Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Corcyn Heddwch
Beca Brown
ISBN: 9781845270032 (1845270037)Publication Date November 2005
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Format: Paperback Language: Welsh Out of print Our Price: £5.95   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A light-hearted, lively and humorous novel about the trials and tribulations of Leri Elis, a young mum who is fed-up of trying to please everybody. Her husband is useless, Anni, the baby demands all her energy, and both her mother and mother-in-law are pushing her to the limits; and what about Aron - what is he up to?

Nofel ysgafn, fywiog, llawn doniolwch sy'n adrodd hynt a helynt Leri Elis, mam ifanc sydd wedi hen flino ar geisio bod yn bopeth i bawb. Mae ganddi ŵr aneffeithiol, Anni fach y babi sy'n mynnu ei sylw, heb sôn am ei mam a'i mam-yng-nghyfraith anobeithiol; a beth am Aron - ar ôl beth y mae hwnnw tybed?
Hanes mam ifanc yn ceisio ymdopi efo dychwelyd i'r gwaith fel gohebydd papur newydd, cartio'r plentyn i'r feithrinfa, gwneud yr holl waith tŷ ar l dod adre (er bod ei gŵr hi'n 'gweithio adre' drwy'r dydd) yw'r nofel Corcyn Heddwch, a dydi Leri Elis druan ddim yn dygymod yn dda iawn efo'i sefyllfa newydd.

Dyma nofel llawn hiwmor sydd wedi'i sgwennu'n ddiflewyn-ar-dafod heb fawr o ffrils yn agos ati. Mae'n amrwd iawn mewn mannau ac yn gwneud i rywun wingo gan fod rhai sefyllfaoedd mor gyfarwydd i ni – yn rhy gyfarwydd ar adegau.

Yn bersonol, dwi'n hoff o ddarllen disgrifiad gweledol o'r cymeriadau er mwyn i mi fedru eu 'gweld' nhw wrth ddarllen y nofel, ond mae'n rhaid i ni roi jig-so o gliwiau at ei gilydd i geisio cael llun o'r cymeriadau yn y nofel hon. Ar brydiau doeddwn i ddim yn meddwl fod Leri yn gymeriad credadwy iawn, ac ar adegau eraill ron i'n cael yr ysfa i'w hysgwyd hi'n dda a gweiddi 'Callia'r het wirion!', ond fedrwn i ddim peidio 'i hoffi hi chwaith.

Er bod Leri'n licio meddwl ei bod hi'n fam gyfrifol (tydan ni i gyd!), mae'n gwneud petha hollol anghyfrifol ar adega – yr hen hormns 'na'n cael effaith arni eto! Pa fam gyfrifol fyddai, mewn difri calon, nid yn unig yn cael affr efo dyn nad yw prin yn ei adnabod ychydig wythnosau ar l dychwelyd i'w gwaith, ond, o fewn chwinciad chwannen, mae'n gadael ei gŵr ac yn symud at y dieithryn 'ma - oc, mae o'n eitha pishyn, ond beauty is only skin deep, Leri fach, fel y mae hi'n ei ddarganfod yn nes ymlaen yn y nofel.

Maen amlwg fod y nofelydd Beca Brown yn fam ei hun, gan ei bod yn gwybod i'r dim pa mor anodd yw hi i famau geisio jyglo bywyd teuluol a gwaith, a dim ots gen i beth ddywed neb, y fam sy'n gorfod delio efo'r cyfrifoldebau teuluol i gyd a hynny ar ben cynnal ei gyrfa. A dim ots pa mor dda fydd hi yn ei gwaith neu fel mam, teimlo'n euog ac ar drugaredd pawb fydd hi fel y mynegir i'r dim gan Beca ym Mhennod 4: Gan mod i gymaint ar drugaredd y bos efo petha fatha gadal yn gynnar, cyrradd yn hwyr, amser off os di Anni'n sl ac ati, dwi'n teimlo bod yn rhaid i mi ymddiheuro drwy'r amser, a dwi wastad wrthi'n gneud paneidia i bawb fatha rhyw gi llawn llau sy ofn cael cic gen 'i feistr.

Mae'r holl sn am yr anfanteision o fronfwydo yn sicr yn mynd i droi ar stumog rhai o'r darllenwyr beichiog sidt sy'n hanner ystyried bronfwydo'u hepil, e.e. cyn i Anni fach sodro ei hun ar y deth mae'r llaeth yn tasgu i bobman, dros fy nhrowsus, dros fy sgidia newydd, dros bobman. Yna, pan fo rywun yn crybwyll enw ei merch yn y swyddfa fe sylwa fod 'na ddau batshyn gwlyb yn ymddangos ar flaen fy nhop sy'n ei gorfodi i fynd i odro'i llaeth yn y toiled agosa. Wedi clywed digon?

Mi fwynheais i'r nofel ar y cyfan, ac roedd portreadu gwaith Leri fel gohebydd yn dod ffresni newydd i'r stori ac yn aml byddai dwy stori yn rhedeg yr un pryd i gadw diddordeb y darllenydd. Yr unig feirniadaeth sydd gen i yw fod 'na ormod o fratiaith a thafodiaith drwyddi (pam dweud 'ffrsio' yn hytrach na 'gorfodi'); dwi'n derbyn tafodiaith mewn sgyrsiau, ond mae cyfuniad or fratiaith a'r dafodiaith drwy'r nofel yn gallu profi'n llafurus ar adegau. Ond serch hynny, maen nofel ddarllenadwy iawn a fydd yn apelio at ferched yn benna yn eu hugeiniau/tridegau, ond fe wni les i ddynion (yn enwedig rhai syn dadau) ei darllen hi hefyd!

Iola Jns

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Buy Now
What's the Word ...
 
£6.99
 
Buy Now
Omlet
Nia Medi
£7.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Buy Now
Children
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Buy Now