Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cadw Drws
Meirion Evans
ISBN: 9781848514157 (1848514158)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2011
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 62 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad hirddisgwyliedig o farddoniaeth y Prifardd Meirion Evans. Canlyniad anogaeth Hywel Teifi Edwards ar ei gyfaill mynwesol i gyhoeddi ei waith yw'r gyfrol hon; bu Huw Edwards ond yn rhy falch i gyfrannu rhagair er cof am ei dad ac yn deyrnged i gyfeillgarwch Meirion a Hywel. Ceir yn y casgliad gerddi rhydd, sonedau, englynion ac emynau.

A long-awaited collection of poetry by minister and former Archdruid Meirion Evans, comprising poems in free and strict metre, sonnets and hymns.
O’r diwedd! Aeth chwarter canrif dros y gorwel ers i’r Prifardd a’r cyn-Archdderwydd Meirion Evans gyhoeddi Y Corn Olew (Barddas 1986), cyfrol sydd allan o brint ers tro bellach, ond cyfrol sy’n dal wrth ochr fy ngwely hyd heddiw, ac o’r diwedd dyma gyfrol arall i’m llaw.

Yn ei gyflwyniad i’r gyfrol yma mae Huw Edwards yn ein hatgoffa am gyfeillgarwch y bardd â'r Athro Hywel Teifi, ac anogaeth gyson y cawr hwnnw sy’n rhannol gyfrifol am y gyfrol hudolus yma - un arall o’i gymwynasau i fyd ein llenyddiaeth. Yn y cyflwyniad mae Huw Edwards yn sôn am ‘flynyddoedd lawer o brydyddu’, ond mae ‘ barddoni’, yn llawer cryfach gair yn fy marn i, a barddoniaeth gywrain a theimladwy sydd yma, a phrofiadau sy’n hynod amserol o gofio’r drychineb ym Mhwll y Gleision yn ddiweddar. Mae gwres cymdeithas glòs y glowyr yma, ac mae’r ymwybyddiaeth a’r adnabod yn ymestyn dros sawl cerdd gofiadwy iawn, a’r clawr a’r teitl yn adlewyrchu’r gwarineb hwnnw.

Mae’r ddawn farddol yn ymestyn ar draws ystod eang o fesurau o englynion, sonedau, penillion odledig a chanu vers libre, ac fe gefais flas ar ambell drosiad gafaelgar o waith R. S. Thomas, yn enwedig felly yr ‘Arall Hwnnw’ (‘The Other’, Destinations, 1985).

Nid bardd i guddio’i ffydd Gristnogol sydd yma, ac efallai bod y teitl yn adleisio’i gred grefyddol ynghyd â chryfder y dweud pendant sydd yn y gerdd ‘Gwener y Grog’ lle mae’r agoriad yn ddarlun ingol o’r dioddefaint dwyfol. Pe gofynnid i mi ddewis un gerdd sy’n cyfleu credo a ffydd y bardd, yna’r gerdd ‘Os yr Arglwydd nid adeilada’r tŷ...’ fyddai honno, am fod ynddi gyfuniad o adnabyddiaeth gyflawn, nid yn unig o gyflwr crefydd fel y mae yng Nghymru heddiw, ond am y gymhariaeth ddyrchafol sy’n cysylltu seliau cred â chreithiau bywyd y dyddiau yma. Dyma’r bardd ar ei orau:-

Ninnau yn awr
Oedwn uwch y tomenni,
Rhown y gorau i’r chwilio a’r ceibio
gan ymlonyddu, distewi a gwrando
am y Crist gadd ei glwyfo
yn anadlu ym mogfa’r llwch,
ac yn ymryddhau o afael yr adfeilion.

Dyma gyfrol sy’n llawn cofio, cred a chrefft, a diolch i Meirion ac i Wasg Gomer am lendid gair a diwyg. Dyma’n sicr drysor i’w gadw’n agos.

John Gruffydd Jones


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cadw Twmpath - 100 Arall ...
 
£9.00
 
Prynwch
Ffris yr Wyddor
 
£4.20
 
Prynwch
Blodau'r Grug - 100 o ...
Alex Hamilton
£9.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch