Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pybcrol Llenyddol Caernarfon
ISBN: 9781845270698 (184527069X)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd Fformat: Clawr Meddal, 214x126 mm, 126 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Taith lenyddol o gwmpas tai tafarnau Caernarfon yn cynnwys ymweliadau ag 19 tafarn sy'n fan cychwyn i bytiau difyr am hanesion lleol ac i ffeithiau am feirdd, llenorion a newyddiadurwyr lliwgar y dref, gyda dyfyniadau niferus o farddoniaeth a rhyddiaith cysylltiedig a'r ardal. 61 llun du-a- gwyn.

A literary pubcrawl around the inns of Caernarfon comprising visits to 19 public houses as introductions to entertaining snippets of local history and facts about the town's colourful poets, writers and journalists, with numerous extracts of poems and prose linked to the area. 61 black-and-white illustrations.
Hanes Caernarfon dros beint neu ugain sydd yn y gyfrol arloesol hon.

Pedair tafarn ar bymtheg i fod yn fanwl, a phob un yn ei thro yn cynnig bachyn i ddweud peth o hanes tref ryfeddol Caernarfon a phob pennod yn dilyn yr un fformat – peth o hanes y dafarn, cyflwyniad ir dafarn fel ag y mae hi heddiw a chasgliad o anecdotau llenyddol, o gerddi, o ryddiaith a ffotograffau.

Mae hen hen hanes a hen hen draddodiad llenyddol i Gaernarfon, ar traddodiad hwnnw'n adlewyrchu troeon yr yrfa wleidyddol, ddiwylliannol a diwydiannol fel yr adlewyrchid hi yng nghymdeithas trer Cofis. Or mynydd ir mr, or Rhufeiniaid i Streicwyr Ferodo a Thri Gwynedd, maer cwbwl wedi digwydd yng Nghaernarfon ac mae bardd neu lenor wedi bod wrth law i gofnodir hanes yn ddieithriad.

Dwin pwysleisio mai hanes llenyddol y dref sydd yma dim ond yn achlysurol maer hanesyn llenyddol yn cysylltun uniongyrchol r dafarn dan sylw. Ond pa ffordd well o fwynhau noson neu ddwy neu dair os nad ydych chin yfwr mawr ach bod chin fodlon amrywioch llwybr na gyda pheint a hanesyn difyr, dau hen gydymaith?

Maer gyfrol wedi ei hysbrydoli gan deithiau llenyddol tebyg yn yr Iwerddon. Ac maen debyg bod modd cael eich tywys o gwmpas Caernarfon ar nosweithiau arbennig gan ddau dywysydd huawdl a fydd yn adrodd peth o gynnwys y gyfrol wrth deithio o dafarn i dafarn. Mae naws sgript ir gyfrol ac mae rhywun yn cael yr argraff y byddair tywyswyr yn rhoi tipyn o gnawd ar yr esgyrn. Ond o brynur gyfrol fe allwch ddarllen a rhannur straeon ch cyfeillion ac fe fydd hynny yn ei dro yn cadwr traddodiad llafar yn fyw, yn ennyn rhagor o straeon ac atgofion, a heb os yn ysgogi creu rhagor o gerddi a rhyddiaith yng Nghaernarfon ac am Gaernarfon.

Tybed a welwn ni gyfres yn tyfu or gwreiddyn hwn?

R. Arwel Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Anturio: Anturio ...
Dafydd Meirion
£4.50
 
Prynwch
Dafydd Iwan - Bywyd Mewn ...
 
£3.00
 
Prynwch
Nid fy Mai I
Emily Huws
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch