Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyntefig Cyfoes, Y
Donald Evans
ISBN: 9781900437424 (1900437422)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2000
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 172 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cyfoethog o gerddi'r Prifardd Donald Evans, yn cynnwys detholiad o gerddi ar amrywiol fesurau a gyhoeddwyd eisoes mewn cyfrolau blaenorol yn ystod y cyfnod 1976-96, ynghyd â cherddi a luniwyd ganddo yn y cyfnod 1997-2000 yn adlewyrchu'n bennaf ysbryd gobeithiol y genedl Gymreig ar drothwy'r Trydydd Mileniwm.

A rich collection of the poetry of Donald Evans, comprising a selection of poems in diverse metres which have appeared in previous publications during the period 1976-96, together with poems composed during 1997-2000 reflecting mainly the hopeful spirit of the Welsh nation at the dawn of the third Millennium.
Dyma osod o fewn dau glawr gynhysgaeth chwarter canrif o ganu bardd sydd yn cymryd ei waith yn gwbl o ddifrif. Mae yn grefftwr ymwybodol, ac yn llais i’w bobl ei hun. Bardd lleol a chenedlaethol, ond hefyd bardd sydd yn ymdrin â’r pynciau mawr. Ceir yma gerddi o ddeg cyfrol ganddo (sy’n ein hatgoffa ni o’i lafur diflino), a cherddi nad ydynt wedi eu cyhoeddi o’r blaen. Mae’r gyfrol wedi ei rhannu’n ddwy ran; yn y gyntaf ceir cerddi’r cyfrolau 1976-96, ac yna cerddi 1997-2000.

Yr hyn sydd yn taro dyn gyntaf wrth ddarllen y cerddi hyn yw mor gyson ddigyfnewid yw mynegiant Donald Evans dros y chwarter canrif. Mae’n grefftwr heb ei ail, yn amlwg yn saernïo ei gerddi i gyd yn ofalus. Mae ei ddefnydd o’r wers rydd gynganeddol yn gyson o safon uchel. O ran crefft mae’r defnydd a wneir o’r elfen ddyrchafedig yn ddiddorol, elfen sy’n gyfyngedig i’r Gynghanedd Sain yn y mesurau traddodiadol.

Ond er bod y mynegiant yn goeth a glân, byddai rhywun yn hoffi gweld y bardd yn mentro ambell waith i ymlacio a cheisio ei ryddhau ei hun rhag ‘hualau’ ei ddawn ddiamheuol, a newid cyweirnod yn achlysurol, fel mae pob cyfansoddwr yn ei wneud, i sicrhau rhyw gymaint o amrywiaeth.

Un o fy hoff gerddi yn y casgliad i gyd yw’r gerdd ‘Gwerin’. Mae hi’n gerdd hoffus, ddidwyll sydd yn ymwneud â’r bobl y bu’n byw yn eu plith gydol ei oes yn ei gornel ef o Geredigion. Cerdd mewn gwers rydd gynganeddol yw hon hefyd, ac eto nid yw’r un llymder crefft sydd yn gallu llethu i’w weld yma:

dynion cyffredin, dan din a daionus

campau yfed, merched, prisiau’r mart
a’r gweddill dibwys pwysig...
(t. 25)

Cerdd sydd yn perthyn i ddechrau’r wythdegau yw hon, ond mae hi’n boenus o berthnasol heddiw, wrth ystyried cyflwr cymunedau Cymraeg ein cefn gwlad. Aelodau amherffaith mewn cymunedau amherffaith yw gwrthrychau’r gerdd, ‘Ond pe baent yn stopio byw’ – beth wedyn?

Nid oes raid dweud fod y gymuned yn hollbresennol yn y cerddi hyn; cymuned ac ardal Talgarreg a Banc Siôn Cwilt yng Ngheredigion. Er gweld newidiadau mawr yn natur y gymdeithas honno o ran traddodiadau, iaith a chefndir y rhai sydd yn byw yno bellach, a dibyniaeth lai ar y tir, mae Donald Evans yn dal i synhwyro grym y pŵerau hynny, yn grefydd a natur, sydd yn rhan annatod o fyw ym mhob lleoliad ac ym mhob cyfnod. Mae technoleg ein cyfnod yn destun myfyrio iddo’n gyson, a bu felly gydol ei yrfa fel bardd. Y gwrthdaro rhwng yr hen a’r newydd, a’r gyd-ddibyniaeth rhyngddynt hefyd.

Mae’n canu am ei bobl hefyd, er cof yn aml. Ond mae rhywbeth yn amhersonol ar brydiau yn y cerddi hyn, nad yr unigolyn a gofféir, ond aelod arall o’r gymuned honno. Nid oes yna lawer o hiwmor iach Ceredigion yn perthyn i’r gyfrol gyfoethog hon!

Dafydd Pritchard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch