Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Michael D. Jones a'i Wladfa Gymreig
ISBN: 9781845272319 (1845272315)Publication Date July 2009
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Edited by E. Wyn James, Bill Jones Format: Paperback, 215x138 mm, 222 pages Language: Welsh Available Our Price: £9.50 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A tribute to Michael D. Jones, the Welsh nationalist and founder of the Welsh colony in Patagonia. Edited by E. Wyn James and Bill Jones.

Cyfrol sy'n dathlu bywyd sylfaenydd y Wladfa a'r cenedlaetholwr, Michael D. Jones. Mae epig sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yn 1865 yn un o'r penodau enwocaf yn hanes y Gymru fodern. 'Tad y Wladfa' ar lawer ystyr oedd Michael D. Jones, Prifathro Coleg yr Annibynwyr yn y Bala.
Gan fod cynifer o Gymry heddiw yn Patagoneiddio, chwedl John Thomas Lerpwl slawer dydd, a chan fod lle cynnes iawn i’r gweledydd Michael D Jones yn oriel ein hanfarwolion, braf iawn yw croesawu’r gyfrol werthfawr a dadlennol hon. Yn wir, ar sail ei chynnwys, gellid llunio dadl rymus i brofi mai ef oedd Cymro mwyaf oes Victoria. Trueni mawr nad oes gennym gofiant cyflawn i Gymro mor angerddol. Aeth canrif a mwy heibio ers i’r creadur pigog a diddorol hwnnw, Dr E Pan Jones, gyhoeddi ei fywgraffiad ef ohono, a chwith meddwl na chafodd R Tudur Jones fyw i wireddu ei fwriad o lunio cyfrol gynhwysfawr ar Dad y Wladfa ac ar antur fawr ei yrfa.

Yn briodol iawn dangosir ar y clawr ddarlun trawiadol o’r hen wron barfog yn ei holl ogoniant – het uchel am ei ben, ffon fugail yn ei law, poncho ar draws ei ysgwydd, siwt dridarn o frethyn cartref, crys gwlanen a chlos pen-glin. Roedd yn gymeriad tra diddorol ac wrth ddarllen y gyfrol hon cawn ddarlun eglur iawn o ddyn egwyddorol, ystyfnig, gweithgar a diflino. Fel radical gwleidyddol, diwygiwr cymdeithasol a chenedlaetholwr pybyr, siaradai’n blaen ac yn bryfoclyd. Ymhell cyn dyddiau Saunders Lewis, fe wyddai mai mater gwleidyddol oedd tynged y Gymraeg a chan mai ‘Ymreolaeth’ oedd ei hoff air y mae ei neges mor berthnasol heddiw ag erioed.

Cynhwysir wyth pennod yn y gyfrol. Gwelodd pedair ohonynt olau dydd o’r blaen, gan gynnwys dwy loyw iawn gan y diweddar R Tudur Jones, a hyfrydwch mawr yw gweld ei ŵyr, Dafydd Tudur, yn dechrau blodeuo fel hanesydd drwy ddadansoddi'n gelfydd iawn bwnc astrus fel ‘Brwydr y Ddau Gyfansoddiad’. Blasus hefyd yw cyfraniadau’r ddau olygydd a chanddynt hwy y ceir y rhan fwyaf o’r deunydd newydd am ddyddiau cynnar Michael D Jones ac am gyd-destun yr ymfudo sylweddol o Gymru a ddigwyddodd yn oes Victoria.

Er bod hanes y Cymry ym Mhatagonia ei hun yn brigo i’r wyneb o bryd i’w gilydd, cyfrol am Michael D Jones ei hun yw hon ac yn enwedig am ei gyfraniad fel tad honedig y Wladfa. Yn wahanol i hen radicaliaid fel Robertsiaid Llanbryn-mair, roedd gan ‘y Michael mawr o Fodiwan’ ffydd ddiderfyn yn ei famiaith ac yn hunaniaeth ei bobl. Deil y cof amdano’n fyw iawn yn y Wladfa a gallwn ninnau yng Nghymru ddysgu llawer am gryfderau a gwendidau ein bywyd cenedlaethol drwy ddarllen y gyfrol hon. Diolchir yn gynnes i’r ddau olygydd am gywain y deunydd ynghyd ac i Ganolfan Uwchefrydiau Cymry America, a leolir yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, am hyrwyddo’r gweithgarwch a roes fod i’r astudiaeth.

Geraint H Jenkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Author Biography:
Dr E. Wyn James and Dr Bill Jones are Co-Directors at the Cardiff Centre for Welsh American Studies, Cardiff University which promotes the study of the Welsh settlers in Americas. For more information go to www.cardiff.ac.uk/welsh/subsites/welshamericanstudies/index.html

Dr Wyn James is a senior lecturer at the School of Welsh and Dr Bill Jones is a lecturer in the History and Archaeology School, Cardiff University.

Both editors have also contributed to the book, as well as the late Alun Davies, Robert Owen Jones, the late R. Tudur Jones and Dafydd Tudur.
Further Information:
Michael D Jones a’i Wladfa Gymreig offers a collection of lectures by some of Wales’s leading scholars. Edited by Dr E. Wyn James and Dr Bill Jones, both lecturers at Cardiff University, this is an invaluable collection of years of research on the life of Michael D. Jones, and his contribution establishing the colony.

There are a range of viewpoints and interpretations in the book, from his work to some of the main events in his life.

Dr Bill Jones explains, “This is a book about Michael D. Jones, rather than the Welsh Colony, but naturally the colony played a central part in his life. As well as introducing different aspects of his work and life, we also look at the background and history of establishing the Welsh colony, the arguments for and against, and the role it played in the history of Welsh migration in the 19th century.

“Michael D. Jones had a big influence on key Welshmen such as Emrys ap Iwan and O. M. Edwards at the time. But he was also a much debated and argumentative man, who might have been overlooked to some degree compared with other key figures in the nationalist movement, and this book tries to make amends for the neglect.”

This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
History of Wales, A
John Davies
£16.99
 
Buy Now
Gaucho o'r Ffos Halen, Y
Carlos Dante Ferrari
£7.00
 
Buy Now
Welsh of Merseyside in ...
D. Ben Rees
£12.50
 
Buy Now
Book of the Month
English
Out with It! / Allan ...
Stifyn Parri
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Byw yn fy Nghroen - ...
 
£7.99
 
Buy Now
Children
Peff
David Walliams
£7.99
 
Buy Now