Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Antur i'r Eithaf - Atgofion Byw ar y Dibyn
Eric Jones
ISBN: 9781845275129 (1845275128)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2014
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 360 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant yr anturiaethwr a'r dringwr Eric Jones, y mab fferm o Ddyffryn Clwyd a ddringodd rhai o fynyddoedd ucha'r byd, gan fyw ar y dibyn sawl tro wrth wynebu heriau amrywiol.

The autobiography of the adventurer and climber Eric Jones, the farmer's son from Clwyd who climbed some of the world's highest peaks, displaying nerves of steel while facing many challenges.
Glywsoch chi hanes yr hogyn o Frynsaithmarchog a neidiodd oddi ar ben y rhaeadr uchaf yn y byd, neidio i un o'r ogofu dyfnaf, oddi ar bontydd, clogwyni ac adeiladau? Ardderchog o beth oedd penderfyniad dringwr mynyddoedd pennaf Cymru, ac yntau bellach yn 78 mlwydd oed ac yn rhedeg caffi poblogaidd yn Nhremadog, i lunio cyfrol swmpus o atgofion hynod ddifyr a darllenadwy. Treuliodd flynyddoedd lawer yn paratoi'r gyfrol, nid i dynnu sylw at ei gampau neilltuol niferus ef ei hun, ond i'w rhoi ar gof a chadw, a'u cyflwyno i'w ddwy ferch, Rebecca a Keira.

Cawn hanes ei fagwraeth ef a'i ddwy chwaer ar fferm Felin Uchaf, Cynwyd, sir Ddinbych, yr addysg a gafodd, a'r cyfnod o ddwy flynedd a dreuliodd yn yr Heddlu Milwrol, lle dyfodd 'o fod yn hogyn cefn gwlad diniwed i fod yn ddyn gwydn, disgybledig'. Ar l iddo ddychwelyd adref, cafodd Eric swydd yn ffatri Courtaulds yn y Fflint, ac yn ystod y cyfnod hwn, dechreuodd ddringo o ddifrif yng nghwmni cyd-weithiwr iddo yn y ffatri. Bu'r ddau yn dysgu dringo yn Eryri cyn i Eric ei hun fentro dringo'r 'mynyddoedd mawr' yn y Dolomiti a'r Alpau gorllewinol yng nghwmni gŵr o'r enw Cliff Phillips. Cafodd Eric ambell ddamwain, a bu bron cholli ei fywyd ar fwy nag un achlysur, ond drwy lwc ryfeddol fe'i harbedwyd. Collodd nifer o gyfeillion agos mewn damweiniau enbyd o greulon ar y mynyddoedd mawr. Mae'n debyg mai ei gamp bennaf yn ystod y cyfnod cynnar hwn oedd dringo Pilar Bonatti yn yr Alpau, ac Eric Jones oedd yr ail ddringwr erioed i gyflawni'r weithred hynod beryglus ac arswydus hon.

Ond aeth Eric Jones hyd yn oed yn fwy uchelgeisiol. Llwyddodd i ddringo mynydd yr Eiger yn y Swistir, ac yna ym 1972 gorchfygodd fynydd y Matterhorn ar yr wyneb gogleddol drwgenwog yng nghwmni eraill yn gyntaf, ac yna ar ei ben ei hun. Ym 1978 Eric Jones oedd y Cymro (a'r Prydeiniwr) cyntaf i ddringo wyneb gogleddol yr Eiger ar ei ben ei hun gweithred arbennig o ddewr, o gofio i nifer o ddringwyr mynyddoedd rhyfeddol o brofiadol gael eu lladd yno dros y blynyddoedd. Yn dilyn y gamp eithriadol hon, mentrodd i dde America a bu'n dringo ym Mhatagonia, ardal a fu'n atynfa arbennig iddo ers blynyddoedd lawer.

Ond, fel yn achos sawl dringwr uchelgeisiol arall, Everest oedd y brif her i Eric Jones, ond bu aml i gam yn l a phroblemau dybryd cyn iddo sylweddoli na fyddai modd iddo gyrraedd y copa. Nid oedd y math yma o ddringo yn apelio'n arbennig at yr awdur, ond roedd yr ardal yn bendant yn denu. Dychwelodd yno drachefn i falwnio ym 1989 a 1990, a bu'n dringo ym mynyddoedd yr Himalaya ar chwe achlysur gwahanol.

Ond, yn dilyn yr holl anturion, rhaid oedd dychwelyd adref c ennill bywoliaeth mewn rhyw fodd. Cawn ei hanes yn gyntaf yn sefydlu busnes paentio a phapuro yn Nhremadog, gan sicrhau cyfle i ddringo yn ei amser hamdden. Agorodd gaffi ym mis Mai 1979, a bu hwn yn fodd iddo gyfarfod nifer fawr o wersyllwyr ac ymwelwyr. Cawn hanes yr awdur yn mwynhau cymryd rhan mewn dwy ffilm, sef Five Days One Summer a Scream for Stone. Yn ogystal, magodd ddiddordebau newydd megis awyrblymio, paragleiddio a neidio oddi ar bontydd uchel. Ac ym 1996 cafodd gyfle anhygoel i ymweld Phegwn y Gogledd, gyda'r BBC a HTV Cymru yn gyfrifol am y costau sylweddol, a thair blynedd yn l daeth cyfle iddo hedfan i brif wersyll mynydd Everest unwaith yn rhagor.

Cawn ddarllen am y cyfan o'r anturiaethau anhygoel hyn mewn cyfrol drwchus, fanwl, hawdd ei darllen a'i gwerthfawrogi. Cewch bleser mawr wrth ddarllen am fywyd un a fu'n byw ar y dibyn yn llythrennol.

J. Graham Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Glywsoch chi hanes y mab fferm o Ddyffryn Clwyd a ddringodd rai o fynyddoedd uchaf y byd, a hynny ar ben ei hun
Glywsoch chi hanes yr hogyn o Frynsaithmarchog a neidiodd oddi ar ben y rhaeadr uchaf yn y byd, a neidiodd i mewn i un o'r ogofu dyfnaf, oddi ar bontydd, clogwyni ac adeiladau?
Na, nid straeon celwydd golau ydir rhain, ond campau a gyflawnwyd gan Eric Jones, y dringwr byd-enwog sydd erbyn hyn yn rhedeg caffi yn Nhremadog. Mae'r hanesion i gyd, yn ogystal chofnod oi fywyd yn y gyfrol hon. Cewch bleser mawr wrth ddarllen am ei anturiaethau ac am fywyd un a fu'n byw ar y dibyn yn llythrennol, wrth iddo deithio'r byd yn ymateb i wahanol fathau o her
A'r hyn sy'n anhygoel am ŵr sy'n nesu at bedwar ugain oed yw ei fod yn dal wrthi'n dringo a neidio!

Cynhelir lansiad y gyfrol arbennig hon Nos Fercher, 12 Tachwedd am 6.30 yr hwyr yn Y Ganolfan, Pren-teg, ger Porthmadog.
Dangosir ffilm o Eric Jones ynghyd chyflwyniad gan Llion Iwan.
Croeso cynnes i bawb
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Histories of Wales, The: ...
Mike Benbough-Jackson
£4.99
 
Prynwch
Cofiant Hedd Wyn
Alan Llwyd
£14.95
 
Prynwch
Helpwch eich Plentyn/Help ...
Elin Meek
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch