Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Canllaw Bach Caerdydd
Lowri Haf Cooke
ISBN: 9781848514195 (1848514190)Publication Date December 2012
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Format: Paperback, 210x160 mm, 288 pages Language: Welsh Out of Stock - Reprinting Our Price: £9.99 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
An accessible and colourful guidebook to Cardiff, including the latest information for visitors and historical facts about the city. An invaluable companion when wandering around the capital.

Cyfrol hylaw a lliwgar yn llawn ffotograffau o'r ddinas a'r wybodaeth ddiweddaraf am fannau i ymweld â hwy, ynghyd â hanes a ffeithiau difyr am y ddinas. Cyfrol anhepgor wrth grwydro Caerdydd a chael y gorau allan ohoni.
Does dim dwywaith nad yw prifddinas Caerdydd yn mynd o nerth i nerth. Bob tro rwy地 mynd yno mae 地a siop neu le bwyta newydd, ac mae池 brifddinas erbyn hyn wedi denu rhai o siopau ffasiwn mwyaf y byd. Yn sgil newidiadau diweddar, mae 地a beryg i ymwelydd gweddol anghyson fel fi fynd ar goll yn y Ganolfan Dewi Sant newydd a chrwydro yn ddigyfeiriad. Ond fydd hynny ddim yn broblem mwyach gan fod canllaw Lowri Haf Cooke i池 brifddinas wedi gweld golau dydd. Mae池 llyfr i raddau helaeth wedi段 anelu at y rhai ohonom sy地 meddwl ein bod yn gwybod llawer iawn am y brifddinas ond ar l darllen y gyfrol sylweddolwn mai prin iawn yw ein gwybodaeth.

Rhaglen radio oedd y sbardun ar gyfer y llyfr. Yn y rhaglen croniclwyd synau diwrnod yn y ddinas. Yn sicr mae bywiogrwydd a lliw'r brifddinas wedi置 croniclo'n gelfydd yn y gyfrol hon. Rhyw 喪ough guide yw hi ac mae池 cyfan wedi段 gyflwyno yn gwbl chwaethus. Mae 地a nifer o wersi hanes i蜘 cael yma wrth i池 awdur olrhain hanes ac atyniadau un faestref ar l y llall. Ar l cyflwyno池 maestrefi ceir pum adran, sef 'Aros dros nos', 'Bwyd a diod', 'Siopa', 'Diwylliant a hamdden', ac i bob adran ceir nifer o isadrannau. Rhennir yr adran 腺wyd a diod, er enghraifft, yn dair adran ar hugain gan gyfeirio at fwytai Eidalaidd, tafarndai go iawn, bariau a chlybiau a brecwast 惣 bore wedyn ayb. Fel y cesglwch, mae地 hawdd iawn dod o hyd i池 wybodaeth angenrheidiol rhwng y cloriau.

Mae地 gyfrol hynod drawiadol gyda ffotograffau gwych o fewn y cloriau Melin Tregwyntaidd! Teimlaf y byddai hon yn fwy cyflawn pe bai wedi cyfeirio at fannau o addoliad. Un anfantais fawr gyda chyfrol fel hon yw bod yr wybodaeth yn dyddio. Eisoes mae rhai llefydd y cyfeiriwyd atynt wedi cau ac mae yna lefydd newydd wedi agor. Ond diolch byth, mae Lowri Cooke yn blogio, ac ym mlog 僧erch y ddinas, felly, ceir y manylion diweddaraf. Erys y cwestiwn a oes angen cyfrol bellach i nodi atyniadau dinasoedd. Mae地 llyfr go drwm i蜘 gario ac er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth yn gwbl ddefnyddiol efallai y dylid rhoi'r cynnwys ar y we. Wedi dweud hynny, rhaid dweud bod y gyfrol yn edrych yn ddeniadol iawn ar fy silff lyfrau ac yn fargen am 」9.99.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Further Information:
P置n ai eich bod chi yng Nghaerdydd am ddiwrnod neu地 aros am fis, ar wyliau neu地 gweithio, bydd y gyfrol hon yn gwneud y gwaith caled drosoch, yn canfod y bwytai, y bariau a池 gwestai gorau i chi, ynghyd 竰r siopau a池 safleoedd hanesyddol mwyaf difyr i ymweld hwy. Dylai池 Canllaw Bach hwn roi gwir flas o池 ddinas i chi, pa mor fyr bynnag fydd eich arhosiad.
Last Updated on 04 December 2012
The City Girl shares her Cardiff secrets in new travel guide


Lowri Haf Cooke is a city girl through and through. She was born and raised in Cardiff and her blog Merch y Ddinas (The City Girl) - is proof of her love for the Capital. Who else could therefore write about the wonders of Cardiff in all their technicolour glory than Lowri? 的知 what you could call an enthusiastic travel-geek really. For someone who has literally travelled to the four corners of the globe, Lowri still believes that there is nowhere quite like home and from this love has come the first Welsh language travel guide to the city of Cardiff, Canllaw Bach Caerdydd (Gomer). However, Lowri is keen to emphasize that the book is written as much for those who live in the city as it is for travellers.


