Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Arwyn Herald - Hunangofiant Ffotograffydd Papur Newydd
Arwyn Roberts
ISBN: 9781845275709 (1845275705)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2016
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Tudur Huws Jones Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dechreuodd Arwyn Roberts o Rosgadfan, neu Arwyn Herald i bawb sy'n ei nabod, ar ei yrfa gyda Phapurau'r Herald ddeugain mlynedd yn ôl, fel cysodydd. Yn fuan wedyn, symudodd i fyd ffotograffiaeth, a dod yn wyneb cyfarwydd ledled Cymru yn ogystal â'i ardal enedigol.

An autobiography from the well-known newspaper photographer, Arwyn Roberts.
Maen amlwg o ddarllen y gyfrol hon fod pobl yn bwysig iawn i Arwyn Roberts, neu Arwyn Herald, fel y bydd pawb syn gwybod amdano yn ei adnabod. Yn rhinwedd ei swydd fel ffotograffydd newyddiadurol, mae wedi dod ar draws degau o filoedd o bobl dros y blynyddoedd gan gofnodi digwyddiadau mawr a mn i bapurau lleol gogledd Cymru dros gyfnod o bedwar degawd. Maer gyfrol hon wedi ei chyhoeddi i gyd-fynd ag Arwyn yn dathlu deugain mlynedd o dynnu ffotograffau.

Fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl mewn hunangofiant, cawn hanes ei fagwraeth ym mhentref Rhosgadfan, a phwysigrwydd ei deulu a'i gymuned iddo. Cawn bytiau difyr a straeon diddorol am ei blentyndod mewn cyfnod lle roedd y pentref ar ardal gyfan, fwy na heb, yn uniaith Gymraeg. Atgofion hapus sydd yma gan fwyaf, ond maen amlwg fod marwolaeth ei dad o ganlyniad i effeithiau llwch y chwarel yn dal i'w gorddi. Drwyr gyfrol, mae ei berthynas i fam yn hollbwysig iddo.

Gadawodd Arwyn Roberts yr ysgol yn 16 oed a dechreuodd ar ei yrfa gyda phapurau'r Herald pan ymatebodd i hysbyseb, 'Boy wanted'. A does dim dwywaith fod y gwaith ar gweithwyr wedi dylanwadun fawr arno. Ceir llawer o gyfeiriadau at amrywiol gyd-weithwyr, a nifer or rhain yn gyfeillion agos y mae wedi mwynhau bod yn eu cwmni, gan eu parchun fawr. Ac wrth bori drwyr gyfrol, fe gawn hanesion amdanynt wrth eu gwaith, ac wrth gymdeithasu!

Mae digon o straeon doniol yn y gyfrol, megis honno am Arwyn yn cael ei stopio gan yr heddlu ac yntau yn ei ddillad isaf, ac un amdano ar ben fan yn ceisio cael y llun perffaith. Ac mae yma atgofion diddorol am brotestiadau Cymdeithas yr Iaith ac ymgyrch Meibion Glyndŵr, a sn am ddigwyddiadau cymdeithasol o bwys hefyd, fel angladd Jack Evans o Borthmadog ar band jazz o New Orleans, a rhai marwolaethau disyfyd yn yr ardal.

Oherwydd bod cymaint o bobl yn ei adnabod wrth ei waith yn unig, maen debyg y bydd llawer yn synnu wrth ddarllen am yr hyn a wna Arwyn Herald y tu hwnt i'w oriau gwaith. Ac er na all swydd fel hon fod yn un 9 tan 5, mae Arwyn wedi bod yn aelod o nifer o bwyllgorau amrywiol dros y blynyddoedd, gan gynnwys bod yn gadeirydd Clwb Pl-droed Nantlle Vale. Cododd hefyd symiau sylweddol i elusennau megis Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd ac Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae Arwyn Herald yn adnabyddus i bobl o bob cwr o Gymru oherwydd ei gysylltiad hir 'r Eisteddfod Genedlaethol a'r Urdd, a cheir digon o gyfeirio at y ddwy ŵyl bwysig hon. Dawn amlwg mai un o uchafbwyntiau personol Arwyn oedd cael ei urddo'n aelod o'r Orsedd, a doedd dim amheuaeth beth fyddai ei enw barddol Arwyn Herald, siŵr iawn.

Wrth ddarllen y gyfrol daw'n glir gymaint o newid a fu yn ystod ei gyfnod gydar papur ac maer themu hynny yn cael sylw yma, megis diwedd oes y diwydiant chwareli yn ei ardal a'r newidiadau fu yn nhref Caernarfon o ran ei hadeiladau. Cofnoda Arwyn hanes drwy ei ffotograffau, yn ogystal rhoi digwyddiadau ar gof a chadw.

Yn ogystal straeon Arwyn ei hun, cawn bytiau difyr amdano gan ei ffrindiau, llawer ohonynt yn bobl adnabyddus yng Nghymru a thu hwnt, a phob un yn pwysleisio addfwynder Arwyn a'i gyfeillgarwch triw. Maer darn gan Dafydd Wigleyn deyrnged hyfryd iddo, ac rwy'n cloi'r adolygiad trwy ddyfynnu Bryn Terfel: Does dim dwywaith fod y lensys ar cameru wedi newid tipyn go lew dros y 40 mlynedd, Arwyn ond rwyt tin dal yn union run fath.

Hefin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Brodor o Rosgadfan ydy Arwyn Roberts, ac mae'n wyneb cyfarwydd yn eisteddfodau a gwyliau Cymru gyda'i gamera. Cafodd ei urddo i'r Orsedd er Anrhydedd yn 2005 dan yr enw barddol Arwyn Herald. Cyhoeddodd gyfrol am gau ffatri Friction Dynamics yng Nghaernarfon ar y cyd ag Ian Edwards a Trystan Pritchard yn 2006, Drwy Lygad y Camera yn 2010 a Pobol Arwyn Herald yn 2012.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Arwyn Roberts, neu Arwyn Herald, yn wyneb cyfarwydd ledled Cymru o ganlyniad i ddegawdau o droedio meysydd y Sioe Fawr a'r Eisteddfod yn tynnu lluniau i bapurau newydd yr Herald. Yn ystod ei yrfa ddeugain mlynedd o hyd, mae wedi bod yn dyst i newidiadau mawr yn y diwydiant papur newydd a thechnegau ffotograffiaeth ac wedi cael profiadau unigryw!

Yn yr hunangofiant difyr hwn cewch gip ar y straeon tu l i'r lluniau ... galwadau ffn llawn dirgelwch yn gysylltiedig Meibion Glyndŵr, cyfarfod sr rhyngwladol, peryglu ei fywyd ar do fan ar drywydd stori heb sn am gael ei stopio gan blismon ar lonydd culion Pen Llŷn, ac yntau yn ei drns ...
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Aur yn y Gwallt - ...
Aled Lewis Evans
£5.00
 
Prynwch
Byd a Bywyd Caradog ...
J. Elwyn Hughes
£9.95
 
Prynwch
Buildings of Wales, The: ...
John Newman
£60.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch