Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Er Dy Fod
Menna Elfyn
ISBN: 9781843238102 (1843238101)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2007
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 183x124 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o gerddi ar gyfer dysgwyr.

A collection of poems for learners.
Sonia broliant y gyfrol hon mai gwaith yn seiliedig ar brofiadau dysgwyr yw hwn, yn llyfr i bawb syn mwynhaur Gymraeg; mwynhau trin a thrafod geiriau ond nid ywn gyfrol i ddysgwyr yn unig. Fel rhywun syn hoff o chwarae sŵn geiriau wrth geisio dysgu cynganeddu, cytunaf yn llwyr Menna Elfyn pan maen sn fod bardd hefyd yn ei hanfod yn ddysgwr, yn ceisio ailedrych ar eiriau cyfarwydd au defnyddio mewn ffordd ffres, gan astudio perthynas geiriau i gilydd.

Teimlaf, er hyn, ei fod yn anodd i rywun nad ywn ddysgwr Cymraeg i lunio adolygiad teg o Er dy fod. Tra bod rhai or cerddi at fy nant, ac yn rhai y mae modd eu darllen sawl gwaith drosodd au gwerthfawrogi bob tro, mae ambell un arall ar y darlleniad cyntaf yn ymddangos yn hynod o gryno gan ddiweddun sydyn, yn arbennig y rhai syn gorffen chwpledi mewn odl. Eto, ir dysgwr sydd o bosib yn dechrau darllen cerddi Cymraeg, byddair rhain yn sicr o apelio, gan gyfleu profiadau y gall uniaethu hwy megis y cerddi Sl, Dwy a Pam. Ar l dweud hyn, os mai ein hannog i ailedrych ar ein defnydd o eiriau cyffredin ywr bwriad, yna maer cerddin llwyddo; er enghraifft yn Cerdd idiotaidd o idiomataidd, trin ymadroddion cyffredin a wneir, ond eto llwyddodd y bardd i roi tro yng nghynffon ein diarhebion cyfarwydd: Gwyn y gwl y ferch ryw frn ac ir pant y rhed y gŵr'. Hoffais rai or cerddin fawr, yn arbennig Mefus a strawberries am ei fod yn synhwyrus a lliwgar. Maer cerddi'n gweithio ar ddwy lefel, ac fellyn addas i ddysgwyr profiadol ac i feirdd, ond teimlais yn anesmwyth fod rhai or cerddi mwyaf dwys, u geirfa astrus, ochr yn ochr cherddi byr, syml, gan neidio o un arddull ir llall wrth droi tudalen e.e. O Dow i Dow i Golau yn olau. Efallai'n wir mai dyma yw cryfder y gwaith, gan sicrhau ei apl at ran or farchnad llyfrau Cymraeg nad ywn cael ei chynrychioli, o bosib, ar hyn o bryd.

Hoffais y cyflwyniadau ar ddechraur cerddi er mwyn eu gosod o fewn eu cyd-destun, ac yn bersonol, credaf y byddain fwy hwylus i roir esboniadau sydd yng nghefn y gyfrol gydar cyflwyniadau, yn hytrach nag ar wahn. Sylweddolais fy mod yn aml iawn yn ceisio cadw un bys ar dudalen y gerdd wrth geisio darganfod y frawddeg berthnasol yn y cefn. Maen gyfrol y mae modd ei hailddarllen, gan weld ystyr newydd i ambell air neu ymadrodd, a chydai chlawr lliwgar, modern ai maint hwylus, maen sicr yn denur llygad.

Anwen Pierce

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwybodaeth Bellach:
Ydych chi'n hoffi gmau geiriol? Efallai eich bod wedi dysgu Cymraeg? Dyma gyfrol ddifyr o farddoniaeth sy'n llawn o 'ffoli ar eiriau, baglu dros lythrennau, meini blith draphlith mewn cae, ymysg y gwenith'.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Prynu Dol a Storïau ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch