Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Norte
Jon Gower
ISBN: 9781848517745 (1848517742)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2015
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 334 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Epig o nofel wedi'i gosod yn Ne America gan gyn-enillydd gwobr Llyfr y Flwyddyn. Ynddi, mae dau gymeriad gwahanol iawn i'w gilydd yn cyfarfod, ond ŵyr neb beth fydd effaith y cyfarfyddiad ar eu ffawd ill dau. Llanc ifanc yn ceisio cyrraedd yr Unol Daleithiau er mwyn dianc rhag tlodi affwysol ei famwlad yn America Ganol yw un, a bachgen cyffredin o dre fechan yn Arisona yw'r llall.

An epic novel set in South America by prize-winning author, Jon Gower. Two very different characters meet with no inkling of what will be the effect of their meeting. One is a young man who is trying to reach the United States to escape the abysmal poverty of his motherland in Central America while the other is an ordinary boy from Arizona.
Wnaiff neb, medd Gautama Buddha, ein harbed ond ni ein hunain. Fedr neb a chaiff neb. Rhaid i ni ein hunain rodior llwybr.

Gallai hynnyn hawdd fod yn froliant nofel ddiweddaraf Jon Gower, clamp o saga am ddau ddyn syn cychwyn ar deithiau o wahanol gyfeiriadau ond sydd, drwy droeon ffawd, yn dod wyneb yn wyneb.

Y ddau deithiwr yn yr achos hwn yw Juan Pablo, syn ceisio ffoi i America rhag tlodi affwysol un o wledydd America Ganol, a Trace, sydd eisoes yn byw yn America ond sydd ar daith o fath gwahanol. Er gwaethaf y gwahaniaeth rhyngddynt fel cymeriadau, ar gwahaniaeth rhwng natur a chymhelliad eu teithiau, fe wnn nhw gyfarfod. Ie, haws y cyferfydd dau ddyn na dau fynydd. Yna fe nt ymlaen gydai gilydd.

Fel bys cwmpawd, ir gogledd maer daith yn arwain yn hanes y ddau. Pererin mewn anial dir yw Juan Pablo. Maer disgrifiad ohonon straffaglu drwy wres y mesa yn taro'r darllenydd, gyda golaur haul yn dallu fel laser ond y llinell bell olaf, sef y gorwel crynedig, yn ei wawdio.

Yn Arisona, map trysor syn cymell Trace i ddechrau crwydro, trysor a fedrai dalu am feic yr un iddo ef ac Alex, ei frawd. A ffrog iw mam. Brathir Alex gan sarff. Achubir ei fywyd. Ond mae gwaeth i ddod.

Tra mae Juan Pablon cerdded er mwyn ffoi rhag tlodi affwysol ei wlad, cerdded o ran pleser wna Trace, gan fwynhau tirwedd y mynyddoedd. Ond yn Trinity mae yna dŵr, sef Point Zero. Ac oddi tano mae Ground Zero. O fewn wythnosau caiff ffrwyth yr arbrofi yno ei ddefnyddio i wastatu Hiroshima a Nagasaki.

Maer daith wedyn yn arwain ir dwyrain. Yna dychwela Trace i weithio fel aelod or Border Patrol sydd r gwaith o atal ffoaduriaid rhag croesir ffin ddeheuol i America. Yno maen achub bywyd ffoadur. Oes angen dweud mwy?

I mi, cryfder y nofel hon yw gallur awdur i apelio at y pum synnwyr. Nid gweld a darllen y geiriau yn unig a wnawn. Gelwn gynfas eang y digwydd. Teimlwn y gwres ar oerfel. Aroglwn y melys ar chwerw. Clywn y seiniau ar synau.

Dyma un or nofelau mwyaf uchelgeisiol i mi ei darllen ers tro. Mor hawdd fyddai ir awdur ddiffygio ar y ffordd. Ond na, atgoffir ni eto y dylem ddisgwyl yr annisgwyl. Mae pobl fel Juan Pablo a Trace yn bod. Ac fe wnn nhw ddod wyneb yn wyneb. Rywbryd. Rywle.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Jon Gower yn awdur amryddawn nofelau, straeon byrion a llyfrau
ffeithiol yn Gymraeg a Saesneg. Enillodd ei nofel Y Storwr wobr Llyfr
y Flwyddyn yn 2012 ac roedd Jon yn un o Gymrodyr Rhyngwladol
cyntaf Gŵyl y Gelli. Mae e'n byw yng Nghaerdydd gyda llond tŷ o
fenywod prydferth, sef ei wraig Sarah a'i ferched Elena ac Onwy.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Juan Pablo'n ceisio cyrraedd yr Unol Daleithiau er mwyn dianc rhag tlodi affwysol Hondiragua, ei famwlad yn Ne America. Crwt cyffredin o dre fach yn Arisona yw Trace, sydd wrth ei fodd yn anturio
gyda'i frawd, Alex. Mae gan y ddau wahanol yma un peth yn gyffredin mae eu teithiau drwy fywyd yn syfrdanol o galed yn eu ffyrdd eu hunain. Does dim rheswm yn y byd pam y dylai eu llwybrau groesi, ond
yn hwyr neu'n hwyrach, fe fyddan nhw. A beth fydd effaith y cyfarfod hwn ar eu ffawd yn y pen draw?
Mae'r nofel gynhyrfus hon yn ein tywys o ddiffeithwch y ffin rhwng Mecsico ac America a'r trenau sy'n cludo ffoaduriaid fesul mil, tuag at Irac yng nghyfnod gwarchae Fallujah, ymlaen drwy goedwigoedd ysblennydd taleithiau de-orllewin America hyd at eithafion rhynllyd Alasga.
Yng nghwmni Juan Pablo a Trace, dim ond i un cyfeiriad yn unig rydyn ni'n mynd tua'r gogledd, wastad. Al norte
Gwobrau:
Mae Norte ar rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2016.
Norte is shortlisted for the Book of the Year Award 2016.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Steve Defaid o Bromsgrove i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Maer meistr wedi cyflawni camp arbennig eto. Cewch eich dal gan ddisgrifiadau mor ddwys, gallwch deimlo gwres yr haul, gwynto chwys y ffoaduriaid a phrofi ofn pawb. Fel arfer, mae'r stori'n neidio o le i le ac o gymeriad i gymeriad, ond yn araf bach daw'r cyfan at ei gilydd. Weithiau byddwch chin gofyn i ble bydd y stori'n mynd, ond mi fyddwch yn mwynhau pob cam o'r bererindod. Heb os nac oni bai, Jon Gower ywr awdur gorau yng Nghymru ar hyn o bryd. Hofffwn petai ysgrifennu mwy o lyfrau. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Seren Wen ar Gefndir Gwyn
Robin Llywelyn
£4.95
 
Prynwch
Writing Wales in English: ...
Daniel G. Williams
£24.99
 
Prynwch
Pam Na Fu Cymru - ...
Simon Brooks
£16.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch