Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Allan o'r Cysgodion
Julian Lewis Jones, Alun Gibbard
ISBN: 9781847717269 (1847717268)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2014
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 150 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cofiant Julian Lewis Jones, yr actor a'r cyflwynydd teledu. Mae wedi gwneud enw iddo'i hun fel actor yn Hollywood mewn ffilmiau fel Invictus gyda'r cyfarwyddwr Clint Eastwood, a Zero Dark Thirty, ffilm Kathryn Bigelow.

The autobiography of actor and TV presenter, Julian Lewis Jones. He has made a name for himself acting in Hollywood films such as Invictus with the director Clint Eastwood and in the Kathryn Bigelow film, Zero Dark Thirty.
Bywgraffiad Awdur:
Actor a chyflwynydd o Ynys Mon yn wreiddiol. Gweler y disgirifad o'r llyfr am fwy o fanylion.
Gwybodaeth Bellach:
Cofiant onest a hawdd iw ddarllen gan actor adnabyddus. Mae Julian Lewis Jones yn siarad am y rhwystredigaethau mae wedi eu canfod ar hyd ei fywyd ai yrfa actio. Mae ei yrfa wedi blodeuo eleni ac mae wedi cael y cyfle i weithio gyda mawrion y byd ffilm yn America. Maen gyflwynydd ei raglen ei hun ar S4C ac yn wyneb cyfarwydd i ffans y comedi Stella prosiect mawr cyntaf Ruth Jones ar l Gavin & Stacey.

Awdur y gyfrol yw Alun Gibbard sydd wedi sgrifennu nifer o gofiannau llwyddiannus ir Lolfa gan gynnwys cofiant Tony ac Aloma. Maer gyflwynydd adnabyddus ac yn un o feirniaid Llyfr y Flwyddyn eleni.

Maen siarad yn onest am y salwch fel plentyn (bronchital asthma) oedd yn golygu iddo golli llawer or ysgol a wynebu unigedd ac anallu i ymuno mewn gemau gydai gyfoedion fel bachgen ifanc.

Maen gymeriad adnabyddus yn Stella, cyfres gomedi Ruth Jones ar Sky 1 a chyfresi Cymraeg a Phrydeinig fel Caerdydd a Where the Heart Is.
Maen gyflwynydd y rhaglen Sgota ar S4C.
Diweddarwyd ar 15 Gorffennaf 2014
Dyma stori ryfeddol Julian Lewis Jones, y bachgen o Frynteg, Sir Fn dreuliodd gymaint oi blentyndod yn y cysgodion oherwydd salwch creulon. Dymar bachgen swil a oedd wedi ei ynysu mewn gwersi ymarfer corff ac a gollodd gymaint o wersi yn yr ysgol oherwydd problemau anadlu.

Ond y cyfnod rhwystredig hynny a roddodd egni i Julian frwydro ymlaen. Pysgota oedd y ddihangfa, y ffocws newydd ir Julian gwan a swil. Wn i ddim lle fyddwn i petair pysgota heb gydio, datgelai. Roedd y codi pwysau yn ddihangfa arall, cyn iddo gryfhau a chodi pac am ddinasoedd Lloegr ac yna America pan yn 20 oed.

Maer daith yn un lliwgar, amrywiol a byrlymus wrth wibio trwy fywyd yr actor ar cyflwynydd sydd bellach wedi ymgartrefu yn Nantgaredig Sir Gaerfyrddin. Wrth lamu o un swydd ir llall, o Alwminiwm Mn i sawl gym yn Llundain ac America, o Harrods i bacio rhew yn California, cyn mentro i fyd actio a chael cyfweliad diddorol yng ngholeg RADA. Ac yna er gwaethaf y rhai a oedd yn amau a fyddain llwyddo, cael ei dderbyn i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Caerdydd.

Maen stori emosiynol am dad yn colli genedigaethau ei blant oherwydd yr ofn o golli bywoliaeth a dod phlentyn i fyd ansicr. Mae yna ddagrau wrth drafod Theatr Clwyd yn ogystal r wefr o weithio yn y theatr honno ac ar ffilm Y Weithred. Ac ynar boddhad o gael cynnig gwaith ar gyfresi Where The Heart Is, Caerdydd, Belonging ac yn fwyaf diweddar, Stella.

Ac yn binacl ir cyfan, maer atgofion am yr alwad ffn a dderbyniodd pan yn y car ym Mhont-ar-gothi, galwad a newidiodd bopeth cael cynnig rhan yn ffilm fawr Clint Eastwood, Invictus am fywyd Nelson Mandela, ac un o ddiddordebau penna Julian, rygbi!

Wedi iddo gyfarfod r tm am y tro cyntaf yn San Diego, o bob man, mae perthynas Julian r Sgarlets yn amlwg yn y gyfrol hon yn ogystal i gyfeillgarwch agos Grav.

Mae yna straeon difyr am hynt a helynt y byd actio ym mhob cwr or byd. A dyma hunangofiant gonest a di-flewyn-ar-dafod ar brydiau, am fyd y ddrama ar gynulleidfa Gymraeg, a sut effeithiodd hynny ar hyder Julian.

Gyda gwialen bysgota yn gadarn yn ei law, cawn wybod sut y cododd yr hogyn swil o Storws Wen, Brynteg allan or cysgodion, i ganol y llwyfan.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Drama Un Dyn
Tony Jones
£9.00
 
Prynwch
Cwcw
Marlyn Samuel
£9.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch