Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Rhyw Deid yn Dod Miwn
Iwan Llwyd
ISBN: 9781843237778 (1843237776)Publication Date July 2008
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Illustrated by Aled Rhys HughesFormat: Hardback, 247x285 mm, 128 pages Language: Welsh Available Our Price: £19.99 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A combination of poetry and striking photographs of the Welsh coast. This volume gives a new and fresh light on our familiar coast. The photographer's notes offer an insight to his work, and the volume also includes a colour map of the locations featured.

Cyfrol hardd yn cyfuno geiriau a delweddau am arfordir unigryw Cymru. Dengys y gyfrol hon ddarlun newydd, cyfoes o holl amrywiaeth yr arfordir. Gyda nodiadau gan y ffotograffydd yn esbonio cyd-destun rhai lluniau a hefyd fap lliw o'r lleoliadau yn y gyfrol.
Dyma gydweithio effeithiol rhwng ffotograffydd a bardd. Maer syniad sylfaenol yn gynhyrfus, sef dirwyn trumwedd ein gwlad o gwmpas ei harfordir. Byddwn yn canu fod y mr yn fur i ni. Ac eto y mynyddoedd ar dyffrynnoedd yw calon a chadarnle ein diwylliant, trar erydwyd iaith a diwylliant rhimynnau cyfain on harfordiroedd. Ond rhan o lwyddiant y gyfrol hon ywr modd y cawn ein hargyhoeddi ganddi fod y mr yn ein gwaed ni erioed, chwedl Iwan Llwyd.

Ceir yma ddyfyniadau or hen glasuron, o Tacitus i lenorion yr ugeinfed ganrif. Ond y mae Iwan wedi anrhydeddur gyfrol champ ei gerddi gwreiddiol. Gellid dyfynnun helaeth, megis y syniad gogleisiol am ryw fwyalchen yng Nghilgwri yn dal i guro ar eingion y gof, y cywydd rhagorol, Gweld Iwerddon, ar delyneg i Aber Henfelen syn llawn cyfoesedd ac adleisiau hen hanes. Maer delweddu drwyr cerddi yn gyson gelfydd, a hynny ynddoi hun yn rhoi gwerth llenyddol arhosol ir gyfrol.

Y mae dawn Aled Rhys Hughes yntau yn hysbys ir genedl ers blynyddoedd. Mae dilyniant y lluniau yn dangos llygad a chrebwyll y tu hwnt ir cyffredin. Mae ongl y gweld yn annisgwyl o drawiadol weithiau. Bryd arall fe fydd crymanu rhyw draeth yn datgelur modd y gall natur gynnig ei phersbectif ei hun ar ryw wrthrych. Anodd fuasai wedi rhagweld y byddai darluniau du a gwyn yr ewyn brochus o dan Bont Menai, neu aruthredd creigiau, fod mor effeithiol. Mae gan Aled draethau gweigion a llongau unig syn llawn cyfaredd. Cefais rai or lluniau yn foddhad llwyr ir llygad, fel llun Abereiddi. Cefais rai eraill yn cyffroi rhyw chwilfrydedd, a barodd imi droi at y teitlau hylaw yn niwedd y gyfrol. Rhyfeddaf mor newydd i mi yw arfordir fy ngwlad fel yi gwelaf drwy lygad camera Aled. Y mae, o bwrpas am wn i, wedi osgoir cyfarwydd ystrydebol. A thrwy amrywio cyfansoddiad, a hyd yn oed amseru un llun, y mae dro ar l tro yn llwyddo i greu ym mhob portread ei awyrgylch ei hun.

Y mae hwn yn llyfr gwirioneddol gyfoethog. Fe allai Iwan fod wedi cyhoeddir cerddi hyn yn gyfrol safonol a safai ar ei thraed ei hun. Felly hefyd y gallai lluniau Aled fod yn gasgliad a gyfoethogai gelfyddyd weledol ein cenedl. Ond os bu erioed ddau am bris un, y mae hwn yn haeddu ei le yng nghartrefi Cymru.

John Gwilym Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
In This Place - The ...
Trevor Fishlock
£12.50
 
Buy Now
Book of the Month
English
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Buy Now
Welsh
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Buy Now
Children
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Buy Now