Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhyd y Gro
Sian Northey
ISBN: 9781848515468 (1848515464)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2016
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 198x126 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel gywrain am gwlwm teulu, am gariad a cholled ac am y modd yr ydym yn gwau edafedd y gorffennol i greu ein storïau bratiog ein hunain.

A skilful novel about family ties, about love and loss and how we weave the threads of the past to create our own fragmented stories.
Ar yr wyneb, nofel am dad a merch yn dod i adnabod ei gilydd am y tro cyntaf yw Rhyd y Gro. Adroddir y storin gelfydd yn y person cyntaf, gyda phennod gan Efa a Steffan bob yn ail, ran amlaf yn disgrifio neu'n ymateb i'r un digwyddiad. Maer storin gadarn ai hadeiladwaith yn glir. Mae Efa yn disgwyl plentyn ac ar yr un pryd yn cael gwybod enw ei thad am y tro cyntaf. Aiff y ddau drwyr broses o ddod i adnabod ei gilydd, yn eu ffyrdd eu hunain. Ond drwy eu hymateb down i adnabod nid yn unig Efa a Steffan ond Meic a Sali, eu partneriaid, yn ogystal, ac fe geir hefyd ddarlun or pedwar oedd yn byw yn Rhyd y Gro (sef enw'r tŷ) pan genhedlwyd Efa.

Creodd Sian Northey gymeriadau difyr ac enigmatig. Etifeddodd Efa beth o natur rydd a phenderfynol ei mam, fel y dengys y stori wrth fynd rhagddi. Yn yr un modd, etifeddodd rai o nodweddion Steffan yntau. Enaid sensitif yw hwnnw sydd wedi arfer ei amddiffyn ei hun o'i gragen unig, ac mae ei berthynas 'i gath Llwydrew yn ddarlun effeithiol o hynny. Mae ar Steffan angen cwmni ac agosatrwydd, ond Llwydrew yw'r cwmni hwnnw, a chath yw hi, y mwyaf annibynnol or creaduriaid. Maen stori gref wedi ei hadrodd yn ddeheuig.

Ond mae mwy i Rhyd y Gro nar stori arwynebol. Mae Sian Northey wedi creu nofel haenog, hynod o ddiddorol. Yng nghanol y penodau gan Efa a Steffan, y mae ambell bennod wedi'i llunio mewn ffont hen ffasiwn, megis gan deipiadur, yn dwyn y teitl 'Rhyd y gro'. Penodau wedi'u sgwennu yn y trydydd person ywr rhain, lle rhoddir darlun gwahanol o ambell ddigwyddiad a pherthynas yn Rhyd y gro. Steffan yw'r awdur ef yw perchennog yr unig deipiadur yn y tŷ ac efallai mai ef yw cofnodydd y digwyddiadau, ond nid oes sicrwydd o hynny. Dyma lle y ceir cymhlethdod cynnil y stori, ac er bod rhai disgrifiadau clir iawn am fywyd yn Rhyd y gro, maer hanes yn llawn dirgelwch hefyd. Lora ywr cymeriad sydd 'i thraed ar y ddaear, y symlaf or pedwar, ond y mae Rhydian, Steffan a Carys (mam Efa) yn llawn corneli tywyll a dirgel. Stori ywr gorffennol ai chartref ywr cof, medd y broliant ar gefn y gyfrol, gan ychwanegu, yr ydym yn gwau edafedd y gorffennol ynghyd i greu ein storau bratiog ein hunain, a dymar elfen ddiddorol sydd yn llifo drwyr nofel. Yr hyn y mae Steffan ac Efa yn ei wneud yw nid yn unig gwau yr edafedd ond dewis ambell edau a cheisio anwybyddu edau arall, a chreu stori sydd yn eu hamddiffyn ac yn eu gwarchod.

Ond ar waethaf yr ymdrechion unigolyddol mae pobl a pherthynas yn drysur ymdrechion, yn enwedig pan enir Now, plentyn Efa. Tua diwedd y nofel nodir bod Steffan, sydd yn awdur, wedi dechrau ysgrifennu ffuglen yn hytrach na chofiannau, ac yn mwynhau cael ei ryddhau oddi wrth ffeithiau parhaus. Mae Sian Northey yn awdures sydd yn awgrymu rhai pethau yn hytrach nau dweud, dawn sydd yn gwneud hon yn nofel liwgar a difyr iw darllen.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Yn wreiddiol o Drawsfynydd, mae Sian bellach yn byw ym
Mhenrhyndeudraeth. Er mawr syndod iddi mae'n llwyddo i ennill bywoliaeth trwy ysgrifennu, cynnal gweithdai a chyfieithu.
Gwybodaeth Bellach:
Stori yw'r gorffennol a'i chartref yw'r cof.
Dyma hanes Efa a Steffan, merch a thad, dieithriaid, i bob pwrpas, sy'n dod i adnabod ei gilydd yn ystod cyfnod dwys ym mywydau'r ddau. Ond mae cymeriadau eraill yn llechu ar y cyrion, rhai arwyddocaol o ieuenctid Steffan − Carys (mam Efa), Lora a Rhydian Gwyn, y mwyaf enigmatig ohonynt. A beth tybed yw pwysigrwydd y pethau a ddigwyddodd yn Rhyd y Gro, y tŷ a fu'n gartref i'r pedwar ffrind?
Yn y nofel deimladwy, synhwyrus hon mae Sian Northey yn edrych ar gariad a cholled ac ar sut yr ydym yn gwau ynghyd edafedd y gorffennol i greu ein storau bratiog.
Dyma'r ail nofel i oedolion gan yr awdures dalentog hon. Denodd ei nofel gyntaf, Yn y Tŷ Hwn, ganmoliaeth uchel iawn.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Porthwll, Y
Elidir Jones
£9.00
 
Prynwch
Bondo
Menna Elfyn
£12.00
 
Prynwch
Yn ei Chanol Hi
Tweli Griffiths
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch