Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Darn Bach o Bapur
Angharad Tomos
ISBN: 9781845274931 (1845274938)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2014
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'r stori hon yn seiliedig ar safiad Eileen a Trefor Beasley a ddechreuodd yn y 1950au i wrthod talu treth cyngor Llanelli nes iddyn nhw dderbyn ffurflen Gymraeg. Bu i'r brotest barhau am wyth mlynedd a golygu caledi mawr i'r teulu.

A novel based on the true story of Eileen and Trefor Beasley who refused to pay their council tax until they received a tax form in the Welsh language from Llanelli Rural Council. Their eight-year stand resulted in great hardship for the family.
Maen siŵr fod nifer ohonoch chi'n cytuno bod y ddrama Dyled Eileen gan Angharad Tomos yn un arbennig o dda a chofiadwy. Erbyn hyn mae Angharad wedi llunio llyfr i blant yn cyflwynor hanes hynod. Gwrthododd Trefor ac Eileen Beasley dalu treth Cyngor Llanelli nes iddynt gael bil Cymraeg. Adroddir y stori'n ddramatig iawn; mae'r hanes am y beiliaid yn mynd r piano, ar dodrefn i gyd maes o law, yn llawn angerdd.

Crynhowyd y stori'n effeithiol, nid ywn drafferth ir un plentyn ddeall yr hyn a ddigwyddodd, a cheir hefyd ddarluniau hyfryd a phwrpasol gan Chris Iliff. Heb os, maen hanes y dylai plant Cymru fod yn gyfarwydd ag ef ac rwy'n gyfangwbl o blaid dysgu hanes diweddar Cymru i ddisgyblion ifanc. Teimlaf ar adegau, yn y gyfrol hon, y dylid fod wedi rhoi mwy o le ir darllenydd benderfynu ar faint yr aberth, a dylanwad y digwyddiadau ar weithgareddau Cymdeithas yr Iaith. Nid wyf, chwaith, yn hollol argyhoeddedig mai doeth yw cynnwys ffurflen ymaelodi Cymdeithas yr Iaith yng nghefn y llyfr gall gormod o bropoganda gael effaith negyddol ar brydiau.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Am faint allech chi fyw heb soffa yn eich stafell fyw, na chadeiriau, na bwrdd, nac unrhyw ddodrefn?
Sut fyddech chin teimlo petai pobl yn dod ich tŷ a chymryd eich eiddo, ai adael yn gwbl wag?
Mae wyth mlynedd yn amser hir i stafell fod yn wag.
Darllenwch hanes dau blentyn a brofodd hyn go iawn, a daeth stori eu teulu yn ysbrydoliaeth i genedl gyfan.
Un teulu bach, un darn bach o bapur stori anhygoel o fawr.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
I Dir Neb
Eirug Wyn
£5.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: Perthyn ...
 
£3.95
 
Prynwch
Cwm-Rhyd-y-Rhosyn ­ ...
Dafydd Iwan
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch