Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Murmur
Menna Elfyn
ISBN: 9781852249441 (1852249447)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2012
Cyhoeddwr: Bloodaxe Books Ltd., Tarset
Fformat: Clawr Meddal, 214x138 mm, 128 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad dwyieithog o gerddi Menna Elfyn, sef cerddi llawn myfyrdodau a murmuron y galon, gyda chyfieithiadau cyfochrog gan Elin ap Hywel, Joseph Clancy, Gillian Clarke, Damian Walford Davies a Paul Henry, ynghyd â chyfieithiadau Menna Elfyn o dair cerdd gan Waldo Williams.

Menna Elfyn's latest collection in Welsh and English is full of murmurings, such as the need 'to walk the earth as if there's a baby sleeping next door'. Murmur is a poetry of meditation, from the reverberations of dead poets to murmurs of the heart which force the poet to dwell on the irregular beat of the poet's lot.
Rydym yn gwybod am Menna Elfyn fel y bardd sy’n crwydro’r byd ac yn cyhoeddi ei gwaith (yn ddiweddar) gyda chwmni Bloodaxe Books yn Northumbria. Eto, bardd Cymraeg digyfaddawd ydyw, sydd heb ysgrifennu yr un gerdd yn Saesneg (hyd y gwn), ond da o beth yw bod bardd fel hi yn barod i gael ei chyfieithu gan eraill i’r Saesneg. Yn ôl broliant y gyfrol newydd hon, mae hi ymysg beirdd gorau Ewrop. Beth am Dic Jones? Neu Twm Morys? Does neb yn gwybod ymhle y maen nhw’n sefyll ymysg mawrion Ewrop. Ond dyna fo, rhaid wrth siaced fraith o farddoniaeth, a go brin bod un yn well na’r llall, o angenrheidrwydd, dim ond bod pawb yn wahanol.

Nid yw Menna Elfyn yn fardd nodweddiadol o farddoniaeth Gymraeg gyfoes. Petai ei darllenwyr di-Gymraeg heb ddarllen sill o waith beirdd Cymraeg eraill, go brin y caent syniad o natur ein barddoniaeth gyfoes trwy ddarllen ei gwaith hi mewn cyfieithiad. Ond wedyn, onid dangos cyfoeth amrywiol ein barddoniaeth a wna hynny? Mae gennym, wedi’r cwbl, feirdd cyfoes fel Aled Jones Williams, Hywel Griffiths, Tudur Hallam a Gerallt Lloyd Owen, sydd bob un yn unigryw, ac mae’n anodd gwybod beth sy’n ‘nodweddiadol’ o’n barddoniaeth gyfoes beth bynnag: dyna ryfeddod y siaced fraith.

Fel un o’i chyfrolau dwyieithog eraill, Cell Angel, mae teitl y gyfrol newydd hon yn ystyrlon mewn Cymraeg a Saesneg, ond manteisir ar amwysedd ystyr y gair Cymraeg mewn un gerdd, lle mae ‘murmur’ yn golygu ‘mur – mur’ (neu ‘wal – wal’). Dyna ddangos nad tasg hawdd yw cyfieithu gwaith bardd fel hi: rhaid dweud bod y tîm a fu wrthi y tro hwn yn fwy o droswyr nag o gyfieithwyr. Dyna pam nad yw ambell fersiwn Saesneg yn cyfateb o ran nifer llinellau i’r gwreiddiol Cymraeg.

Efallai mai calon y gyfrol newydd hon yw’r pedair cerdd ar ddeg i Gatrin Glyndŵr, y ferch honno na wyddom ryw lawer amdani, ond a ffodd gyda’i phlant – dwy ferch ac un mab – o gastell Harlech yn 1409, ac a fu’n wystl yn Nhŵr Llundain, a marw’n ddirgel bedair blynedd wedyn. Ceir hefyd addasiadau Saesneg Menna Elfyn o dair cerdd gan ei harwr, Waldo, gan gynnwys fersiwn newydd o ‘Pa Beth yw Dyn?’ Cyfieithiwyd neu addaswyd y gerdd hon nifer o weithiau o’r blaen, ond rywsut daw rhyw newydd wyrth o hyd i'r amlwg gyda phob fersiwn, ac felly hefyd y tro hwn.

**************

We know of Menna Elfyn as a well-travelled poet who has had her work published during recent years by Bloodaxe Books in Northumbria. Yet she is an uncompromising Welsh-language poet who hasn’t, as far as I’m aware, written a single Englsh-language poem, but it’s commendable that a poet of her merit is willing to have her work translated into English by other writers. According to the commendatory comments on the cover, Menna is one of Europe’s finest poets – a sweeping statement indeed, but variety is the key to successful poetry, so who am I to argue.

Menna Elfyn’s work isn’t typical of contemporary Welsh-language poetry. If non-Welsh speakers read translations of her work, without reading a single syllable of other Welsh-language poems, I doubt that they would gain an insight into the nature of Welsh-language poetry. That, surely, reflects the rich variety of that genre in Wales. After all, today we have poets such as Aled Jones Williams, Hywel Griffiths, Tudur Hallam and Gerallt Lloyd Owen, each with his own distinct style, and so it’s difficult to know what’s ‘typical’ of contemporary Welsh-language poetry; that’s the appeal and fascination of the genre.

As in the other of Elfyn’s bilingual books, Cell Angel, the title of this particular one is understandable in both Welsh and English, but the poet plays on the ambiguity of the Welsh word in one of the poems where ‘murmur’ becomes ‘mur –mur’, meaning ‘wall – wall’, which shows the difficulty in translating poetry. It must be noted that the individuals responsible have adapted, rather than translated, Elfyn’s poetry, which explains the difference in length between some of the English-language and original Welsh-language pieces.

I feel that the heart of this new volume is the series of poems to Catrin Glyndŵr, the girl about whom very little is known but who escaped with her children from Harlech castle in 1409 and who was held hostage in the Tower of London and who died four years later. Also in the volume are Menna Elfyn’s own adaptations of four of Waldo Williams’ poems. Waldo is one of Elfyn’s literary heroes, and although other writers have adapted Waldo’s poem ‘Pa Beth yw Dyn?’, Menna Elfyn has succeeded in giving it new life and meaning.

John Rowlands


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cilmeri a Cherddi Eraill
Gerallt Lloyd Owen
£5.95
 
Prynwch
Aber - Ysgrifau am Aberystwyth
Amrywiol/Various
£14.99
 
Prynwch
Merch Perygl - Cerddi ...
Menna Elfyn
£12.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch