Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Crap ar Farddoni
Catrin Dafydd, Eurig Salisbury, Aneirin Karadog, Iwan Rhys, Hywel Griffiths
ISBN: 9781845270735 (1845270738)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x137 mm, 119 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o gerddi gan bump o feirdd ifanc: Catrin Dafydd, Eurig Salisbury, Aneirin Karadog, Iwan Rhys a Hywel Griffiths. Ceir yma gerddi ar wahanol bynciau ac mewn gwahanol fesurau - canu caeth, cerddi ar fydr ac odl a cherddi'n y wers rydd.

A compilation of poetry by five young Welsh poets: Catrin Dafydd, Eurig Salisbury, Aneirin Karadog, Iwan Rhys and Hywel Griffiths. The poems range in topic and metres.
Cyfrol gan bump o feirdd ifanc, sef Catrin Dafydd, Eurig Salisbury, Aneirin Karadog, Iwan Rhys a Hywel Griffiths, yw Crap ar Farddoni, ac fel y gellid disgwyl gyda chyfrol or fath, mae ynddi ddigon o amrywiaeth. Maer pump ohonyn nhwn feirdd syn dra adnabyddus a phob un ohonyn nhw wedi cipio prif wobrau Eisteddfod yr Urdd, ac yn prysur anelun uwch.

Mae teitl y gyfrol yn un difyr iawn, ar llun o feiro yn sgriblo ar bapur tŷ bach ar y clawr yn codi gwn, ond a dweud y gwir, mae gan y pump yma grap go dda ar farddoni, ac maent yn llwyddo trwy gyfrwng y teitl a thrwy gyfrwng nifer o gerddi yn y gyfrol ei hun i wneud tipyn o hwyl am eu pennau eu hunain. Does dim un or pump sydd wedi cyfrannu at y gyfrol hon yn fardd syn cymryd ei hun ormod o ddifri.

Mae Eurig yn dweud yn y gerdd deitl wrth sn am y gyfrol ac amdanoi hun;

Caf grap mewn gobaith, weithiau,
Y daw rhywdro athro iau
Neu rhyw sgolor i dorri
Dalen o hon – daliwn i
I wenu pe bai hwnnwn
Cael crap ar y cleciwr hwn.

Ac er y byddair gyfrol hon yr un mor addas fel cyfrol tŷ bach ag y byddai fel cyfrol bwrdd coffi, dwin amaun gryf na fyddai neb yn rhwygo un tudalen allan ohoni.

Mae ynddi ganu caeth, cerddi ar fydr ac odl a cherddi penrhydd, ac mae arddulliaur pum bardd ar testunau y maent yn canu iddynt yn gwneud y gyfrol hon yn ddifyr ac amrywiol.

Maer canu yn newydd ac yn ffres, ond nid oes gwyro ymhell yma oddi wrth ein traddodiad barddol ychwaith. Mae ynddi gywyddau gofyn, cywyddau diolch, a chywyddau tro trwstan, yng nghanol cerddi telynegol a theimladwy, cerddi digri ac absẃrd a sawl cerdd syn deillio or traddodiad hip-hop.

I gyd-fynd chyhoeddir gyfrol hon, neu yn hytrach o bosibl, iw hyrwyddo, aeth y pum bardd u Crap ar Farddoni ar daith o gwmpas Cymru. Ac yn sgil ffresni a newydd-deb y gyfrol, nid yn unig y beirdd a oedd ar daith oedd yn ifanc, ond y gynulleidfa hefyd. Maer gyfrol hon yn sicr yn apelio at gynulleidfa newydd ifanc wrth ir pum bardd yma ffurfio cenhedlaeth newydd o feirdd syn dechrau cyhoeddi'u barddoniaeth. Ers blynyddoedd lawer, ac yn llawer rhy hir o bosibl, mae beirdd llawer hŷn na hwynt wedi bod yn cael eu galw yn feirdd ifanc, ac maen hen bryd i ni gael to newydd o feirdd i arddel y teitl hwnnw.

Ifan Prys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwyl yr Ŵyl (CD) ...
 
£10.00
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Dal Hi!
Caryl Lewis
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Prynwch
Saesneg
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Prynwch
Plant
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Prynwch