Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Allet Ti Beswch!
Ieuan Rhys
ISBN: 9781847717160 (1847717160)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x141 mm, 272 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
I ddathlu 30 mlynedd o fod yn actor proffesiynol, dyma hunangofiant Ieuan Rhys, yr actor a'r diddanwr adnabyddus a fu'n chwarae rhan Sgt Glyn James, y bobi pentre, ar opera sebon boblogaidd Pobol y Cwm am dair blynedd ar ddeg.

Autobiography of the actor and entertainer, Ieuan Rhys as he celebrates 30 years in the business. Well-known for his role as Sergeant Glyn James in long running soap opera 'Pobol y Cwm', Ieuan Rhys has also presented 'Sion a Sian' for HTV, starred alongside actor Hugh Grant in the film 'The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain' and appeared on 'Doctor Who'.
Falle 知od i wedi darllen yr hunangofiannau anghywir yn ddiweddar, ond rwy地 cael yr argraff fod Pobol y Cwm braidd dan y lach y dyddiau hyn. Neu'r penaethiaid, i fod yn fwy manwl. Mae Ieuan Rhys yn fy nharo i fel hen greadur rhadlon, hynaws nad yw地 digio地 hawdd ond mae ganddo ambell sylw crafog am y rhai hynny sy地 rhedeg ein hoff opera sebon, a rhaid dweud 'mod i'n cydymdeimlo 'i bwynt. Darllenwch hefyd sut y bu iddo glywed am ddiwedd ei swydd yn cyflwyno Sin a Si穗, a hynny ar l chwe chyfres. Agoriad llygad yn wir.

Ond rhag creu camargraff, mae llawer mwy o hwyl a difyrrwch nag o ddiflastod yn y llyfr hwn. Wedi池 cwbl, er cael gyrfa dda, digon o waith a rhannau dipyn uwch mewn bri na Pobol y Cwm, Sarjant Glyn James yw Ieuan Rhys i filoedd ar filoedd o Gymry o hyd.

Mae sawl stori dda ynghlwm 竰i gyfnod fel plismon arall, y tro hwn yn y ffilm The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain gyda Hugh Grant. Gwnaed llawer o池 ffilmio yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant, ardal Gymraeg iawn ei hiaith. Yno doedd fawr neb wedi clywed am Hugh Grant, ond roedd pawb yn gyfarwydd Sarjant James! Wedi iddo sylweddoli nad ef, ym marn trigolion Llanrhaeadr, oedd seren y ffilm, dyma Grant yn mynd ag e naill ochr a'i holi: 典ell me, Ieuan, how do I get into Pobol y Cwm?

Mae yma lwythi o storau doniol yn y gyfrol wnaeth i mi chwerthin nes bod y dagrau地 llifo. (Darllenwch yr un am Dewi Pws, a chewch chi mo'ch siomi!) Diddorol yw atgofion Ieuan Rhys am ei gyfnod yn Ysgol Rhydfelen ac nid yw地 osgoi cyfeirio at John Owen gŵr a ddaeth yn enwog yn ddiweddarach am resymau anghynnes iawn.

Un peth arbennig wnaeth i mi gynhesu ato yw ei barodrwydd i helpu a chynghori actorion a pherfformwyr ifanc. Nid yw地 dweud hynny, ond pan fyddwch chi ar y ffordd i lawr ac yn eu cyfarfod, a hwythau ar eu ffordd lan, os buoch chi地 garedig wrthyn nhw pan oeddech chi ar y brig, falle cewch chi ychydig o help llaw ganddyn nhw bryd hynny. Busnes ansicr yw actio, er nad oes argoel y bydd angen unrhyw help o池 fath am flynyddoedd ar Ieuan Rhys.

Gwyn Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Eleni mae Ieuan Rhys yn dathlu 30 mlynedd o fod yn actor proffesiynol ac mae wedi gweithio ar nifer fawr o gynhyrchiadau teledu, theatr, radio a ffilm yng Nghymru, Lloegr ac hyd yn oed hysbyseb teledu yn Yr Almaen.

Fe段 anwyd ar ddechrau池 chwedegau yn Aberdar, Morgannwg Ganol, yn blentyn ifanca Gethin a Thelma Evans. Addysg yn ysgolion Ynyslwyd a Rhydfelen cyn mynd i Goleg Cerdd a Drama Cymru. Wedi gadael coleg cafodd ran yn y sebon 善obol Y Cwm a dyna ble y bu am dair blynedd ar ddeg yn chwarae rhan y bobi pentre Sgt Glyn James. Mae'n byw gyda'i wraig a dau o fechgyn, Cai a Llew, yng Nghaerdydd. Am fwy o wybodaeth gweler www.ieuanrhys.com
Gwybodaeth Bellach:
Mae Ieuan Rhys yn gweithio gyda'r National Theatre ar hyn o bryd mewn drama gan Alan Bennett o'r enw 'People' gyda Sian Phillips yn chwarae'r brif ran.