Lowri, says, 的t amazes me how little people know about the city in which they live. People are used to the familiar I suppose. I find those from thewest of the city are unfamiliar with the eastern areas and the same applies the other way round. Canllaw Bach Caerdydd offers an opportunity for everybody to get to know their city a little bit better from its people to its history and quirky places.


Lowri worked for a number of years with BBC Radio Cymru, 的 recorded a programme on Radio Cymru called Diwrnod yn y Ddinas (A Day in the City) which became the inspiration for the book. I was aware, after working for 11 years with Radio Cymru that not everybody shared my passion for Cardiff. I therefore had to consider these people as I researched this book. As a result, I have notwritten about Cardiff in its role as Wales痴 Capital city but rather Cardiff with a small 祖.


的 started with my favourite places I wanted to write from a personal perspective but in delving deeper I discovered hidden corners and incredible tales which I hope will have an impact on all readers. The book challenges the residents of Cardiff in addition to visitors to discover the city anew. I知 also expecting those who pick up the book to do some detective work themselves it痴 not my Cardiff or their Cardiff, but everyone has their own view of what the city is all about.


鄭s an enthusiastic traveller, I致e always collected guidebooks but in saying that I do not want anywhere I go simply presented to me on a plate. I don稚 like feeling that someone has discovered a place on my behalf as I appreciate finding places on my own. This was my mantra as I put this book together. There was no strategy other that it was an organic process in terms of writing, having said that however I was clear in my mind that I was not aiming to compete with such publications as Time Out or Wallpaper but I wanted my books to compete with them in terms of style and quality.


的 have a degree in Geography and Welsh and I致e got a good sense of direction. Rarely will I get lost and I知 also a good map-reader. I love travelling, eating, shopping, art and love Cardiffin short, everything I love in life has come together in one place in this book.


的知 also fond of talking and enjoy forming links through conversations with local people wherever I go whether it is Clifton Street in Roath, Melbourne, Istanbul, Helsinki or New York places I have been fortunate to visit over the past year. Taking the advice of local people is the only way to discover a new place as it is very easy to miss the gems of a city, in Cardiff痴 case, the Victorian arcades, Butetown History and Arts Centre or the Trade city caf to name but three.


鄭s a family father, mother and two sisters we love travelling. The reaction from both my sisters when I announced I would be writing this book was 前h No, you値l tell everyone about our secret places! That took me slightly by surprise. I want to support unique places and independent businesses and would rather that people discovered these places rather than seeing them close down. Unfortunately over the past two years I have had to remove 30 special places which have closed down for different reasons, mainly due to the difficult economic situation.


的知 sure some will be annoyed that their favourite place is not in the book and other who will be quite glad that they have been omitted! Having said that, the book is a snapshot of the city as we enter 2013 and I was adding new places up to the last minute before the print button had to be pressed.Lowri Cooke痴 favourite places in Cardiff:

Restaurant - La Cuina and The Potted Pig

Tea and Cakes - Waterloo Gardens Teahouse, Cocorico Patisserie

Quick lunch Minuet Restaurant, Ham Roll at The Bread Stall, Cardiff Central Market

Coffee - The Plan

Cocktail Bar - Milgi, Vanilla Rooms, Ba Orient

Cardiff Curry - The Cinnamon Tree

Deli - Bant a la Cart, Wally痴

Fish and Chips - Youngers, Albany Fish Bar

Book Shop - Troutmark Books, Caban, Siop y Felin

Shop - Clare Grove Buttons, Vivienne Westwood

Art Gallery - National Museum Wales, Martin Tinney Gallery, Project/Ten

Hair Salon - Ocean, Wellfield Road

Beauty Salon - Ener-Chi (Radyr), Year of the Tiger (Penylan)

History - The Cardiff Story, Butetown History and Arts Centre

Sport Millennium Stadium, SWALEC Stadium, the city痴 swimming pools

Park Roath Park

Club - Clwb Ifor Bach

Pub - The City Arms, Duke of Wellington, The Pear Tree
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Sam T穗: T穗 ar y Mynydd ...
 
£5.99
 
Buy Now
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Buy Now
Mwrdwr Ym Mangor
John Hughes
£3.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Kyffin dan Sylw / Kyffin ...
 
£12.99
 
Buy Now
Welsh
Fel Edefyn Gwe
Siân Rees
£8.50
 
Buy Now
Children
Cwpan y Byd 2018
Dylan Ebenezer
£4.99
 
Buy Now