Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cymry'r Rhyfel Byd Cyntaf
Gwyn Jenkins
ISBN: 9781847718785 (1847718787)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2014
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Caled, 305x220 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £19.95 
Ein Pris: £9.95 
Rydych yn Arbed: £10.00 (50.1%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddarluniadol, gynhwysfawr yn adrodd hanes profiadau dros 170 o Gymry o bob rhan o'r wlad yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, yn cynnwys milwyr, morwyr, nyrsys, merched y ffatrïoedd arfau, heddychwyr a llawer mwy.

A comprehensive, illustrated volume recording the experiences of over 170 Welsh men and women from all parts of the country during the First World War, including soldiers, sailors, nurses, munitionettes, pacifists and many more.
Maer gyfrol hon yn sylweddol ym mhob ffordd o ran cynnwys, uchelgais a dyluniad. Maen cyffwrdd bywydau Cymry cyffredin o bob swyddogaeth, statws cymdeithasol ac ardal a hyrddiwyd at ei gilydd gan rymoedd erchyll rhyfel. Sonia amdanynt fel unigolion, yn aml yn eu geiriau eu hunain, ond mae hefyd yn dangos croestoriad o gymdeithas Cymru gyfan yn y cyfnod.

Rhennir y gyfrol yn 33 adran sydd yn ymwneud phynciau gwahanol ynglŷn r Rhyfel, or dechrau hyd at y cadoediad a thu hwnt. Ym mhob adran caiff y darllenydd gwrdd milwyr cyffredin a swyddogion, caplaniaid a meddygon, ond dim ond cip ar bob un. Nid cofnod hanesyddol oer o frwydrau dideimlad sydd yma, gan fod hunaniaeth a phersonoliaeth pob unigolyn ym mhob brawddeg o bob llythyr a dyddiadur, ac ym mhob ystum ym mhob llun, yn dangos mai pobl go iawn a fun byw yn ystod y rhyfel ar y ddwy ochr.

Wrth ystyried yr holl deimladau a gaiff eu mynegi maen agoriad llygad i weld barn a theimladau pobl y cyfnod am y rhyfel ar cysyniadau o gyfiawnder a rhyddid a oedd yn gysylltiedig hwy. Maen frawychus i ni heddiw glywed am y brwdfrydedd dros y rhyfel yn ystod y cyfnod cynnar, yn enwedig wrth ystyried y nafrwydd a gi ei fynegi. Er hyn, mae beirniadaeth chwyrn yn erbyn y pwerau a achosodd y Rhyfel yn amlwg or dechrau: nid trychineb naturiol oedd y rhyfel ond gweithred gan ddynion.

Yn y pen draw, teimlaf mai dangos gwedd ddynol, bersonol y rhyfel yw pwrpas y gyfrol. Trwy ddangos rhywbeth syn cyffwrdd phawb, boed yn berson neun lle, cawn ein hatgoffa mai digwyddiad erchyll iw gofio a galaru amdano oedd y Rhyfel Mawr yn hytrach na rhywbeth iw ddathlu. Er gwaethar ffaith mai llyfr am Gymry yw hwn, mae geiriau Gwyddel dienw ym Mametz yn crynhoir agwedd yma yn llwyr. Ni all unrhyw un bellach gynnal y rhith bod rhyfel yn rhamantus, o dystio ir olygfa ffiaidd o gyrff yn pydru yn gorwedd wediu hesgeuluso a heb ofal, a sylweddoli bod pob corff yn cynrychiolir hyn a erys o berson yr oedd rhywun yn ei garu. Maer llyfr hwn yn chwalur rhith.

Meinir Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dyma fydd yr unig gyfrol gynhwysfawr boblogaidd Gymraeg am hanes y rhyfel, wedi ei ysgrifennu gan olygydd Llyfr y Ganrif, Gwyn Jenkins.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Gwyddoniadur Cymru yr ...
 
£25.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch