Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ffordd y Pererinion a Cherddi Eraill
Jams Nicholas
ISBN: 9781843237075 (1843237075)Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2006
Cyhoeddwr: Gomer
Fformat: Clawr Meddal, 215x114 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cyflawn o gerddi'r diweddar brifardd James Nicholas a oedd yn enedigol o sir Benfro, ac a oedd yn llais ac wyneb cyfarwydd fel Archdderwydd a Chofiadur Gorsedd y Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

A complete volume of poems by James Nicholas, the chaired bard from Pembrokeshire who was a familiar voice and face as Archdruid and Recorder of the Gorsedd of Bards in the National Eisteddfod.
Mae darllen drwyr gyfrol hon o glawr i glawr fel mynd ar bererindod yng nghwmnir Prifardd James Nicholas, gydag yntaun sylwebydd craff a diffuant wrth iddo ein tywys o amgylch rhai o lecynnau mwyaf dylanwadol ei fywyd, a chawn gwrdd rhai oi gyfeillion ai arwyr ar hyd y ffordd. A thrwy hynny cawn fwy na chip ar yr hyn syn bwysig ir cyn-archdderwydd a chyn-lywydd Undeb Bedyddwyr Cymru, ar hyn syn agos at ei galon.

Daw safon uchaf y Prifardd ir golwg gan amlaf naill ai mewn cerddi cynganeddol ar fesurau newydd (yn hyn o beth y maen llwyddiannus o arbrofol), neu yn y cerddi hynny syn cynnwys un or themu canlynol: ei ffydd Gristnogol, ardal ei fagwraeth Penfro, neu wladgarwch.

Y gyntaf or tair cerdd a roddodd fwyaf o bleser i mi ywr awdl a enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol y Fflint iddo ym 1969 ac syn rhoi ei ymateb ef i arddangosfar cerflunydd Henry Moore. Mae l llafur hirfaith ar yr awdl, ac maer cyfanwaith yn greadigaeth artistig lwyddiannus a pharhaol. Yr ail ywr cywydd Bardd syn farwnad i Waldo ac yn deyrnged ir syniad o fardd yn gyffredinol. Disgrifir dawn y bardd:

. . . A dawn ydyw yn edau
A geir amdanom yn gwau, -
Edau caeth brawdoliaeth dyn,
Edau ein rhyddid wedyn.

Ar drydedd yw Y Waedd, cerdd a ddaeth, yn l y bardd, dan ddylanwad paentiad enwog Edvard Munch, Y Sgrech. Gallaf weld y paentiad erchyll hwnnwn fyw wrth ddarllen y gerdd lle llwyddar bardd i roi geiriau ir waedd a ddaw o ofnau tywyll a dwfn yr unigolyn.

Ond wrth edrych yn l ar y gyfrol, dau beth syn aros gliriaf yn y meddwl, ar wahn ir tair cerdd uchod. Y cyntaf ywr pennill canlynol or gerdd Concorde:

Safwn ar y groesffordd, lle maer llwybraun croesi
Llwybr y pererinion gynt, y Brodyr, a Dewi Sant,
A llwybr taran y dechnoleg garlamus uwch ein pennau:
Maer ddaear dan ein traed yn crynu hyd fryn a phant.'

I mi, ceir yn y pennill hwn ganolbwynt syniadaeth y gyfrol sef y groesffordd honno syn ei hamlygu ei hun heddiw ym mhrif themur awdur ffydd Gristnogol, brawdgarwch, brogarwch a gwladgarwch. Y maer groesffordd yn arwydd o atyniadau ffordd y byd modern syn fygythiad ir hen ffordd, ac yn ei farddoniaeth ceisiar bardd ein tynnu ni nl at ffordd y pererinion.

Yn anffodus, yr ail beth syn aros yn y meddwl yw safon isel ffwrdd--hi rhai or cerddi, ar gwallau cyson. Tuedda rhai or cerddi caeth i fod yn llinellog, ac ni thalwyd digon o sylw i atalnodi a brawddegu. Darllener Cywydd Cyfarch Mr a Mrs Henry Evans, ar cywydd i Robert Emyr Jones i weld enghreifftiau o hyn, lle maer atalnodau fel petaent wedi eu dewis o het iw rhoi ar ddiwedd llinellau mewn mannau. Ceir nifer o frychau cynganeddol yn y gyfrol, gan gynnwys llinellau syn rhy hir neun rhy fyr o sillaf, Cynghanedd Lusg mewn ail linell cwpled o gywydd, a chamacennu. O ddarllen yr awdl yn y gyfrol, sydd heb unrhyw wall cynganeddol, maen amlwg nad diffyg gallur awdur ywr gwallau, ond diffyg gofal. Yn gyffredinol mae l brys ar y gyfrol, o dur bardd ac o dur wasg. Ceir brychau cysodi, gan gynnwys llinell gyntaf wythfed pennill cerdd T. E. Nicholas yn dod yn rhydd oddi wrth y pennill hwnnw a mynd yn sownd wrth ddiwedd y seithfed pennill, ynghyd llythrennaun diflannu neun newid i lythrennau eraill. A oedd hast iw chael yn barod ar gyfer ei lansio yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe?

Clywais y Prifardd Mererid Hopwood yn dweud mair ffordd orau i geisio dod i adnabod bardd a deall ei ffordd o feddwl yw darllen cyfrol oi gerddi o glawr i glawr. Os ydych yn un or rhai nad yw brychau fel y rhai a nodaf uchod yn tynnu oddi ar fwynhad y darllen, cewch yn y gyfrol hon oriau o foddhad wrth i chi ddod i adnabod rhyw dipyn un o wynebau ac enwau mwyaf cyfarwydd ein Heisteddfod Genedlaethol a sefydliadau Cristnogol ein cenedl bardd cadarn ei ffydd a diffuant ei feddwl.

Iwan Rhys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Dysgu trwy Lenyddiaeth
Cyril Jones
£15.00
 
Prynwch
Porth y Byddar
Manon Eames
£10.95
 
Prynwch
Sgythia - Hanes John ...
Gwynn ap Gwilym
£12.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch