Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Geraint Lloyd - Y Dyn Tu l i'r Llais
Geraint Lloyd, Elfyn Pritchard
ISBN: 9781847717221 (1847717225)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Geraint Lloyd, y darlledwr adnabyddus o Geredigion. Mae Geraint yn un o'r bobl hynny sydd wedi bod yn ddigon lwcus i gael byw a gweithio yng Ngheredigion ar hyd ei oes. O weithio mewn siop, mewn garej ac yna ym myd y cyfryngau, bu'n ddigon lwcus i fyw ac ennill ei fara menyn yn ei filltir sgwâr.

The autobiography of Geraint Lloyd, a well-known Welsh-language broadcaster. Geraint has been fortunate enough to live and work in his native Ceredigion.
Maen ffasiwn erbyn hyn i gyhoeddi hunangofiant. Does dim rhaid bod yn hen nac yn enwog, ac efallai nad yw pob hunangofiant yn ymddangos mor ddifyr i gilydd ar yr olwg gyntaf, ond mae stori pawb yn wahanol.

Ac mae stori Geraint Lloyd yn apelio ataf ry'n ni wedi cael ein codi yn yr un ardal ac wedi mynychu yr un ysgol uwchradd oddeutur un cyfnod, ac fe ddes iw adnabod yn dda wrth i ni rannu swyddfa yn y BBC yn Aberystwyth eto mae yna dipyn na wyddwn am Geraint.

Yn y gyfrol hon fe gawn ddarlun o hanes ardal Lledrod ar cyffiniau, bro enedigol Geraint, a lle mae en byw o hyd gydai deulu. Er ei fod yn byw yn ardal ei gyndeidiau, dyw e ddim yn gwybod llawer amdanyn nhw. Fel y dywed Geraint ei hun, yn y dyddiau a fu roedd yn aml yn well cadw materion teuluol yn gymharol breifat, ond diolch i'r drefn fod pethau wedi newid.

Mae Geraint wedi bod mewn sawl swydd ond erioed wedi cael yr un cyfweliad mae e wedi lando ar ei draed' fel y dywedir yng Ngheredigion, ond teg dweud ei fod wedi mentro'n ddewr ac wedi gweithio'n galed er mwyn cyrraedd y nod. Mentrodd sefydlu busnes trwsio ceir, a mentro wedyn wrth gael swydd yn Radio Ceredigion cyn symud ir BBC. Eglura ei bod yn dipyn o sioc iddo gyrraedd y BBC. Ac yntau'n gweithio i gwmni radio masnachol, a hwnnw'n gwmni heb lawer o bres, roedd Geraint wedi arfer gwneud popeth ei hun. Difyr oedd darllen am fois y lorris ar syniad y tu l i gwis y cioscs, a chawn olwg hefyd ar sut mae Radio Cymru yn gweithredu wrth i'r orsaf neilltuo rhai rhaglenni ir sector annibynnol dyna oedd y tu l i sefydlu Cwmni Mynydd Bach. Y cwmni hefyd biaur Siop Leol yn nhre Aberystwyth, a difyr darllen am hynny yn ogystal.

Fel un a gafodd addysg Seisnig mewn ysgol naturiol Gymraeg ei hiaith yn Ysgol Uwchradd Tregaron, mae gan Geraint farn bendant am fewnfudwyr, ac nid ywn swil o ddweud mai'r Cymry Cymraeg yn aml yw gelynion yr iaith. Yn y gyfrol hefyd cawn rannu ei atgofion melys am bantomeims Felin-fach ac am sialensau eraill sydd wedi dod i ran Geraint.

Elfyn Pritchard sydd wedi cynorthwyo Geraint i roir cyfan mewn print. Mae gan Elfyn brofiad helaeth yn y maes, wrth gwrs, ond fel mae Geraint ei hun yn awgrymu, byddai wedi bod yn ddoethach, efallai, i gael rhywun o Sir Aberteifi rhywun syn deall ac yn medru cofnodir acen yn hawdd i wneud y gwaith. Fel rhywun syn adnabod llawer or bobl y mae Geraint yn sn amdanynt, rwyn ymwybodol bod rhai or enwau a nodir yma yn anghywir, felly gofal piau hi, yn enwedig gan fod i hunangofiannau or math yma apl leol enfawr. Ond wedi dweud hynny, fe fwynheais ir hanesion yn fawr a gwnaed ymdrech lew i wneud ir gyfrol apelio y tu hwnt i Geredigion.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd Geraint yn Lledrod, ger Aberystwyth. Bun gweithio yn y Farmers Co-op yn Aberystwyth cyn gweithio fel peiriannydd cerbydau, a chynrychiolodd Cymru mewn rasys 44. Wedi cyfnod o ddarlledu gyda Radio Ceredigion daeth yn rhan o dm darlledu BBC Radio Cymru yn 1997. Mae hefyd yn gyd berchennog y Siop Leol, Aberystwyth. Mae bellach yn byw gydai wraig, Anna ai fab Tomos yn Tynrhelig, ei aelwyd enedigol.
Gwybodaeth Bellach:
Bun ymwneud llawer r byd ralo pan oedd yn ifanc ac yna aeth ymlaen i rasio 4 x 4s, gan gynrychioli Cymru yn y gamp. Roedd hefyd yn gyfrifol am ddechrau clwb ralo yn Aberystwyth yn yr 80au.

Bu ddigon ffodus i gael cyfle gan Radio Ceredigion i ddarlledu yn y 90au ac ers hynny mae wedi bod yn un o ddarlledwyr mwyaf poblogaidd Radio Cymru. Bun gyfrifol am ddechrau clwb Bois y Loris sydd dilyniant ledled Cymru ac mae dal i ddarlledu bob nos ar hyn o bryd.

Maer gyfrol yn dadlennu llawer am fywyd cefn gwlad ar newidiadau sydd wedi bod yn y byd darlledu ac ar Radio Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Diweddarwyd ar 26 Tachwedd 2013
Geraint Lloyd - Plesior Bobl yn creu Llwyddiant a Llyfr

O dan y drefn newydd yn BBC Radio Cymru mi fydd rhaglen nosweithiol Geraint Lloyd yn parhau, gan brofi poblogrwydd y cyflwynydd yn y slot newydd ar l 10 or gloch y nos.

Bydd galw mawr felly am ei hunangofiant. Yn y gyfrol Y Dyn Tu l ir Llais mae Geraint yn datgelur gyfrinach tu l iw lwyddiant ai apl i garfan fawr o bobl yng nghefn gwlad Cymru, a sut y bu rhai syniadau fel Bois y Loris ar Ciosg daro deuddeg gydar gwrandawyr.

Ar hap ddechreuodd Bois y Loris wrth i bobl ffonio ou loris, gyda chriw Mansel Davies i ddechrau, wedyn dyma greu cystadleuaeth dim ond i rai oedd yn gyrru loris.

Meddai Geraint: Fel maen digwydd, tuar un adeg fe ddigwyddes glywed rhaglen gan Terry Wogan lle'r oedd en sn am y clwb oedd da fe ar ei raglen ddyddiol. Wogans TOGs oedd yr enw ar y clwb, dwin credu. Roedd e wedi datblygun glwb mawr oedd yn cwrdd bob blwyddyn ac yn cael cynadledde a phethe felny. A dyma fin meddwl, beth am gael clwb ir gyrwyr lorau? Felly, dyma roi gwahoddiad ar y rhaglen un nosweth i bawb oedd yn gyrru lori ac yn gwrando ffonio i mewn i gael rhif, a bod yn rhan o glwb newydd - Clwb Bois y Loris.

Datblygodd Clwb Bois y Loris i gael dros 300 o aelodau a chynnal cinio blynyddol, calendr a chyhoeddwyd llyfr amdanyn nhw. Llwyddodd Geraint Lloyd hefyd gyda chystadleuaeth y ciosg, lle'r oedd pobl fod dyfalu ym mha giosg roedd ffn yn canu - rhywbeth a ddechreuodd gydai gyfnod yn Radio Ceredigion. Dywedodd Geraint: Pobol oedd yn bwysig, a doedden nhw ddim yn poeni am berffeithrwydd... clywed y bobol a phlesior bobol oedd bwysica.

Ers dechrau darlledu ar slot nos Radio Cymru maer ffigyrau gwrando am yr amser hynny or nos wedi cynyddun fawr, ac mae digonedd o bobl yn cysylltu am sgwrs ac i roir byd yn ei le.

Wedi ei fagu ym mywyd cefn gwlad gyda diddordebau mewn ceir ac amaethyddiaeth, gall Geraint uniaethu i gynulleidfa - un o bethau pwysicaf gan BBC Radio Cymru o dan y drefn newydd y mae Geraint yn parhau yn rhan ohoni.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Portrait of Battling Bessie, A
D. Ben Rees
£5.99
 
Prynwch
Owain Gwynedd Prince of ...
Roger Turvey
£9.95
 
Prynwch
Gabriela
John Roberts
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch