Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cerddi Gwenallt - Y Casgliad Cyflawn
D. Gwenallt Jones
ISBN: 9781859028988 (1859028985)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2001
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Christine James Fformat: Clawr Caled, 722 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £25.00 
Ein Pris: £10.00 
Rydych yn Arbed: £15.00 (60.0%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cynhwysfawr a chyflawn o holl gerddi Gwenallt (David James Jones, 1899-1968), yn cynnwys dros 300 o gerddi a thair awdl a gyhoeddwyd mewn cyfrolau blaenorol o'i waith, ynghyd â cherddi ychwanegol, a nodiadau cefndirol ac eglurhaol manwl.

A comprehensive and complete collection of the poetry of Gwenallt (David James Jones, 1899-1968), comprising over 300 poems which were published in previous volumes of his work, together with additional poems, and detailed background and explanatory notes.
Os gwneud job o gwbl, ei gwneud hi’n iawn. Fel’ny y mae’n rhaid iddi fod ym myd cyhoeddi Cymraeg. Unwaith yn unig y cyhoeddir golygiad safonol o waith llenor neu fardd o bwys. Nid yw’r farchnad yn caniatáu ail gyfle. Ac er mwyn gwybod beth yw job iawn bydd cyhoeddwyr a golygyddion y dyfodol, y rhai a fydd yn mynd i’r afael â Gwynn Jones, Parry-Williams, Waldo ac eraill, yn gallu troi at olygiad ardderchog Christine James o gerddi D. Gwenallt Jones.

Ceir yma ragymadrodd sylweddol sy’n cyflwyno’r bardd a’i waith ac yn esbonio’r egwyddorion golygyddol, yr holl gerddi a gyhoeddwyd mewn cyfrolau, ynghyd ag atodiad o gerddi ychwanegol (rhai diddorol iawn yn eu plith) ac yna 230 tudalen o nodiadau eglurhaol.

Roedd y ddamwain ofnadwy yng ngwaith dur Corus, Port Talbot, ym mis Tachwedd 2001 yn ein hatgoffa o beryglon y diwydiannau trymion, ac o gysgod bygythiol marwolaeth ar y gweithwyr a’u cymunedau. Dyma’r byd y magwyd Gwenallt ynddo yng Nghwm Tawe ar ddechrau’r ugeinfed ganrif, a’r byd yr aeth ati i’w ddehongli yn ddiweddarach o bellter gwrthrychol Aberystwyth. Ef piau’r delweddau egr o angau’r ffwrnais a’r ffâs, ‘y llewpart diwydiannol a naid yn sydyn slei/ O ganol dŵr a thân ar wŷr wrth eu gwaith’.

Mae Gwenallt yn fardd atgofion i ryw raddau, ond yn fwy na hynny mae’n fardd argyhoeddiadau, yn fardd sy’n hoffi mapio’r gwrthdrawiadau rhwng ideolegau mawr ei gyfnod. Daeth i’r casgliad bod Cristnogaeth yn gallu cynnwys popeth a oedd yn werthfawr yn yr ideolegau gwleidyddol, ond gan gynnig hefyd ystyr a phwrpas cyflawn, llawen a throsgynnol. Bardd sicrwydd ydyw, nid bardd amheuaeth, ac mae hynny wedi bod yn broblem i’r rhai sydd wedi mynnu gwneud amheuaeth ac amwysedd yn ddogmâu anffaeledig. Nid eisteddodd ar ffens erioed, nid bardd yr hwyrach a’r efallai a’r o bosib ydyw.

A olyga hyn mai dim ond rhai o’r un farn ag ef a ddylai ddarllen ei waith? Ddim o gwbl. Gwyddai Gwenallt cystal â neb fod bardd argyhoeddiad yn medru troi’n hawdd iawn yn bregethwr amhersain, a’r hyn sy’n gyffrous i ddarllenwyr o amryfal safbwyntiau yw ei ddefnydd dychmygus o drosiad, delwedd a chyfeiriadaeth wrth iddo geisio troi’r hyn a’i corddai yn egni geiriol cynhyrfus.

Gwn o brofiad fod barddoniaeth Gwenallt yn gyfandir dieithr i ddarllenwyr ifainc cyfoes, nid am ei fod yn fardd astrus ond yn hytrach oherwydd cyd-destun y canu a’r mynych gyfeiriadau ysgrythurol, llenyddol a chwedlonol sy’n ei fritho. Mae nodiadau’r golygydd yn symud y rhwystrau hyn, ac rwy’n hyderus y bydd y golygiad hwn yn rhyddhau cenedlaethau newydd o ddarllenwyr i ymateb yn gyflawn i ganu heriol un o feirdd mwyaf yr ugeinfed ganrif.

Robert Rhys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cerddi R. Williams Parry ...
R. Williams Parry
£17.50
 
Prynwch
Blodeugerdd o'r ...
D. Gwenallt Jones
£3.50
 
Prynwch
Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru
 
£16.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch