Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dyddiadur America a Phethau Eraill
D. Densil Morgan
ISBN: 9781845272616 (1845272617)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 183x123 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ymhlith achlysuron mwyaf arwyddocaol yr unfed ganrif ar hugain hyd yn hyn oedd yr ymosodiadau ar y Tyrau Marchnad ar Ynys Manhattan ar 11 Medi 2001 - 9/11 - ac ethol Barack Obama yn arlywydd croenddu cyntaf yr Unol Daleithiau yn Nhachwedd 2008. Roedd awdur y gyfrol hon yn bresennol yn yr Unol Daleithiau yn ystod y cyfnodau hynny ac yn dyst i'r ddau ddigwyddiad ffurfiannol hyn.

Amongst the most turbulent events of the twenty-first century so far are the Manhattan Twin Tower Attacks on 11 September 2001 - 9/11 - and the election of Barack Obama as the first black president of the United States in November 2008. Densil Morgan was in America on both occasions, witnessing the excitement and upheaval which were experienced.
Athro yn Ysgol Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol Prifysgol Bangor ywr awdur, ac fel y mae enwr llyfr yn awgrymu, dyddiadur ydyw, neu gofnod oi ddau ymweliad Choleg Princetown, New Jersey, ar gyfnodau sabothol i wneud astudiaethau personol. Manteisiodd ar yr adnoddau sydd ar gael yn y coleg ai lyfrgell eang. Yn l yr hyn a ddywedir, dyma brifysgol a sefydlwyd mor bell yn l a 1746 gan fintai o weinidogion Presbyteraidd.

Ganed yr awdur yn Lorain, Talaith Ohio, ac yno y treuliodd wyth mlynedd cyntaf ei fywyd cyn ir teulu ddychwelyd i Gymru, ac mae perthnasau eraill iddo yn dal i fyw yn yr Unol Daleithiau. Felly, nid tiriogaeth ddieithr mor taleithiau iddo gan iddo ymweld ag America nifer o weithiau dros y blynyddoedd. Eithr cofnodar llyfr fanylion dau ymweliad, sef 2001 a 2008 dyna pryd y digwyddodd dau beth a ysgydwodd y wlad fawr hon - ar byd, i raddau helaeth. Roedd yr ymweliad cyntaf, Medi–Rhagfyr 2001, yng nghysgod yr ymosodiad syfyrdanol ac arswydus ar y Tyrau Masnach ar 11 Medi, ar ail ymweliad yn cyd-daro r ymgyrch etholiadol ac, yn y diwedd, y canlyniad llwyddiannus i Barak Obama. Fel y cyfeirir mewn un man, nid oedd gan y bobl dduon mewn rhai o Daleithiau'r de yr hawl i bleidlais ddeugain mlynedd yn l, ac wele erbyn hyn un or hil yn y swydd fwyaf pwerus yn y byd. Roedd adeg ymweliad yr awdur yn 2001 yn un arswydus a chanlyniadaur ymosodiad yn drychinebus; ac yn 2008 gwelwyd ymgyrchu dygn a chanlyniad a oedd yn fater o orfoledd i gynifer. Meddai, `Fy mraint annisgwyl y tro hwn yw cael rhannu yn eu gorfoledd. A gallaf ddweud wrth yr wyrion, trwy wasgu botwm, i mi chware rhan, fechan, fechan, fechan mewn creu hanes.

Yn ogystal chofnodi digwyddiadau ar ddyddiadau penodol, fe ymdriniar awdur r arferion a berthyn ir wlad fawr hon – ei chrefyddolder (eglwysi yn ffynnu, megachurches, math ar bentrefi cyfan syn isfyd crefyddol ar gyfer eu haelodau lle nad ywr byd yn cael ymyrryd dim...), ac maer de ceidwadol wedi bod mor amlwg a digyfaddawd yn ei hanes diweddar.

Maen dadansoddin dreiddgar ond yn eglur y materion rheiny sydd yn rhan mor annatod o fywyd y taleithiau – rhai agweddau syn wrthun i lawer ohonom, ond eto maen wlad syn hynod o ddiddorol ar lawer cyfrif. I mi'n bersonol, mae hanes y gwladychu a fu yn nhalaith Ohio, er enghraifft, gan y Cymry (yn bennaf o sir Aberteifi), yn siroedd Gallia a Jackson o, dyweder, 1935 ymlaen, yn rhywbeth i'w ryfeddu ato. Ceir yma gofnod hefyd o fywyd Goronwy Owen (1723–1769) a chanfod ei fedd yn Dolphin, Virginia, a chyfeirir at ddau a fun fyfyrwyr 'nl yn y 1960au, sef Gareth Alban Davies a oedd yng Ngholeg Dartmouth, New Hampshire, a Dewi Eurig Davies, a fu yn Richmod, Virginia. Ceir sylw hefyd at fedd y bardd, Dafydd o Went, yn Scranton, ar rhyfel cartref lle collodd llawer iawn o Gymry ifainc eu bywydau.

Fe wnaeth y cynnwys ymddangos am y tro cyntaf mewn erthyglau yn y cylchgronau Y Goleuad, Y Tyst a Seren Cymru, ond da yw cael y casgliad mewn llyfryn poced 93 tudalen. Am 5.50 dyma gyfrol syn werth bob ceiniog. Gwerthfawrogwn yn fawr gymwynas Densil Morgan yn cyflwyno cyfrol mor ddiddorol i ni.

Stephen Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae D. Densil Morgan yn Athro yn Ysgol Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol Prifysgol Bangor.
Gwybodaeth Bellach:
Er bod D. Densil Morgan yn hysbys fel llenor ac academydd o Gymro, fei ganed yn Ohio ac yno, mewn teulu a oedd yn nodweddiadol or hen ddiaspora Cymreig, y treuliodd ei flynyddoedd cynharaf. Yn fwy na chofnod o ddigwyddiadau aruthr yn hanes y wlad, mae Dyddiadur America a Phethau Eraill yn cofnodi sylwadau dadlennol ar yr Unol Daleithiau ei diwylliant, ei gwleidyddiaeth ai chrefyddolder gan un syn fyw iw rhinweddau yn ogystal i gwendidau. Ceir ymgais yma i weld holl amrywiaeth gymhleth yr America gyfoes trwy lygaid Cymro.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Gmau Olympaidd a ...
Alun Wyn Bevan
£9.99
 
Prynwch
Prosiect X: Band 4 Glas - ...
Amanda Snowden
£4.90
 
Prynwch
Druids: 2. The Altars of ...
Jean-Luc Istin
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch