Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Awr y Locustiaid
Fflur Dafydd
ISBN: 9781847715746 (1847715745)Publication Date: August 2012 Publisher: Y Lolfa
Format: EBook, 135 pages Language: Welsh  
The following eBook formats are available for purchase. You will be able to download the title in the chosen format at the end of the Checkout process.
PLEASE NOTE THAT EBOOKS PURCHASED ON GWALES CANNOT BE DOWNLOADED TO A KINDLE DEVICE.
EPUB£6.95
e
Book
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A collection of short stories by Fflur Dafydd, the winner of the National Eisteddfod Prose Medal in 2006. From the Welsh to the European, and the satirical to the contemplative, this is a collection that will captivate readers, but will also challenge them to fill in some of the gaps for themselves.

Casgliad o storau byrion gan enillydd Medal Ryddiaith 2006, Fflur Dafydd. O'r Cymreig i'r Ewropeaidd, ac o'r dychanol i'r myfyriol, dyma gasgliad fydd yn swyno'r darllenydd, ond hefyd yn ei herio i lenwi ambell fwlch drosto'i hun.
Yn aml, ac yn gwbl gyfeiliornus, ystyrir y stori fer yng Nghymru fel chwaer fach ir nofel. Gallaf ddychmygu ambell ddarpar awdur, fi yn eu plith, yn dweud wrthoi hun, Mae gen i syniad da, ond dyw e ddim digon hir i fod yn nofel. Fe gaiff, felly, fod yn stori fer.

Na, nid ei hyd nai byrdra syn diffinio stori fer. Mae hin ffurf lenyddol gwbl ar wahn. A mentraf ddweud ei bod hi hefyd yn ffurf fwy anodd nar nofel oi chyflawnin llwyddiannus. Gellid, hwyrach, gymharu nofel stori fer fel cymharu ffilm ffotograff. Cawn y naill ar draws cynfas eang, ond y llall yn giplun.

Ond yn hytrach na dadansoddi hanfodion stori fer, mae yna ddull llawer haws i ddarllenydd weld drostoi hun ganlyniad meistrolir dull llenyddol unigryw hwn. Darllenwch Awr y Locustiaid. Fedrai ddim dychmygu gwers well.

Mae broliant twt Bobi Jones yn bwrw'r hoelen ar ei phen: Mae hin cydio mewn brawddeg, ac yn ei thaflun delyneg ir awyr. Ac maen hedfan. Wow! Ceir yma naw stori, pob un yn amrywio, pob un yn wahanol, pob un yn adlewyrchu dawn dweud ryfeddol awdures ifanc syn ddewines geiriau. Mae hin llwyddo i glymu a phlethu geiriau a brawddegau gan greu campweithiau. Eto i gyd, maen nhwn disgyn yn naturiol iw lle heb unrhyw ymgais i wneud strc na bod yn glyfar. Dyma adlais or gyfres deledu wych honno Tales of the Unexpected, ond bod y rhain yn fwy crefftus.

Or frawddeg agoriadol, maer stori gyntaf yn eich taro ach goglais ar yr un pryd gydai hiwmor du. Yn Gwaed maer weithred syml o roi cyflenwad oi waed yn troin hunllef ir rhoddwr. Yn Awr y Locustiaid maer parchusion yn cuddio dan gochl chwilod salw. Yn fy hoff stori or gyfrol, Mis Ml, mae llefarydd y stori yn dysgu gwenyn i ddial ar ei gŵr dideimlad, di-serch. Ac maer defnydd o amser yn y stori olaf yn rhyfeddol, lle mae awdur preswyl yn Helsinki/ Helsingfors yn edrych ymlaen at gael ystyr i'w bywyd mewn presennol sydd eisoes yn y dyfodol.

Maer naw stori yn talun llawn am eu lle. Ynddynt, mae popeth ac unrhyw beth yn bosibl. Ynddynt maer anghyffredin yn gwbl normal, yr egsentric yn gwbl resymol ar absẃrd yn gwbl resymegol. Dyma, yn wir, berl o gyfrol gan un on hawduron mwyaf cyffrous.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Further Information:
Casgliad o storiau byrion gan enillydd Medal Ryddiaith 2006, Fflur Dafydd. O'r Cymreig i'r Ewropeaidd, ac o'r dychanol i'r myfyriol, dyma gasgliad fydd yn swyno'r darllenydd, ond hefyd yn ei herio i lenwi ambell fwlch drosto'i hun.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who looked at this title also looked at the following:
Merch Perygl - Cerddi ...
Menna Elfyn
£12.99
 
Buy Now
London Train, The
Tessa Hadley
£12.99
 
Buy Now
Bachgen Mewn Pyjamas, Y
John Boyne
£6.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
That Would Be Telyn - ...
Delyth Jenkins
£8.99
 
Buy Now
Welsh
Elena
Geraint V. Jones
£9.99
 
Buy Now
Children
Sea House, The
Lucy Owen
£6.99
 
Buy Now