Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfrau Llafar Gwlad: 84. Er Lles Llawer - Meddygon Esgyrn Môn
J. Richard Williams
ISBN: 9781845274733 (1845274733)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2014
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 232 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Y mae'r grefft o ailosod esgyrn wedi bodoli ers o leiaf dair mil o flynyddoedd ac fel pob agwedd arall o feddyginiaethu y mae iddi ei gwendidau a'i rhagoriaethau. Un peth sy'n sicr yw na ellir anwybyddu hanes y triniaethau hyn na'r galw sydd am feddygon esgyrn yn yr oes sydd ohoni.

The art of setting bones has existed for at least three thousand years, comprising elements of both weakness and excellence, similar to all other aspects of medicine. This book relates the story of the famous bone surgeons of Anglesey.
Mae nifer o lyfrau Cymraeg yn trafod hanes meddygaeth wedi ymddangos dros y blynyddoedd. Mae sawl darllenydd, maen debyg, yn gyfarwydd chyfrol enwog Glyn Penrhyn Jones syn trafod newyn a haint yng Nghymru, neu hanes meddygon y ddafad wyllt gan Harri Parri. Y gyfrol hon o eiddo J. Richard Williams, Llangefni, ywr ddiweddaraf yn y traddodiad hwn.

Maer awdur yn llwyddo i adrodd hanes blynyddoedd cynnar y meddyg esgyrn yn ddeheuig iawn, ac mae hanes blynyddoedd cynnar Evan Thomas, sylfaenydd y llinach, yn un cyffrous dros ben. Cawn hanes bachgen ifanc o dramorwr, heb air o Gymraeg, yn dod ir lan ym Mhorth Newydd rywbryd oddeutu 17351740 yn dilyn llongddrylliad. Rywsut neui gilydd, roedd dawn gynhenid ganddo i drin esgyrn a chymalau, ac yn fuan iawn daeth yn adnabyddus yn lleol fel meddyg esgyrn. Fe etifeddwyd y grefft hon gan ei blant, ac aiff yr awdur ymlaen i olrhain hanes llu o ddisgynyddion Evan Thomas, gan fynd ni o Fn i ddinas Lerpwl, i ardaloedd y chwareli llechi yn sir Gaernarfon, i Benrhyn Llŷn, ac i sawl man arall.

Ond nid esgyrn yn unig sydd yn dod o dan chwyddwydr yr awdur. Un o uchafbwyntiaur gyfrol ddiddorol hon, heb os, ywr bennod sydd yn olrhain hanes aelod diddorol arall or tylwyth rhyfeddol hwn, sef Thomas Jones, neu Twm Mynydd Adda. Meddyg teulu uchel ei barch yn Amlwch oedd y Dr Thomas Jones, ond caiff ei gofio heddiw nid yn gymaint am ei waith fel meddyg teulu, ond am ei gyfraniad i fyd addysg. Tra oedd rhai o aelodaur teulu yn dal i berffeithior grefft o drin esgyrn a chymalau, fe aeth Thomas Jones ati i dorri cwys newydd. Yn ystod ei gyfnod fel cadeirydd Pwyllgor Addysg Mn, fe agorwyd ysgol gyfun uwchradd Caergybi ysgol gyfun gyntar wlad. Ychydig flynyddoedd wedi hyn, rhoddwyd yr anrhydedd uchaf posib ir meddyg, pan enwyd ysgol gyfun newydd Amlwch ar ei l Ysgol Syr Thomas Jones.

Maer awdur iw longyfarch am ei waith ymchwil manwl, a hefyd am y ffordd y llwyddodd i groniclo talp sylweddol o hanes meddygaeth yn y cyfnod anodd hwnnw cyn sefydlur gwasanaeth iechyd, a hynny mewn ffordd ddifyr a darllenadwy.

Gerwyn James

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
J. Richard Williams
Wedi iddo ymddeol o fod yn bennaeth ysgol, mae wedi treulio llawer oi amser yn darlithio ar agweddau o hanes Ynys Mn. Mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ar y pwnc, yn cynnwys O Fn i Van Diemens Land (2007), Melinau Mn (2009) a Mynydd Parys (2011).
Maer gyfrol hon yn seiliedig ar ysgrif a ddaeth ir brig yn Eisteddfod Talwrn yn 2012 − dyfarnwyd gwobr y Prif Lenor ir awdur gan y beirniad, Karen Owen.
Gwybodaeth Bellach:
Diwyg iawn feddyg o Fn, ywn hyfawl
Evan Thomas dirion;
At alwadau tylodion.

Rywbryd rhwng 1735 ac 1740 aeth smyglwr lleol i draeth anghysbell Porth Newydd yng nghysgod Trwyn y Gader ar Ynys Mn, a chanfod bachgen ifanc yn anymwybodol wedi llongddrylliad. Ni wyddai neb pwy oedd o nag o le y daethai. Dyma dechrau stori ryfeddol Evan Thomas, y cyntaf o deulu enwog Meddygon Esgyrn Mn.

Rhyfeddwyd at ddawn gynhenid y llanc i ailosod esgyrn, dawn a etifeddwyd gan nifer oi ddisgynyddion, a thyfodd ei enw da ar hyd a lled yr ynys.

Lledaenodd canghennau teulu Evan Thomas dros y Fenai a thros yr Iwerydd: bu gwrthryfela yn erbyn sawl un ohonynt o dur sefydliad meddygol traddodiadol (a sawl achos llys tanbaid) ond yn ddi-os maer teulu hynod hwn yn haeddu ei le yn ein llyfrau hanes.
Cynhelir lansiad y gyfrol arbennig hon yn Neuadd yr Eglwys, Llangefni nos Lun, 24 Mawrth, 2014 am 6.45 o'r gloch.
Siaradwyr: William R. Lewis a William Owen, Borth-y-gest.
Croeso cynnes i bawb
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Llafar Gwlad:53. ...
Gwyn Griffiths
£4.75
 
Prynwch
Castles of Wales
Alan Philips
£14.99
 
Prynwch
Welsh on the Somme
Michael Renshaw
£12.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch