Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Eleni Mewn Englynion
Iwan Rhys
ISBN: 9781845271855 (1845271858)Publication Date November 2008
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Format: Paperback, 148x105 mm, 116 pages Language: Welsh Non-Stock Item - Ordered on request Our Price: £4.50   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
Iwan Rhys, a chaired bard at the Urdd Eisteddfod, has written an 'englyn' daily between the Urdd Eisteddfod of 2007 and 2008.

Rhwng Eisteddfod yr Urdd 2007 ac Eisteddfod yr Urdd 2008 cyfansodd odd Iwan Rhys, prifardd yr Urdd, englyn bob dydd. Cawn ddilyn ei hanes wrth iddo symud o Aberystwyth i Gaergybi ac i Fanceinion i fyw, colli ei fam-gu, dod yn wncwl a dyweddïo, a chawn glywed ei farn ar rai o'r straeon newyddion mawr a mân o Gymru a thu hwnt.
Ar ddechrau blwyddyn mae llawer ohonom yn addunedu i gadw dyddiadur. Mae rhai ohonom yn addunedu i sgwennu mwy ac eraill i ymarfer crefft yn rheolaidd. Fe wnaeth Iwan Rhys y cyfan. Rhwng diwedd Mai 2007 a diwedd Mai 2008 fe sgwennodd englyn bob dydd.

Mae'r englyn cyntaf yn sn am ei gyfaill, Hywel Meilyr Griffiths, yn ennill cadair Eisteddfod yr Urdd a'r olaf yn sn am Iwan ei hun yn ennill y gadair yn Eisteddfod yr Urdd 2008. Rhwng y ddau yma mae yna englynion am bob math o bethau pethau personol, megis colli ei fam-gu, a phethau o bwysigrwydd byd-eang, pethau bach a phethau mawr cymysgedd fel yn nyddiadur pawb. Dywed Iwan Rhys ei hun nad yw'n credu bod yna 365 o englynion unigol campus. Rhai dyddiau, yn amlwg, roedd hi'n anoddach sgwennu nag ar ddyddiau eraill. Diwrnod felly oedd y pumed ar hugain o Fawrth:

Yr wy'n rhy brysur heno i naddu llenyddiaeth llawn cyffro a gweithiaf englyn shafo i ffitio'r hollt. Gwnaiff y tro.

(Ac fel yna maen nhw wedi eu gosod gyda llaw, nid yn y dull traddodiadol o osod englyn ar dudalen. Doeddwn i ddim yn siŵr a oedd hyn yn fy mhlesio i ddechrau, ond buan iawn mae rhywun yn dod i arfer.)

Ond y diwrnod canlynol ceir yr englyn hwn ar l iddo fo a'i gariad dreulio noson yn gofalu am geiswyr lloches ym Manceinion:

Duw a ŵyr pa baderau a ddwedant yn ddidwyll i'w cledrau a gwlad o ddisgwyliadau yn dynn yn ein dwrn ni'n dau.

On'd oes yna haenau a haenau o ystyron fan hyn?

Ac mae'n amlwg fod Iwan Rhys yn credu mewn cynorthwyo eraill drwy ddefnyddio dulliau ymarferol. Mae breindal yr awdur o werthiant y gyfrol hon yn mynd i Gymorth Cristnogol. Dyna un rheswm da i'w phrynu. Rheswm arall yw fod y llyfr bychan hwn (un o lyfrau poced-din Carreg Gwalch yw Eleni mewn Englynion)yn dangos pa mor wych o hyblyg yw'r gynghanedd, a mesur yr englyn, yn nwylo bardd da.

Sin Northey

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Further Information:
Yn ystod Eisteddfod yr Urdd Sir Gr 2007 penderfynodd Iwan Rhys gychwyn cadw dyddiadur, a hynny ar ffurf englynion. Dyma gyfle i chi gael cip ar y flwyddyn honno, a ddaw i ben ar y diwrnod yr enillodd Iwan y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd Sir Conwy, 2008.

Cawn ddilyn ei hanes wrth iddo symud o Aberystwyth i Gaergybi ac i Fanceinion i fyw, colli ei fam-gu, dod yn wncwl a dyweddo, a chawn glywed ei farn hefyd ar rai o'r straeon newyddion mawr a mn o Gymru a thu hwnt a ddaliodd ei sylw.

Mae holl elw'r awdur yn mynd i Gymorth Cristnogol.

'Cei di wario cd o arian yn rhwydd, ond wrth roi un gyfran fach o'th dl, gelli hala newid mawr 'th newid mn.'
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Buy Now
Golwg ar Gân
Dic Jones
£5.95
 
Buy Now
Cyfres y Cewri: 33. Sulwyn
Sulwyn Thomas
£7.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Buy Now
Children
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Buy Now