Wedi i池 BBC benderfynu cael gwared ar y cymeriad aeth Ieuan Rhys ymlaen i gyflwyno Sion a Sian i HTV ac i chwarae plisman arall Sgt Tom Swann yn y gyfres Heliwr/Mind To Kill. Mae ei waith ffilm yn cynnwys ffilm Hugh Grant The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain.

Mae e地 ysgrifennu地 onest ac yn gofiadwy am ei yrfa, ei ddiddordebau a段 fywyd personol. Chwip o lyfr da i rai diddordeb mewn pobl.
Diweddarwyd ar 04 Hydref 2013
Ieuan Rhys yn Dathlu 30 Mlynedd Fel Actor

Mae Ieuan Rhys, yr actor a池 diddanwr adnabyddus o Aberd穩, yn dathlu 30 mlynedd yn y byd actio proffesiynol drwy gyhoeddi hunangofiant dadlennol a diflewyn-ar-dafod. Rhwng cloriau Allet ti Beswch! mae池 diddanwr yn codi池 llen ar ei fywyd fel actor, tad, gŵr a ffrind gan rannu池 llwyddiannau a池 methiannau a fu地 rhan o段 yrfa liwgar mewn ffordd gwbl onest.

Mae Ieuan Rhys wedi gweithio ar nifer fawr o gynyrchiadau teledu, theatr, radio a ffilm yng Nghymru a Lloegr. O fod yn wyneb cyfarwydd fel Sgt. Glyn James, ar strydoedd y sebon Pobol y Cwm am dair blynedd ar ddeg, symudodd ymlaen i gyflwyno池 rhaglen gwis boblogaidd Sin a Si穗 ar HTV a chwarae rhan yr heddwas, Sgt. Tom Swann, yn y gyfres Heliwr/Mind To Kill. Cafodd hefyd gyfle i ddod i nabod yr actor Hugh Grant, a段 gariad ar y pryd, Elizabeth Hurley, wrth actio yn y ffilm The Englishman Who Went Up a Hill And Came Down a Mountain.

Mae Ieuan yn rhannu池 teimladau o ansicrwydd ac iselder sy地 effeithio pob artist, a thrwy hynny ceir darlun cwbl agored sy地 mynd at wraidd actor. Fel mae池 hunangofiant ffraeth hwn yn dangos, mae digon o hwyl a direidi yn perthyn i池 dyn poblogaidd hwn. A gwelir hyn yn nheyrnged yr actor Ioan Gruffudd, un o段 ffrindiau ers dyddiau Pobol y Cwm, ar ddechrau池 hunangofiant.

Dysgir nad yw gyrfa actor wedi dod i ben pan na welir hwy ar y sgrin. Yn hytrach gellir dod o hyd iddynt yn diddanu mewn cynyrchiadau llwyfan lleol a rhyngwladol. Yn y blynyddoedd diwethaf mae Ieuan wedi gwireddu sawl breuddwyd, gan actio yn y gyfres boblogaidd Doctor Who ar BBC 1 a pherfformio ar lwyfan gyda池 National Theatre, Llundain yn y ddrama gomedi People gan Alan Bennett.

徹s gewch chi byth y fraint o ddod yn ffrind 壇a Ieu, fe fydd ffrind am oes gennych. Bu fel brawd mawr i mi yn ystod ein hamser yng nghast Pobl y Cwm, meddai池 actor Ioan Gruffudd, sy地 credu fod cyfraniad ac ymroddiad Ieuan i池 byd perfformio yng Nghymru yn bellgyrhaeddol.

添n bwysicach na池 storau rheiny yn y llyfr a achosith i chi fwldagu chwerthin, a池 rhai ddaiff deigryn i団h llygaid, fe gawn weld fod Ieuan wedi ymroddi段 hun, dim yn unig i蜘 grefft a段 deulu ond i蜘 iaith, meddai Gruffudd. 溺a Ieu wedi troedio yn ddidrafferth fel artist dwyieithog, ond ry知 ni fel cenedl yn gyfoethocach, gan fod Ieu wedi ymroddi段 hun i berfformio a地 diddanu ni yn y Gymraeg ar hyd ei yrfa.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hunangofiant Dyn Lwcus
Hywel Emrys
£9.99
 
Prynwch
Tra bo Dai
Dai Jones
£9.99
 
Prynwch
Meini Llafar, Y
Lyn Ebenezer
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch