Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Sydyn: Gareth Jones - Y Dyn oedd yn Gwybod Gormod
Alun Gibbard
ISBN: 9781847718372 (184771837X)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2014
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £1.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Stori'r newyddiadurwr rhyfeddol o'r Bari, Gareth Jones. Daeth yn enwog fel newyddiadurwr a ddatgelodd y newyn yn yr Iwcrain yn y tridegau. Bu farw yn 30 mlwydd oed dan amgylchiadau amheus yn y Dwyrain Pell.

A title in the short and fast-paced series Quick Reads. A story about the journalist Gareth Jones from the Barry who became famous when he revealed the Ukraine famine of the 1930s. He died when he was only 30 years of age, under suspicious circumstances.
Mae mwy o gwestiynau nag o atebion yn yr hen fyd yma. Dynar ymateb ar l darllen hanes anhygoel un o Gymry amlwg y ganrif ddiwethaf. Gwnaeth Alun Gibbard gymwynas werthfawr wrth adrodd am droeon gyrfa'r newyddiadurwr hynod hwn.

Maer cyflwyniad yn fywiog ac yn creur awydd i wybod mwy am y digwyddiadau ar mannau y cyfeirir atynt yn y gyfrol, megis hanes y ddinas ddiwydiannol yn yr Wcrin a sefydlwyd gan ddyn busnes arloesol o Gymru. Cawn bytiau o wybodaeth syn cyfoethogir profiad o ddarllen, er enghraifft, mwynheais ganfod lleoliad anghyffredin darn o farddoniaeth gan Dafydd ap Gwilym.

Wrth ddewis darnau oi ddyddiadur ai gynnyrch newyddiadurol llwyddodd Alun Gibbard i gyfleu meddyliau a barn Gareth Jones, ac fel y gellid disgwyl, annhegwch a chyfrinachedd yw dau or pynciau amlycaf yr ymdrinnir hwy drwy'r gyfrol.

Rhoddir cryn sylw ir Undeb Sofietaidd, ac ir Wcrin yn benodol. Teithiodd mam Gareth Jones i Rwsia yn 1889, a thrwy ddethol y deunydd a gofnodwyd ganddi mewn llyfryn, llwyddodd yr awdur i roi darlun o fywyd yn ardal Hughesovska ar drothwyr ugeinfed ganrif.

Dirdynnol ar adegau oedd darllen am y trafferthion a wynebair brodorion yn Rwsia ar mewnfudwyr o wledydd amrywiol yng nghyfnod Annie Gwen Jones. Maer wybodaeth gefndirol yn ganllaw i ddeall diddordeb a chymhellion ei mab i ymweld r wlad.

Mae'r hyn a brofodd Gareth Jones ar 23 Chwefror 1933 wrth iddo deithio i Frankfurt a mynychu cyfarfod nodedig yng nghwmni Hitler yn debycach i fyd ffantasi, ond cyfeiria Alun Gibbard at ffilm syn bodoli or achlysur yn yr Almaen er mwyn ceisio dileu unrhyw amheuaeth.

Brithir y llyfr gan sylwadau treiddgar Gareth Jones a chefais flas wrth ddarllen ei ddadansoddiad o ddull areithio Lloyd George a Hitler.

Er hynny, erys nifer o gwestiynau, a theimlwn nad yw hanes llawn y gŵr rhyfeddol hwn wedi'i adrodd yn llawn.

Trefor Jones

Gellir defnyddior adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Diweddarwyd ar 11 Gorffennaf 2014
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Dyddiadur Nel
Meleri Wyn James
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch