Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Barddoniaeth Boced-Din: Manion Edgar
Edgar Parry Williams
ISBN: 9781845271565 (1845271564)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 147x106 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol yn y gyfres Barddoniaeth Boced-din. Y tro hwn, ceir limrigau, penillion a rhigymau gan Edgar Parry Williams, aelod o dîm talwrn 'Y Manion o'r Mynydd'.

A volume in the Barddoniaeth Boced-din series. A compilation of humorous poems by Edgar Parry Williams.
Dyma gyfrol arall yn y gyfres boblogaidd Barddoniaeth Boced-din, ac ynddi fe gawn amrywiaeth o limrigau, penillion ymson, beddargraffiadau, caneuon, penillion mawl a dychan, telynegion a pharodau.

Clywir enw Edgar Parry Williams yn aml yn y Babell Ln yn y Brifwyl adeg beirniadaeth limrig y dydd oherwydd mae Edgar yn un o'n limrigwyr mwyaf llwyddiannus.

Dyma ychydig enghreifftiau o'r adran limrigau:

Roedd Wil Foty Ganol yn gwybod
Na lwyddodd ei fam i ddarganfod
Ai gan Wil Foty Ucha
Ynteu Wil Foty Isa'
Y cafodd o glustia mor hynod.

Mae Edgar wedi bod yn ddigon beiddgar i gyhoeddi'r limrig hwn; gobeithio na fydd yr heddlu yn llym wrtho:

Mi glywais am ddynes fach addfwyn
A syrthiodd mewn cariad mochyn,
Mi'i bwydodd o'n fras
Nes aeth yn ddulas:
Mae'n heddwas yn awr ym Mae Colwyn.

Mesur poblogaidd iawn yw'r limrig, ac mae gan y limrigwr hwn gyfoeth o syniadau:

Wrth groesi'r ffordd fawr yn y Bala
Fe gollodd hen wreigan ei 'sgidia,
Meri Jones ydach chi?
Meddai plismon yn hy',
Na, na, meddai hi, Cinderella.

Ym 1993 mi ymwelodd y Brifwyl safle'r Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd, a dyma limrig a luniwyd ar yr achlysur:

Mae pethau'n wahanol eleni
Ar safle sioe fawr y stalwyni
Lle bu brefu a rhoch
Y gwartheg a'r moch
Mae beirdd digon coch yn cystadlu.

O blith y Penillion Ymson dyma un digon difyr, sef Wrth Wylio Comed:

Ar wib ar draws y gofod
Yr ei fel hediad brn,
A mynd fuaswn inna
Pe tasa nhin ar dn.

Yn gymysg 'r ysgafnder a'r digrifwch, mae yma delynegion sy'n taro'r darllenydd yn ei dalcen. Dyma enghraifft:

Yn Angladd Bedwyr

Mor ddifyr y traethai
Am Arthur a'i lu,
Caledfwlch, Afallon
A'r llong hwyliau du.
Mor ddu phenllanw
Y dyrfa syn
Fu'n talu gwrogaeth
Yng Nghapel Tŵr Gwyn.

Diolch, Edgar, am gyfrol y bu yn werth aros amdani.

Dai Rees Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Dymar gyfrol ddiweddaraf yn y gyfres boblogaidd, barddoniaeth boced-din.

Mae Edgar Parry Williams o Groesor, yn aelod o dm talwrn Y Manion or Mynydd, a does ryfedd fod rhai oi gyd-aelodau (Cynan, Nia a Phyllis) yn gocynnau hitio yn ei benillion o bryd iw gilydd.

Maen taflu sawl ergyd at dimau beirdd eraill hefyd, heb sn am y Meuryn ei hun.

Y limrig, cwpledi a phenillion yw ei fesurau, gan eu llenwi ir ymylon gyda i hiwmor ai ffraethineb; ac yn y pethau mn y maer gwirioneddau mawr yn aml.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Welsh Verse
Tony Conran
£12.99
 
Prynwch
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Machineries of Joy, The
Peter Finch
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch