Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Darn Bach o Bapur
Angharad Tomos
ISBN: 9781845274931 (1845274938)Publication Date June 2014
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Suitable for age 9-11+ or Key Stage 2/3 Format: Paperback, 198x130 mm Language: Welsh Available Our Price: £5.99 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A novel based on the true story of Eileen and Trefor Beasley who refused to pay their council tax until they received a tax form in the Welsh language from Llanelli Rural Council. Their eight-year stand resulted in great hardship for the family.

Mae'r stori hon yn seiliedig ar safiad Eileen a Trefor Beasley a ddechreuodd yn y 1950au i wrthod talu treth cyngor Llanelli nes iddyn nhw dderbyn ffurflen Gymraeg. Bu i'r brotest barhau am wyth mlynedd a golygu caledi mawr i'r teulu.
Maen siŵr fod nifer ohonoch chi'n cytuno bod y ddrama Dyled Eileen gan Angharad Tomos yn un arbennig o dda a chofiadwy. Erbyn hyn mae Angharad wedi llunio llyfr i blant yn cyflwynor hanes hynod. Gwrthododd Trefor ac Eileen Beasley dalu treth Cyngor Llanelli nes iddynt gael bil Cymraeg. Adroddir y stori'n ddramatig iawn; mae'r hanes am y beiliaid yn mynd r piano, ar dodrefn i gyd maes o law, yn llawn angerdd.

Crynhowyd y stori'n effeithiol, nid ywn drafferth ir un plentyn ddeall yr hyn a ddigwyddodd, a cheir hefyd ddarluniau hyfryd a phwrpasol gan Chris Iliff. Heb os, maen hanes y dylai plant Cymru fod yn gyfarwydd ag ef ac rwy'n gyfangwbl o blaid dysgu hanes diweddar Cymru i ddisgyblion ifanc. Teimlaf ar adegau, yn y gyfrol hon, y dylid fod wedi rhoi mwy o le ir darllenydd benderfynu ar faint yr aberth, a dylanwad y digwyddiadau ar weithgareddau Cymdeithas yr Iaith. Nid wyf, chwaith, yn hollol argyhoeddedig mai doeth yw cynnwys ffurflen ymaelodi Cymdeithas yr Iaith yng nghefn y llyfr gall gormod o bropoganda gael effaith negyddol ar brydiau.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Further Information:
Am faint allech chi fyw heb soffa yn eich stafell fyw, na chadeiriau, na bwrdd, nac unrhyw ddodrefn?
Sut fyddech chin teimlo petai pobl yn dod ich tŷ a chymryd eich eiddo, ai adael yn gwbl wag?
Mae wyth mlynedd yn amser hir i stafell fod yn wag.
Darllenwch hanes dau blentyn a brofodd hyn go iawn, a daeth stori eu teulu yn ysbrydoliaeth i genedl gyfan.
Un teulu bach, un darn bach o bapur stori anhygoel o fawr.
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
I Dir Neb
Eirug Wyn
£5.95
 
Buy Now
Llyfrau Lloerig: Perthyn ...
 
£3.95
 
Buy Now
Cwm-Rhyd-y-Rhosyn ­ ...
Dafydd Iwan
£5.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Buy Now
Children
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Buy Now