Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cerddi'r Troad - Barddoniaeth Newydd i'r Mileniwm
ISBN: 9781859028179 (1859028179)Publication Date August 2000
Publisher: Gomer, Llandysul
Edited by Dafydd Rowlands Format: Paperback, A5, 112 pages Language: Welsh Out of print Our Price: £3.00   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
An anthology of new poems comprising 67 poems by poets born between 1912 and 1978 who were invited to submit one poem each to be published in a volume to celebrate the new millennium.

Blodeugerdd o farddoniaeth newydd yn cynnwys 67 o gerddi gan feirdd a aned rhwng 1912 ac 1978 ac a wahoddwyd i anfon cerdd yr un i'w chynnwys mewn cyfrol i ddathlu troad y milflwydd.
Yn ei hanfod, rhyfeddod unnos oedd llawer o gynnyrch y Milflwyddiant. Ond o ganol yr holl ffwdan a'r ffws, daeth ambell i beth sy'n dal i fod yn berthnasol ac yn ddifyr. Mae'r gyfrol hon yn un enghraifft.

Mae'n cynnwys bron i 70 o gerddi amrywiol iawn. Mae rhai ohonynt yn mynd i'r afael yn ymwybodol (yn wir, yn gydwybodol) â thema'r Milflwyddiant, a'n lle ni fel bodau dynol ac fel Cymry ym mhasiant hanes, tra bod eraill yn ysgafnach ac yn fwy cyffredinol. Mae'r cyfan yn gymysgfa ddifyr sy'n rhoi rhyw syniad i'r darllenydd am y math o bynciau a fu'n corddi'n beirdd yn ystod yr ugeinfed ganrif ac sydd, yng ngeiriau Euryn Ogwen, yn 'cau balog hen ganrif'.

Fel y gellid disgwyl, mae yna dipyn go lew o edrych yn ôl. Dathlu bywydau pobl y mae llawer o'r cerddi – boed yn enwogion, fel yng ngherdd T. R. Jones i Lewis Valentine, neu'n bobl gyffredin, ddistadl fel yng ngherdd John Roderick Rees, 'Gwreiddiau'. Mae yma fyfyrio ar ein stad fel Cymry mewn cerddi fel 'Cenedl 2000', Donald Evans. Mae yma ffraethineb a mwynhau iaith, fel sydd i'w gweld yn 'Baled Wil Tomos a Dai', Tegwyn Jones, sy'n defnyddio'r cyferbyniad rhwng tafodiaith Cwm Tawe a'r hyn a elwir yn Gymraeg 'safonol' i ddadansoddi effeithiau cau'r diwydiant glo. Mae yma gerddi sy'n ddelicet, yn hardd, ac eto'n wydn, fel 'Tase Bysedd Bach y Rhew', Emyr Lewis a cherdd ysol Tudur Hallam, '31/11/99 23:59'. Un o gerddi mwyaf gafaelgar a gwahanol y gyfrol yw 'Archangel a Rottweiler', Nest Lloyd, sy'n diweddaru archdeipiau chwedlonol yr angel a'r ci yn gyfrwys iawn. Yn fyr, mae yma dipyn o bob peth, a digonedd i'w fwynhau – yn y cerddi unigol ac yn y cyferbyniad rhwng y cerddi.

Syniad diddorol oedd trefnu'r cerddi yn ôl dyddiad geni'r bardd. Felly ar y naill begwn mae gennym ni W. R. P. George (g.1912), 'Meini wrth y Neraig'; ar y llall, Mari Stevens (g.1978) a'i cherdd 'Cul Cymru'. Myfyrdod yw'r gyntaf ar dragwyddoldeb; dathliad deifiol yw'r ail ar Gymreictod dinesig. Os mynnwch chi, gallech ddarllen y gwahaniaethau rhwng y ddwy gerdd hon fel drych i symudiadau ym myd barddoniaeth Gymraeg yn ystod y ganrif ddiwethaf, o'r wlad i'r dref, o sicrwydd diamser byd natur i galeidosgôp y bywyd modern. Neu mi fedrech chi eu mwynhau am yr hyn ydynt. Dyma gryfder ac apêl y gyfrol hon – mi fedrwch dwrio iddi am batrymau arwyddocaol, neu mi fedrwch bori ynddi a dotio ar y pigion a ddaw i'r wyneb.

Elin ap Hywel

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
Book of the Month
English
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Buy Now
Children
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Buy Now