Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Tipyn O'n Hanes: Terfysgoedd Cymru
Bob Morris
ISBN: 9781848513594 (1848513593)Publication Date March 2012
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Format: Paperback, 240x170 mm, 48 pages Language: Welsh Available Our Price: £5.99 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A look at iconic Welsh protests over the centuries.

Cipolwg ar ein traddodiad ni fel Cymry o greu terfysg a gwrthryfela. Cawn glywed am fudiadau enwog fel Merched Beca a'r Siartwyr yn ogystal â hanesion llai cyfarwydd y terfysgoedd ŷd a chau tiroedd comin. O gyffro'r protestio i dywallt gwaed, down i adnabod ffigurau o bwys drwy brofi eu hangerdd i frwydro yn erbyn anghyfiawnder.
Yng nghyfrol ddiweddaraf y gyfres Tipyn o’n Hanes mae Bob Morris yn bwrw golwg ar y traddodiad o brotestio yng Nghymru. Ar glawr Terfysgoedd Cymru ceir print enwog o'r Illustrated London News yn portreadu Merched Beca yn ymosod ar dollborth, ond ceir hefyd ddarlun o'r orymdaith a gynhaliwyd yn 2011 er mwyn cofio terfysg Llanelli ganrif ynghynt. Mae hyn yn cyfleu nod y gyfrol, sef cyflwyno braslun o fudiadau protest a therfysgoedd yng Nghymru, nid yn unig y terfysgoedd mwya adnabyddus, ond hefyd y mudiadau sydd efallai’n llai adnabyddus.

Ceir cyflwyniad cryno i’r gyfrol er mwyn gosod y pwnc yn ei gyd-destun, a nodi'r cysylltiadau rhwng y terfysgoedd a'r gymdeithas fodern. Yn wir, yn dilyn yr anhrefn a’r trais yn rhai o ddinasoedd Lloegr ym mis Awst 2011, mae’r cyhoeddiad yn un amserol, yn enwedig wrth ystyried bod heddlu o Gymru wedi eu hanfon i helpu ceisio atal y terfysgoedd hyn.

Trafodir y mudiadau yn unigol, ac er bod adrannau go helaeth am weithgareddau’r Siartwyr a chefnogwyr Beca, rhoddir sylw digonol i’r terfysgoedd ŷd, rhyfel y degwm, terfysgoedd diwydiannol ar ddechrau’r ugeinfed ganrif ac eraill. Cyflwynir y cefndir a’r ffactorau a ysgogodd y terfysgwyr i ymateb, eu dulliau protestio, prif gymeriadau’r mudiadau, canlyniadau a llwyddiannau’r terfysgoedd. Ceir hen luniau ynghyd â rhai cyfoes ac ambell ffynhonnell gynradd, megis tocynnau tollbyrth, cartŵn yn darlunio helynt casglu’r degwm, a phoster yn cynnig gwobr am ddal dau o brotestwyr Llanidloes.

Fel y dywed Bob Morris, ‘mae hanes hir o derfysg ac anhrefn yng Nghymru’, ac yn y gyfrol atyniadol a lliwgar hon cawn gyflwyniad gafaelgar i’r traddodiad hwn. Dangosir pa mor bwysig yw hanes protestiadau a therfysgoedd yng Nghymru, ac felly does dim syndod bod delweddau o frwydrau Merched Beca a Dic Penderyn wedi treiddio drwy ymwybyddiaeth a diwylliant y Cymry.

Lowri Ann Rees

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Hosts of Rebecca
Alexander Cordell
£8.99
 
Buy Now
Storïau Hanes Cymru: ...
John Evans
£3.50
 
Buy Now
Derwyddon, Y: Cylch y Cedyrn
Jean-Luc Istin
£6.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Buy Now
Welsh
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Buy Now
Children
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Buy Now