Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Canu Maswedd yr Oesoedd Canol / Medieval Welsh Erotic Poetry
ISBN: 9781854112347 (1854112341)Dyddiad Cyhoeddi Awst 1998
Cyhoeddwr: Seren, Pen-y-bont ar Ogwr
Golygwyd gan Dafydd Johnston Fformat: Clawr Meddal, 136 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o brint Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Argraffiad newydd diwygiedig o un ar ddeg ar hugain o gerddi maswedd o'r Oesoedd Canol diweddar, ynghyd â chyfieithiadau Saesneg cyfochrog, nodiadau ar y beirdd a'u cerddi, a rhagymadrodd beirniadol sy'n gosod y cerddi yn eu cyd-destun llenyddol Cymreig ac Ewropeaidd.

A new, revised edition of a volume first published in 1991, comprising thirty-one erotic poems from the later medieval period, together with accompanying English translations, notes on the bards and their poems, and a critical introduction placing the poems in their Welsh and European context.
English review below

Yn ei ragymadrodd i’r gyfrol glawr-papur hon esbonia Dafydd Johnston nad oedd ‘maswedd’ yn yr Oesoedd Canol yn gyfystyr ag ‘anlladrwydd’. Bryd hynny, ni fyddai pob cerdd faswedd yn goch. Gan amlaf, gwamalwch ac ysgafnder oedd prif nodwedd y canu. Ond oherwydd natur gysetlyd a gorlednais golygyddion barddoniaeth ganoloesol, nid yw’r canu cnawdol hwn yn hysbys i lawer o ddarllenwyr. Gyda chyhoeddi’r ail argraffiad o’r casgliad hwn (sydd yn cynnwys cywydd ychwanegol), ynghyd ag erthygl gynhwysfawr yn yr un maes yn Cambridge Medieval Celtic Studies, ymddengys bod Dafydd Johnston wedi penderfynu mynd ati i lenwi’r bwlch.

Un o’r pethau mwyaf trawiadol am y flodeugerdd hon yw enwau’r awduron. Nid beirdd cocos ac anhysbys ydynt gan mwyaf. Beirdd fel Dafydd ap Gwilym, Gwerful Mechain, Dafydd Llwyd, Hywel Dafi, Ieuan Gethin ac Ieuan Brydydd Hir, Dafydd ab Edmwnd, Tudur Penllyn a Llywelyn ap Gutun sydd wrthi – sef hoelion wyth y Cywyddwyr. Dyma gonglfeini’r sefydliad Cymraeg o’r bedwaredd ganrif ar ddeg hyd at yr unfed ar bymthegfed, os mynner, yn canu i’r gal neu’n gofyn am glo cont o bryd i’w gilydd ar lun cywydd gofyn.

I’r neb a dybia mai’r aelwyd a’r capel yw priod beuoedd y Gymraeg, y mae Canu Maswedd yr Oesoedd Canol yn bilsen chwerw i’w llyncu. Ynddo ceir dyfalu gynecolegol fanwl yn ogystal â pheth wmbredd o ddisgrifiadau cnawdol blodeuog. Ni cheir geirfa yn y cefn o gwbl, gan fod cyfieithiadau Saesneg i bob cerdd yn y gyfrol ddwyieithog hon ond, weithiau, y mae gwir angen am esboniadau a nodiadau ieithyddol i oleuo hyd yn oed y Cymro uniaith-o-ddewis.

Heblaw am ehangu geirfa a dangos fod agwedd at ryw yn yr Oesoedd Canol yn bur wahanol i’r hyn ydyw heddiw, y mae canu o’r fath yn cyfoethogi ein gwerthfawrogiad o farddoniaeth ganoloesol Gymraeg a bydd y gyfrol yn apelio at bawb sydd yn dymuno dysgu mwy am y traddodiad unigryw hwnnw. Sylwir, er enghraifft, fod llawer o’r cerddi maswedd wedi eu seilio ar ddulliau neu genres traddodiadol, fel y cywydd danfon llatai, y cywydd gofyn neu ddiolch a’r cywydd ymryson, ac yn defnyddio technegau rhethreg a oedd wedi hen ennill eu plwyf fel dyfalu (ac a welir mewn cywyddau serch trioglyd a siwgwraidd yn ogystal). Nid yw’n syndod felly fod y rhan fwyaf o’r cerddi coch hyn wedi eu canu yn ystod oes aur y cywydd, pan oedd y beirdd yn ddigon atebol a hyderus i wthio yn erbyn ffiniau cerdd dafod.

* * *

Medieval Welsh erotic poetry, as Dafydd Johnston explains in the introduction to his second edition of this bilingual anthology, formed only part of a much broader genre of light and humorous verse. The original term ‘maswedd’ did indeed include salacious verse, but was also descriptive of all kinds of leg-pulling cywyddau and poetic character assassinations.

For that reason, Dafydd Johnston’s anthology could be accused of perverting the Welsh poetic tradition or, at least, of giving the modern reader unacquainted with the esoteric manuscript sources a false impression of what was going on in medieval Welsh halls. However, the reasons for such an anthology are well-founded. Previous editors of Welsh verse have been too prudish or puritanical to include any lubricious material in their anthologies. Even Thomas Parry, who edited the poems of Dafydd ap Gwilym, could not bring himself to include the poet’s authentic ode to his penis in the third edition of Gwaith Dafydd ap Gwilym in 1979.

One of the most striking insights provided by Medieval Welsh Erotic Poetryis the prestigious name-list associated with this sub-genre. Although a few of the poems do have anonymous attributions, a far greater part belongs not to the clerici vagantes or the dilettanti of doggerel but to the likes of Dafydd ap Gwilym, Gwerful Mechain, Dafydd Llwyd, Hywel Dafi, Ieuan Gethin, Ieuan Brydydd Hir, Dafydd ab Edmwnd, Tudur Penllyn and Llywelyn ap Gutun, namely the chief poets of the nobility. They were also the respected representatives of indigenous Welsh culture from the fourteenth to the sixteenth centuries.

For those who still harbour nineteenth-century linguistic preconceptions about Welsh being suitable only for the hearth and the chapel, this anthology is a bitter pill to swallow. The prodigiously exuberant and detailed descriptions provided by the medievalists for all matters gynaecological could overburden or even founder a new edition of The Welsh Academy English-Welsh Dictionary. Unfortunately, neither a vocabulary nor notes on language-use have been made available in Dafydd Johnston’s edition, since each poem has been produced in its original form (although we are not told the precise provenance of each version) and accompanied by an translation into modern English.

In addition to expanding the Welsh register and demonstrating a very different attitude towards sexuality, Medieval Welsh Erotic Poetry has also fulfilled its most important duty, that is to enrich our appreciation of medieval Welsh poetry in general. Too often this unique poetic tradition has been ill served by characterisations of it as stiflingly strict metred with a constricted range of subject matter. This anthology shows clearly that even the most conservative poets were able playfully to manipulate well-established poetic forms, such as the request-poem, and let it all hang loose.

Owen Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cerddi R. Williams Parry ...
R. Williams Parry
£17.50
 
Prynwch
Gramadeg y Gymraeg
Peter Wynn Thomas
£19.99
 
Prynwch
Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru
 
£24.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Prynwch
Saesneg
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Prynwch
Plant
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Prynwch