Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cerddi Evan James/The Author of Our Anthem
Gwyn Griffiths
ISBN: 9781845272395 (1845272390)Publication Date October 2009
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Format: Paperback, 215x136 mm, 256 pages Language: Bilingual (Welsh and English) Available Our Price: £8.50 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
In 2006, Gwyn Griffiths wrote a history of 'Hen Wlad Fy Nhadau' on the occasion of its 150th anniversary. This is Evan James's turn, author of the words of Wales's National Anthem. Here we have the story of his life and a mass of poetry in danger of being forgotten.

Yn 2006, cofnododd Gwyn Griffiths hanes cyfansoddi 'Hen Wlad Fy Nhadau'. Tro Evan James, awdur geiriau'r Anthem, yw hi nawr. Ceir yn y gyfrol hon hanes ei fywyd a'r holl waith oedd mewn perygl o fynd yn anghofiedig.
English review follows

Yn 2006 cyhoeddodd Gwyn Griffiths Gwlad fy Nhadau, cyfrol fechan yn olrhain hanes ein hanthem genedlaethol, Hen Wlad fy Nhadau. Wrth baratoir gyfrol honno, darganfyddodd fod llawer mwy iw ddweud am awdur y geiriau, Evan James. Yn un peth roedd yn fardd a gyfansoddodd lu o gerddi, er ychydig iawn or cerddi yna a gafodd eu cyhoeddi yn ystod ei fywyd ac wedi hynny.

I nodi dau ganmlwyddiant geni Evan James, dyma gyfrol syn edrych yn fwy manwl ar ei fywyd ai syniadau, ai waith fel bardd, ynghyd thros 80 oi gerddi yn y mesurau caeth a rhydd. Cerddi lle ac amser arbennig ydyn nhw - Morgannwg a Gwent cyn ei Seisnigeiddio gan y Chwyldro Diwydiannol. Maer gyfrol yn ddwyieithog, gydar Gymraeg ar Saesneg yn gyfochrog - ar trosiadau Saesneg or cerddi weithiaun fantais i ddeall ambell air neu derm amaethyddol sydd wedi mynd yn ddieithr erbyn heddiw.

Mewn rhagymadrodd difyr a hawdd ei ddarllen ceir hanes dyn syn cael ei ddisgrifio gan Gwyn Griffiths fel un or bobl od hynny ddaeth i fyw i Bontypridd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, dyn gwahanol iawn ir rhelyw o Gymry gwlatgar ei gyfnod. Yn sicr, maer darlun ohono yn y rhagymadrodd yn cyfiawnhaur fath ddisgrifiad.

Yna dawr cerddi, wedi eu casglu ynghyd dan wahanol benawdau: Gwladgarol, Natur, Cymdeithasol a Diwydiannol, Teuluol, Serch a Doniol. Or dosbarth olaf daw hwn, triban i ŵr a syrthiodd i lawr grisiau tafarn y Llanofer, Pontypridd, oedd yn fan cyfarfod i Evan James ai gyd-lenorion (Clic y Bont):

Lle nafus yw Llanofer
I ddyn fon yfed llawer,
Fe syrthiodd William Morgan Fawr,
Ŵr salw, i lawr ir seler.

Unwaith eto, mae Gwyn Griffiths wedi gwneud cymwynas gyda chyfrol syn dwyn sylw at ddyn syn fwy nag awdur un gerdd, er mai geiriau ein hanthem genedlaethol ywr gerdd honno.

Allan Pickard

**************************

In 2006 Gwyn Griffiths published Gwlad fy Nhadau (Land of my Fathers), a booklet investigating the history of our national anthem. As he gathered his material for the book, Griffiths discovered that there was much more information he could give on the author of the words – Evan James. The man who wrote the words of our national anthem was, indeed, a talented bard even though most of his poetry was not published during his lifetime.

To mark the bicentenary of the birth date of Evan James, this volume gives a detailed view of James ideas and poetical creations. In all, over 80 of his poems are included. Most of the poems refer to the counties of
Glamorgan and Gwent before they were anglicized by the Industrial Revolution. This is a bilingual book and is therefore quite useful for a Welsh learner since the Welsh and English texts are presented side by side. The English adaptations are also a great aid to understand some words or traditions that are not in existence nowadays.

In a preface – entertaining and easy to read – Griffiths presents Evan James as quite a different patriotic character who settled in Pontypridd in the nineteenth century. The poems quoted in the book are classified under various topics some poems are patriotic, some refer to the rise of industrialism while others are full of humour and love.

Gwyn Griffiths has presented us with a book worth reading. We will no doubt remember Evan James as the creator of our national anthem, but having read this book, we will also be aware of his other works and the topics that inspired a Ponty patriot nearly two hundred years ago.

Allan Pickard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Author Biography:
Yr oedd Evan James, awdur geiriau Hen Wlad Fy Nhadau, y dethlir dau canmlwyddiant ei eni eleni (2009) yn ŵr arbennig iawn. Roedd yn fardd toreithiog a chynganeddwr rhwydd gyda diddordeb dwfn yn hanes ei wlad a materion ei ddydd. Bun dafarnwr a gwehydd ac roedd yn wneuthurwr telynau. Roedd yn eisteddfodwr brwd, yn weithgar yn Urdd yr Iforiaid ac aelod o Orsedd liwgar Morgannwg a Gwent yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Maer cerddi, y Rhagymadrodd ysgolheigaidd, ynghyd r detholiad o alawon y lluniodd Evan James eiriau iddynt sydd yn y gyfrol, yn rhoi darlun or hen Forgannwg a Gwent wledig, Gymraeg ei hiaith, lengar, diwylliedig a llawen cyn y Seisnigeiddio ddaeth yn sgl y Chwyldro Diwydiannol.

Yn 2006 cofnododd Gwyn Griffiths, a dreuliodd fel Evan James flynyddoedd oi fywyd ym Mhontypridd, hanes cyfansoddi Hen Wlad Fy Nhadau. Tro Evan yw hi nawr, ei fywyd ar holl waith oedd mewn perygl o fynd yn anghofiedig.
Further Information:
Evan James, author of the words of Waless National Anthem and whose birth 200 years ago is being celebrated this year, was a remarkable man. He was a skilled poet in the strict and complicated traditional Welsh metres, he took a profound interest in the history of Wales and contemporary issues. He was a weaver and occasional publican, a harp-maker and his circle of interest was the local eisteddfodau, the Ivorite charity society, and the motley crew of poets and druids who gathered at the Rocking Stone on Pontypridd Common in the second half of the nineteenth century.

These poems, the scholarly Introduction and the selection of airs for which Evan wrote words portray a rural, pre-industrial Gwent and Glamorgan, linguistically Welsh and culturally colourful and lively.

In 2006 Gwyn Griffiths, who like Evan James has spent the best part of his life in Pontypridd, wrote a history of Hen Wlad Fy Nhadau on the occasion of its 150th anniversary. This is Evan Jamess turn, the story of his life and a mass of poetry in danger of being forgotten.
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Cyfres Cip ar Gymru / ...
Catrin Stevens
£2.99
 
Buy Now
Peniarth 28
Daniel Huws
£3.50
 
Buy Now
Book of the Month
English
Dead White
Gwen Parrott
£8.99
 
Buy Now
Welsh
Os Na Ddôn Nhw...
Cefin Roberts
£8.99
 
Buy Now
Children
Hudlath a'r Haearn, Yr
Cressida Cowell
£6.99
 
Buy Now