Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Astudiaethau Athronyddol: 3. Y Drwg, Y Da a'r Duwiol
Amrywiol/Various
ISBN: 9781847719270 (1847719279)Publication Date: July 2014
Publisher: Y Lolfa
Edited by E. Gwynn Matthews Format: Paperback, 215x140 mm, 96 pages Language: Welsh Available Our Price: £6.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
The third in the philosophical series, 'Astudiaethau Athronyddol' edited by E. Gwynn Matthews. This book will again include readable essays by prominent authors incorporating philosophy with topics such as religion, law and order, politics and standpoints by Rawls and Wittgenstein.

Dyma'r drydedd yng nghyfres Astudiaethau Athronyddol dan olygyddiaeth E. Gwynn Matthews. Bydd y gyfrol hon eto yn cynnwys ysgrifau darllenadwy gan awduron blaengar yn y maes athronyddol. Mae'n trafod crefydd, y gyfraith a rheolau a gwleidyddiaeth a safbwyntiau athronyddol Wittgenstein a Rawls.
Dymaír drydedd gyfrol yn y gyfres Astudiethau Athronyddol dan olygiaeth E. Gwynn Matthews. Mae yma gyfranwyr sydd yn meddu ar feddyliau praff dadansoddol, ac arbenigwyr yn eu maes sy'n trin eu pwnc yn ddeheuig. Dywedir yn y broliant fod yr ysgrifau'n cael eu cyflwyno mewn modd hygyrch i'r sawl sydd heb gefndir academaidd yn y maes. Mae hyn yn wir i raddau, ond mae angen peth gwybodaeth gefndirol i lawn werthfawrogi'r ysgrifau. Mae angen hefyd ymroddiad a chanolbwyntio manwl i ddilyn rhesymeg y gwahanol safbwyntiau athronyddol a drafodir yma.

Cawn yma chwech ysgrif nas cyhoeddwyd o'r blaen yn ymwneud yn bennaf ‚ chwestiynau moesegol a hefyd yn cyffwrdd ‚ byd crefydd a gwleidyddiaeth. Daw'r bennod gyntaf ‚ ni wyneb yn wyneb ‚ meddyliau ynglŷn ‚'r natur ddynol a'r posibilrwydd o hunanwellhad. Yna cawn ysgrifau yn trafod pynciau megis ffiniau maddeuant a'r gwahaniaeth o'r defnydd o dda gan y byd crefyddol a'r byd seciwlar ynghyd ‚'r berthynas neu'r diffyg perthynas sydd rhyngddynt.

Mae rhai ysgrifau'n trafod pynciau mwy penodol sef cyffuriau, gwella perfformiad a dibyniaeth. Yn y cyswllt yma trafodir a oes modd esgusodi twyll? Diben cosbi troseddwr yw maes un arall. Yn wir, dyma bynciau dyrys sydd yn gorfodi'r darllenydd i edrych ac ystyried yn ddwys a manwl cyn mynegi barn a gweithredu. Trafodaeth ar ddau safbwynt gwahanol am swyddogaeth athroniaeth yw cynnwys y bennod olaf.

Mae'r gyfrol hon yn gyfraniad gwerthfawr i'r drafodaeth ar bynciau sydd o bwys. Rwy'n sicr y bydd rhai sy'n ymddiddori yn y mesydd hyn yn cael blas ar y darllen. Er mai dyrchafu rhesymeg dynol a wna'r byd athronyddol, wrth ddarllen gwelwn fod rhesymeg yr awduron gwahanol yma, ac awduron ar hyd y canrifoedd, yn anghytuno ‚'i gilydd. Gwelwn hefyd fod maes athroniaeth a rheswm ohonynt eu hunain yn annigonol i ateb cwestiynau dyrys bywyd. Dengys y gyfrol na ellir ymddatod yn llwyr oddi wrth gwahanol ddylanwadau bywyd arnom trwy ein diwylliant, profiadau, hyfforddiant a datguddiad.

R. O. Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Table of Contents:
Y Natur Ddynol a'r Syniad o Hunan-wellhad, Huw Williams
Y Person Da a'r Person Duwiol, Walford L. Gealy
Ffiniau Maddeuant, Meirlys Lewis
Esgusodi Twyll?, Carwyn R. Jones
Diben Cosbi Troseddwyr, E. Gwynn Matthews
Swyddogaeth Athroniaeth, Huw Williams a Walford L. Gealy
Author Biography:
Huw Williams - Lecturer of Philosophy based in Cardiff but lecturing in Swansea, Aberystwyth and Bangor also. (Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

Walford L. Gealy - A retired tutor of Philosophy (Adran Efrydiau Allanol, University of Wales, Aberystwyth)

E. Gwynn Matthews - A retired tutor from the University of Wales, Aberystwyth and editor of the 'Astudiaethau Athronyddol' series

Carwyn R. Jones - A Reader in Sports Ethics (Cardiff Metropolitan University)

Meirlys Lewis - A former lecturer of Sheffield University.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Cyfres Dymuniadau Da: ...
 
£2.99
 
Buy Now
Studies in Welsh History: ...
David Stephenson
£24.99
 
Buy Now
Lewisiana
D. Geraint Lewis
£9.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Hedgehog Book, The
Hugh Warwick
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Mefus yn y Glaw
Mari Emlyn
£8.99
 
Buy Now
Children
Midnight Swan, The
Catherine Fisher
£6.99
 
Buy Now