Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Delme - Hunangofiant Delme Thomas
Delme Thomas, Alun Gibbard
ISBN: 9781847717245 (1847717241)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2013
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 214x138 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant arwr Llanelli, Cymru a'r Llewod, Delme Thomas. Cyrhaeddodd y brig gyda'i glwb, ei wlad a'r Llewod dros gyfnod o 15 mlynedd o chwarae. Daeth ei enw'n adnabyddus ymhob cornel o'r byd rygbi, enw sy'n ennyn parch gan y rhai y bu'n chwarae gyda nhw ac yn eu herbyn. Mae'r parch hwnnw yn cael ei ddangos iddo hyd heddiw.

The autobiography of Delme Thomas, Llanelli, Wales and Lions hero, who reached memorable heights during his rugby career, notably being captain of the Llanelli team that won against the All Blacks in 1972. His name continues to be revered today in all corners of the rugby fraternity, by team-mates and opponents alike.
Pan oeddwn in blentyn ysgol gynradd mewn pentref tawel yng nghanolbarth Ceredigion, un or pethau a wnir plant yn gyson wrth weld y dynion letric ar ben polyn oedd syllu er mwyn gweld ai Delme Thomas oedd e, ac os mai Delme oedd yno, fe i'r si ar led, a phlant y pentref i gyd yn ymgynnull wrth droed y polyn trydan! Mae yna ddeugain mlynedd a mwy ers hynny, a dyma fi ar ddiwedd 2013 yn cael gwybod ychydig mwy o hanes yr arwr.

Diddordeb arwynebol iawn sydd gennyf i yn y gamp ac o ganlyniad doeddwn i ddim wedi cael disgwyl cael fawr o flas ar y gyfrol hon ond fem siomwyd or ochr orau. Yr hyn syn taro rhywun fwyaf yw fel y mae pethau wedi newid y chwaraewyr erbyn hyn yn cael pob math o sesiynau ymarfer a thriniaethau meddygol ond nid felly roedd hi yng nghyfnod cynharaf Delme. Yn aml roedd y cyfrifoldeb arno ef i ddod yn heini ac os oedd yn cael anaf, y cyngor oedd gadael iddo wella o ran ei hunan a dod nl ir cae rygbi pan oedd yn teimlo'n holliach!

Mae yna ysbryd cymunedol hyfryd iw blasu yn y gyfrol hon wrth i ni, er enghraifft, rannu gwefr trigolion Bancyfelin ger Caerfyrddin ar l iddynt glywed bod un ohonyn nhw wedi cael ei ddewis i garfan y Llewod. Prin oedd Delme wedi gadael cartref a dyma fen sydyn yn gorfod mynd ar daith bum mis. Ceir darlun gwylaidd iawn or trydanwr wrth i ni ddarllen am ei ymdrechion i gyd-dynnu r gweddill ac i brofi ei hun yn y gemau. Fe fun daith hynod lwyddiannus iddo ac roedd trigolion ei ardal enedigol yn falch iawn ohono, ond dyw Delme ddim yn un i ganmol ei hun. Yn wir, maer gwyleidd-dra cyson yn peri rhywun i fod eisiau darllen mwy.

Roedd yna fwy o deithiau tramor i ddilyn wedir un gyntaf honno i Seland Newydd yn 1966 , a difyr yw pob cofnod, yn enwedig dylanwad pobl megis Clive Rowlands a Carwyn James. Fe fydd pob cefnogwr, yn enwedig cefnogwyr y Sgarlets, yn cael blas anhygoel ar ddarllen yr hanes (unwaith eto!) am fuddugoliaeth Llanelli yn erbyn y Crysau Duon ar ddiwrnod olaf Hydref 1972.

Daeth gyrfa Delme Thomas ar y cae rygbi i ben yn 1974, a bur cyfnod a ddilynodd y penderfyniad yn hynod anodd iddo. Clywn ef yn dweud yn onest iawn ei hanes mewn ward seiciatryddol ar teimlad o fod yn fethiant. Ond bu ymweliad beunyddiol un gweinidog r ysbyty o gymorth mawr iddo ac ers gadael yr ysbyty mae wedi mynychur capel ym Mancyfelin yn gyson. Mae profiad or fath wedi gadael ei l arno, heb os, ond wedi gwneud iddo sylweddoli hefyd beth syn bwysig mewn bywyd.

Dyma lyfr hynod o ddarllenadwy. Ceir cofnod gwerthfawr o fyd rygbi y 60au ar 70au ond ceir ynddo lawer mwy na hynny, a gellir ond mawrygu dyn y polion letric.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Delme Thomas yn un o gymeriadau chwedlonol y byd rygbi. Yn gapten ar y Sgarlets yn eu buddugoliaeth yn erbyn Seland Newydd yn 1972, bu hefyd yn arwr i dm Cymru yn ystod yr oes aur ac yn un o sr y Llewod.
Gwybodaeth Bellach:
Cyrhaeddodd y brig gyda'i glwb, ei wlad a'r Llewod dros gyfnod o 15 mlynedd o chwarae. Daeth ei enw'n adnabyddus ymhob cornel o'r byd rygbi, enw sy'n ennyn parch gan y rhai y bu'n chwarae gyda nhw ac yn eu herbyn. Mae'r parch hwnnw yn cael ei ddangos iddo hyd heddiw.
Bu'n gapten ar ei glwb, Llanelli, yn y fuddugoliaeth enwog honno yn erbyn Crysau Duon Seland Newydd, ond ar l gorffen chwarae dioddefodd o iselder am gyfnodau hir. Dim ond nawr mae wedi gallu mynd ati i gofnodi ei stori yn y gyfrol hirddisgwyliedig hon.
Diweddarwyd ar 22 Tachwedd 2013
Delme un o gymeriadau mwyaf eiconig rygbi Cymru

Mae un or hunangofiannau mwyaf disgwyliedig ym myd rygbi Cymru ar fin taflu goleuni ar un oi eiconau mwyaf. Delme (Y Lolfa) ywr hanes ysbrydoledig gan Delme Thomas, y clo o Sir Gaerfyrddin a gynrychiolodd Lanelli, Cymru ar Llewod ar dair taith.

Ganwyd a magwyd Delme, 71, ym mhentref Bancyfelin, yr un pentref y mae Llewod Prydain ac Iwerddon a chwaraewyr rhyngwladol presennol Cymru, Mike Phillips a Jonathan Davies, yn hanu ohono.

Maen byw yng Nghaerfyrddin erbyn hyn, a chyfeirir aton aml fel dyn tawel, addfwyn a chynnes oddi ar y cae rygbi syn wahanol iawn ir cymeriad caled a phenderfynol ar faes y gad. Ond, ar l gorffen chwarae, dioddefodd o iselder am gyfnodau hir a dim ond nawr mae wedi gallu mynd ati i gofnodi ei stori.

Mae Delme Thomas yn gyfarwydd chwarae yn erbyn (a churo) mawrion Hemisffer y De, gan gynnwys y Crysau Duon enwog. Roedd Delmen aelod o dm buddugol y Llewod ym 1971 a aeth i Seland Newydd, ac arweinioddLanelli i fuddugoliaeth 9 - 3 hanesyddol yn eu herbyn ym Mharc y Strade ym 1972.

Pe byddai unrhyw un erioed yn gofyn i mi beth oedd diwrnod gorau fy mywyd, byddwn yn ateb yn syth: 31 Hydref 1972 ym Mharc y Strade. Roedd yn ddiwrnod arbennig a fydd yn byw am byth yn y cof, meddair blaenwr ail reng a oedd yn ffigur amlwg ac eiconig ym mhac y Scarlets.

Mae ei araith cyn y gm yn rhan o chwedloniaeth rygbi ac mae bellach yn rhan o fytholeg y Scarlets. Roedd yn alwad ir gad a ddaeth dagrau i lygaid chwaraewyr yn ystafell newid y tm cartref. Dywedodd Thomas wrth ei gydchwaraewyr y byddain cyfnewid ei dair taith gydar Llewod, ei gapiau i Gymru ar Gamp Lawn am guror Crysau Duon o flaen selogion Strade.

Fe geisies i gyfleu cymaint oedd y diwrnod yn ei olygu i mi. Fe rybuddiais i nhw y bydden nhwn cael eu taron galetach nag erioed or blaen ac y byddain ddidostur. Rwyn credu y gwnaeth e weithio.
Ychwanegodd Delme: Does dim geiriau i ddisgrifior wefr o gerdded ar y cae o flaen 25,000 o gefnogwyr y diwrnod hwnnw.

Ar l y chwiban olaf, aeth Straden hollol wyllt. O fewn eiliadau, roedd y dorf wedi rhuthro ir cae a chefais fy nghario oddi arno. Roedd pob diferyn o gwrw wedii yfed yn nhafarnau Llanelli y diwrnod hwnnw, er mai dydd Mawrth ydoedd!

Ac yntaun ddisgybl yn ysgol gyfun Sanclr, daeth yn amlwg yn fuan bod ganddo ddawn arbennig am rygbi, a llofnododd gontract gyda Llanelli ym 1961 pan oedd yn 18 oed. Fei dewiswyd ar gyfer taith y Llewod o Seland Newydd ym 1966 cyn iddo chwarae i Gymru hyd yn oed.

Aeth ymlaen i deithio gydar Llewod dair gwaith ac enillodd 22 gap i Gymru, a oedd yn cynnwys ymgyrch Camp Lawn 1971. Cafodd ei gap cyntaf i Gymru ym mis Rhagfyr 1966 yn erbyn Awstralia, gm gyntaf Gerald Davies a Barry John hefyd. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, fei dewiswyd ar gyfer ei ail daith gydar Llewod, sef yr ymweliad De Affrica ym 1968 pan oedd apartheid ar ei anterth.

Roedd yn adeg anghysurus, roedd cysgod dros y daith gyfan. Fe wnaethon ni fwynhaur rygbi, ond roedd gweld sut yr oedd y bobl dduon yn cael eu trin wedi gadael blas chwerw, meddai. Rwyn cofio mynd i siop yn Johannesburg ac roedd ciw o bobl om blaen in aros i gael eu gweini. Galwodd y siopwr fi i ddod i flaen y ciw oherwydd bod pawb om blaen in ddu. Fe wrthodais i, ond fe wnaeth hi fynnu fy mod in dod ir blaen. Roeddwn in teimlon ofnadwy.

Maer llyfr wedii gyflwyno i Carwyn James a fun hyfforddwr Delme yn Llanelli a chydar Llewod: Fe ddysgais i lawer am rygbi pan ddaeth Carwyn i Lanelli, fe newidiodd y ffordd yr oeddwn in meddwl am y gm. Roedd yn arloeswr ac fe gyflwynodd lawer or dulliau hyfforddi addefnyddir heddiw. Ef oedd y cyntaf in cyflwyno ni i ddadansoddi fideo a chlinigau microhyfforddi byddain peri i ni feddwl yn gyson am sut yr oedden nin chwarae, i beidio chicio meddiant i ffwrdd ac i ddefnyddio pob rhan or cae, meddai Delme.

Rheswm arall i mi gyflwynor llyfr i Carwyn ywr ffaith ei fod wedi bod ar fy nghefn i ers blynyddoedd i roir stori lawr ar bapur! ychwanegodd Delme.

Yn y llyfr, maen cyfaddef iddo wynebu adegau tywyll ar l rhoir gorau i chwarae rygbi - yn yr 80au cynnar fe gafodd chwalfa nerfau ai rhwystrodd rhag gweithio am chwe mis. Yn l Delme, "Roedd yn adeg anodd iawn ac roeddwn in teimlon isel iawn gan y bun rhaid i mi aros yn yr ysbyty am wythnosau. Bryd hynny, roedd chwalfa or fath yn cael ei hystyried yn wendid ac felly roedd yn anodd ei derbyn, ond maen amlwg i mi nawr mair camgymeriad mwyaf a wnes i oedd gwrthod derbyn fy mod in dioddef.

Fe wnaeth y cyfnod hwnnw fy atgoffa am y pethau syn bwysig mewn bywyd ffydd, teulu a gwreiddiau. Pan oeddwn i oddi cartref ar daith, naill ai gyda Chymru neur Llewod, fe ddaeth yn amlwg iawn pa mor bwysig ywr syniad hwn o berthyn a gwreiddiau i nir Cymry.

Maen destun balchder mawr i mi fod dau fachan arall or pentref, Mike Phillips a Jonathan Davies, yn Llewod Prydain ac Iwerddon hefyd.
Tri Llew o bentref bach gyda phoblogaeth o tua 800 o bobl mae hynnyn dipyn o gamp.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Secret Beaches Wales
Rob Smith
£15.00
 
Prynwch
Un Noswyl Nadolig
Clement C. Moore
£6.50
 
Prynwch
Cyfres Alun yr Arth: Alun ...
Morgan Tomos
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Fel Edefyn Gwe
Siân Rees
£8.50
 
Prynwch
Saesneg
Kyffin dan Sylw / Kyffin ...
 
£12.99
 
Prynwch
Plant
Cwpan y Byd 2018
Dylan Ebenezer
£4.99
 
Prynwch