Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ryan a Ronnie
Hywel Gwynfryn
ISBN: 9781848514324 (1848514328)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2013
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 216x140 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes un o ddeuawdau enwocaf Cymru, Ryan a Ronnie, gan y darlledwr Hywel Gwynfryn. Yn y gyfrol ddadlennol hon, cawn gip y tu ôl i'r llenni ar fywydau'r ddau a gymharwyd â Morecambe a Wise a'r Ddau Ronnie, ond a oedd, yn y pen draw, yn neb llai na nhw eu hunain.

The story of one of Wales's most famous duos, Ryan and Ronnie, by the broadcaster, Hywel Gwynfryn, who leads us behind the screens on their lives, two personalities who were compared to Morecambe and Wise and to the Two Ronnies, but who became stars in their own right, albeit for a comparatively short period.
Mae rhai blynyddoedd penodol yn cael eu cyfri fel trobwynt, a dyma’n wir oedd 1965 – blwyddyn hanesyddol mewn sawl maes, ac yn arbennig ym myd adloniant a darlledu yng Nghymru. Ar 27 Medi 1965, arwyddodd Ryan Davies o Lanaman gytundeb blwyddyn â'r BBC, y cytundeb cyntaf o’r fath, ac ymhen y rhawg, dan drefniant Meredydd Evans, gwireddwyd ail hanner y freuddwyd gyda dyfodiad Ronnie Williams o Gefneithin, gan lenwi bwlch ym myd y gomedi Gymraeg. Dywed y gyfrol mai ‘priodas wedi’i threfnu oedd Ryan a Ronnie, a Meręd oedd wedi penderfynu pwy fyddai’r pâr priod a beth fyddai trefn y gwasanaeth’.

Diolch i Meręd am ei weledigaeth a diolch i Hywel Gwynfryn am ei gymwynas enfawr yn cyflwyno hanes bywyd Ryan a Ronnie yn y gyfrol hynod ddarllenadwy hon. Dyma gyfanwaith yn wir sy’n darllen fel nofel, yn afaelgar dros ben, yn grefftus ac yn meddu ar adnabyddiaeth drwyadl o’r cymeriadau a byd adloniant Cymraeg yn y 60au a’r 70au. Dawn yr awdur yw ei lwyddiant i ddarlunio’r ddau adnabyddus hyn yn gymeriadau crwn, a’u cyflwyno mor onest a chartrefol. Ond heb os nac oni bai, mae ôl oriau lawer o ymchwil ar y gyfrol, ac ôl pori trwy ddeunyddiau, cynnal cyfweliadau di-ri a phwyso a mesur safbwyntiau. Yn anad dim, yr hyn a geir yma yw adnabyddiaeth lwyr o’r byd darlledu ac adloniant a’r cymeriadau a chwaraeai ran flaenllaw yn y sefydliad yng Nghymru.

Mae'r awdur yn rhoi cryn sylw i'r ddau unigolyn ar wahân, gan brofi mai dau ddyn â rhinweddau personol oedd Ryan a Ronnie; efallai mai’r ffordd y ceisiodd y ddau ddarganfod eu hunaniaeth a'r modd y gwnaethon nhw ddelio â hynny oedd prif wendid y ddau yn y diwedd. Dau yn bwydo oddi ar ei gilydd oeddynt ond dau oedd eisiau sylw a chlod fel unigolion hefyd. Cyfeirir atynt yn aml fel y Morecambe and Wise Cymraeg, neu efallai, yn fwy priodol, Ronnie Barker a Ronnie Corbett – The Two Ronnies.

Ys dywed Hywel Gwynfryn: ‘Ryan oedd y brawd bach drwg oedd yn feistr ar greu hafoc. Ronnie oedd y brawd mawr yn ceisio cadw trefn ar y bychan ... Ronnie oedd y goeden â’i gwreddiau’n ddwfn yn y ddaear, a Ryan y corwynt dinistriol yn rhedeg i bob cyfeiriad.’ Oedd, roedd yna ddau unigolyn reit wahanol i'w gilydd: ‘Ryan yr actor, y canwr, y dawnsiwr, y comediwr, y meimiwr, yn symud yn ystwyth, gyda’i amseru perffaith yn creu pum munud gwefreiddiol o gomedi cofiadawy’, a ‘Ronnie y cynhyrchydd, y cyfarwyddwr, actor, dynwaredwr, sgriptiwr a chyflwynydd yn Gymraeg a’r Saesneg, ar y radio a’r teledu’.

Wrth roi’r holl gynhwysion hyn yn y pair esgorwyd ar bartneriaeth flaenllaw a wefreiddiodd cynulleidfaoedd Cymru. Bu'r act yn llwyddiant ysgubol yng Nghymru – ond a oedd hynny’n ddigon? Yn raddol ysai Ronnie am gydnabyddiaeth ac roedd byw yng nghysgod Ryan yn ei boeni, tra ysai Ryan am ryddid i ehangu i Loegr a, chyda gobaith, America. Wedi concro Cymru, roedd Ryan ar dân a gwaith yn ei yrru. Yn ddi-os, roedd yn gorweithio, a rhaid cofio mai gŵr eiddil ydoedd, ond mynnai wthio’r ffiniau.

Gwaetha’r modd, beirniadaethau cymysg a gafwyd o’u hymdrechion yn Lloegr, a llwyddodd Hywel Gwynfryn, yn gelfydd ac yn llawn cydymdeimlad, i gyfleu amheuaeth y cyfnod ac ansicrwydd yn y cwys a geisiwyd ei thorri gan y ddau. Noda’r awdur fel y bu i Ronnie gilio, a bu’n brwydro rhwng ei dalent amlwg a’i broblemau personol hyd weddill ei fywyd.

Yn dilyn marwolaeth ddisymwth Ryan, croniclodd Ronnie ei gyfraniad a’i bersonoliaeth: ‘Fi’n cofio mewn un cyngerdd, pan o’n nhw’n clapo ac yn gweiddi am fwy, fe waeddodd Ryan: “Be chi moyn? Gwaed?” A dyna gawson nhw.’ Ac wedi blynyddoedd o gilio o’r llwyfan, daeth y newyddion trasig am farwolaeth Ronnie.

Un peth y gellir ei ddweud yn bendant yw bod cyfraniad Ryan a Ronnie, fel unigolion ac fel deuawd, wedi bod yn amhrisiadwy i fyd adloniant Cymru, a bod ymgorffori talentau’r ddau wedi rhoi i ni gymeriadau ac atgofion sydd yn dal yn fyw ar wefusau Cymru benbaladr, a hynny hanner canrif yn ddiweddarach. Diolch am eu doniau, a diolch i Hywel Gwynfryn am groniclo’r cyfan mewn perl o gyfrol.

Andrea Parry

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hedd Wyn (DVD101)
 
£12.98
 
Prynwch
Tocyn Llyfr Cymraeg: 10 ...
 
£10.00
 
Prynwch
Carolau Caryl
Caryl Parry Jones
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch