Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Faciwî, Y
Barbara Davies
ISBN: 9781847716743 (1847716741)Publication Date May 2013
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Paperback, 195x130 mm, 128 pages Language: Welsh Available Our Price: £7.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
The remarkable story of Barbara Warlow Davies who was edacuated at the age of four from Liverpool to Talgareg in Ceredigion, during the Second World War.

Dyma stori ryfeddol Barbara Warlow Davies a adawodd Lerpwl am Dalgarreg yng Ngheredigion yng nghanol yr Ail Ryfel Byd fel ifaciwî, 'yn Saesnes uniaith bedair oed'.
Braint o'r mwyaf oedd cael gwrando ar dair menyw go arbennig yn rhannu eu profiadau yng ngŵyl y Fedwen Lyfrau yn Felin-fach eleni, ac un ohonynt oedd Barbara Davies, efaciwî a ymfudodd o Lerpwl i Dalgarreg yng nghefn gwlad Sir Aberteifi yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Wedi'i chlywed yn siarad roedd yn rhaid i mi ddarllen ei llyfr gan mor fyrlymus yr adroddai hi ei hanes.

Yn wahanol i'r mwyafrif o efaciwîs, dod o Lerpwl am benwythnos yn unig i weld ei brawd Bill a oedd yn efaciwî yn Nhalgarreg a wnaeth Barbara. Pan ddaeth yn bryd iddi hi a'i thad ddychwelyd i'r ddinas fe benderfynodd Barbara, a hithau yn ddim o beth, ei bod hi am aros, ac ar fferm Pantglas yn Nhalgarreg y treuliodd ei phlentyndod.

Fe fyddai bywyd wedi bod yn dra gwahanol yn Lerpwl – dinas a ddioddefodd yn enbyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cyn symud oddi yno bu bron iawn i Barbara gael ei lladd, ac mae'r ffordd mae hi'n adrodd hanes y bomiau a'u heffaith yn ddirdynnol. Dysgwn hefyd fod mam Barbara wedi marw’n ifanc, felly roedd plentyndod y ferch fach yn un anodd tu hwnt.

Bu hi'n ffodus iawn o gael cartref yn Nhalgarreg, ac fe ddaeth Wncwl ac Anti, fel y'u galwai, yn rhieni iddi. Magwyd hi gyda'r gofal mwyaf, ac mae'n amlwg fod gan Barbara feddwl mawr iawn ohonynt.

Nid profiadau Barbara yn unig a geir yn y gyfrol hon – rhy i ni hefyd ddarlun manwl o gymuned Talgarreg yn ystod y rhyfel ac wedi hynny. Ceir gwybodaeth hynod ddiddorol am y gymdogaeth ac am arferion yr oes, a defnyddir geirfa werthfawr, er enghraifft, wrth sôn am dymor hau hadau.

Dyma lyfr hyfryd iawn yn llawn atgofion – y lleddf weithiau, yn anochel, ond gan amlaf y llon a geir wrth i efaciwî fach ifanc o Lerpwl gael croeso arbennig yn Nhalgarreg. Daeth yn Gymraes fach dda ymhen dim o dro, a heddiw diolchwn am hynny wrth iddi rannu clytwaith o atgofion mewn iaith goeth a chywrain. Mae'n stori ryfeddol ac yn werth ei darllen.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Further Information:
Yn Lerpwl bu yng nhganol un o’r cyrchoedd awyr mwyaf a welwyd ym Mhrydain erioed, sef Blits mis Mai 1941 pan laddwyd miloedd o drigolion Lerpwl gan ymosodiadau’r Luftwaffe. Ceir hanes Barbara’n cael ei hachub rhag tanchwa a laddodd dros 164 o bobl yn ysgol Ernest Brown, cyn cael ei symud gyda’r don o ifaciwîs a gyrhaeddodd gefn gwlad Cymru yn ystod y rhyfel.

Ond cafodd gymaint o groeso yn Nhalgarreg, Ceredigion, mi benderfynodd aros ac ymgartrefu yng Nghymru, a hynny gyda John a Rachel Davies ar aelwyd Pantglas. Yn y gyfrol hon ceir darlun hyfryd o gefn gwlad Ceredigion ar ôl y rhyfel gyda disgrifiadau byw o hen arferion ar ffermydd yr ardal, o ddiwrnod lladd y mochyn i’r modd yr ymgodymwyd gyda’r rasiwns.

Ceir hefyd bortreadau cynnes a hwyliog o rai o gymeriadau’r fro gan ddynes a fydd yn fythol ddiolchgar i gymuned gymdogol a chroesawgar Talgarreg.
Last Updated on 10 April 2013
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
History of Wales, A
John Davies
£16.99
 
Buy Now
Twll Bach y Clo
Lleucu Fflur Jones
£8.95
 
Buy Now
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Buy Now
Welsh
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Buy Now
Children
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Buy Now