Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cerddi Bois y Frenni
W.R. Evans
ISBN: 9781859028995 (1859028993)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2000
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, A5, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad o 38 o gerddi ysgafn a luniodd W.R. Evans i'w cyflwyno gan barti noson lawen poblogaidd o sir Benfro, 1940-2000, rhai o'r cerddi wedi eu cyhoeddi eisoes ac eraill yn cael eu cyhoeddi am y tro cyntaf, yn cynnwys cyflwyniad byr i hanes y 'Bois' gan Dic Jones. 9 llun du-a-gwyn.

A selection of 38 lighthearted songs composed by W.R. Evans for a popular Pembrokeshire entertainment party, 1940-2000, some songs having been published previously and others published here for the first time, including a short introduction to the history of the 'Bois' by Dic Jones. 9 black-and-white photographs.
Roedd Bois y Frenni yn eu blodau mewn cyfnod pan roddid pwyslais ar y gair yn ogystal â’r dôn mewn cyngherddau cefn gwlad. Gellir glynu wrth bob gair bron yng ngherddi W. R. Evans gan eu bod mor llawn o ystyr a ffraethineb ac yn sicr o apelio at y cynulleidfaoedd deallus a lenwai’r neuaddau ym mlynyddoedd yr Ail Ryfel Byd ac wedi hynny. Tipyn gwahanol yw hi heddiw. Rhaid clustfeinio am y gair ym mherfformiadau’r grwpiau poblogaidd yng nghanol y stormydd offerynnol.

Tyfodd y Bois fel madarch hud o Ddyfed o gwmpas W. R. gan ei ddilyn fel y Pibydd Brith o bentref i bentref yn cynhesu calonnau’r werin yn nyddiau Black Out a diflastod effeithiau’r rhyfel. Tra pery’r iaith Gymraeg yn Nyfed a thu hwnt bydd Bois y Frenni yn rhan o gynhysgaeth y genedl ac yn chwedl gwlad.

Beth sydd yn gyfrifol am hynny? Darllenwch y detholiad hwn o gerddi a berfformiwyd gan y parti dros y blynyddoedd – rhai ohonynt wedi eu cyhoeddi o’r blaen yn Pennill a Thonc (1940) a Hwyl a Sbri (1942) – ac yn sicr fe ddewch o hyd i’r gyfrinach, os cyfrinach hefyd. Mae dweud bod y cyfrolau uchod yn brin fel aur heddiw yn dweud y cyfan.

Darllenwch gyflwyniad Dic Jones i’r gyfrol ac mi gewch fraslun o hanes cychwyniad y parti a’u troeon trwstan ambell dro ar hyd a lled y wlad, am W. R. ei hun, yn creu cerddi pan wasanaethai yn yr RAF ym mhellafoedd yr Affrig. Am ei lawenydd, ac am ei siom yn gadael sir Benfro am y Barri.

Nid cerddi ffwrdd-â-hi talcen slip mo’r rhain. Maent yn grefftus, gellweirus, yn ddychanol ond heb fod yn grafog gas. Dyna mae’n siŵr yw eu camp.

Yng nghanol yr holl ddigrifwch daw un gân ddwys arbennig, sef ‘Yng Nghysgod y Frenni Fawr’. Er ei dwyster, ac efallai ei naws bersonol, roedd hon hefyd yn mynd i lawr yn dda gyda’r cynulleidfaoedd. Cân sy’n apelio'n fawr yw ‘Y Ffarmwr – Pwr Dab’, nid yn unig am y mesur ond ei chyfoeth geiriau amaethyddol a dynwarediad o leisiau anifeiliaid y fferm a’r maes. ‘Bŵr e yn ei lasog,’ meddai’r bardd wrth gyfeirio at y ceiliog yn y llafur (ŷd). (Roedd lasog yn ddarn blasus o’r ffowlyn slawer dydd, cyn i Ewrop ein rhwystro rhag bwyta popeth.) Cân ddifyr, hanesyddol, gwerth ei chadw yw hon.

Un yn unig yw hon o gasgliad pwysig o gerddi difyr sydd yn apelio at bob oed. Sylwais fod y teledu wedi cyrraedd sir Benfro yn gynnar, yr un adeg â’r permit lladd mochyn – yn nyddiau’r rhyfel!

Vernon Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Golwg ar Gân
Dic Jones
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch