddiaeth meicro nodedig iawn, a hi oedd golygydd y casgliad cyntaf o ln meicro, Corachod Digartref (2004).
Er ei fod wedi byw yn Nanmor ers tro bellach (ac yn mynnu fod yr ardal honno yn rhan o Feirion o hyd), y mae Cynan Jones yn parhau i ddod 'adref' i Flaenau Ffestiniog o leiaf unwaith bob wythnos.
Brodor o Sir Fn yw golygydd y gyfres, sef R. Arwel Jones, neu Rocet i'w ffrindiau, ond mae'n fab mabwysiedig i Aberystwyth, ac i'r Llyfrgell Genedlaethol, bellach.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
Book of the Month
English
Staring Back at Me
Tony Bianchi
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Cicio'r Bar
Sioned Wiliam
£8.99
 
Buy Now
Children
Last Big One, The
Dan Anthony
£8.99
 
Buy Now