Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cadwyni Rhyddid
Grahame Davies
ISBN: 9781900437431 (1900437430)Publication Date January 2002
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Swansea
Format: Paperback, 215x138 mm, 76 pages Language: Welsh Out of print Our Price: £5.50   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
The second volume of the provocative poetry of Grahame Davies comprising over 30 diverse poems reflecting the hypocrisy and restrictions of city life among the Cardiff Welsh. First publsihed in June 2001.

Ail gyfrol o farddoniaeth bryfoclyd Grahame Davies yn cynnwys dros 30 o gerddi amrywiol yn adlewyrchu rhagrith a chaethiwed bywyd dinesig Cymry Caerdydd. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mehefin 2001.
Braf ydy cael cyfrol sy'n llonni calon, yn cyffroi'r dychymyg ac yn bwydo enaid. Llais personol ffres a chynhyrfus.

Magwyd yr awdur yng Nghoed-poeth a dod dan ddylanwad y bardd Bryan Martin Davies yng Ngholeg Iâl. Wedyn i'r Brifysgol yng Nghaergrawnt a graddio mewn Saesneg cyn cwblhau ei ddoethuriaeth dan adain yr Adran Gymraeg yn y Brifysgol yng Nghaerdydd. Yna ymuno â'r BBC yno.

Bu'n agos iawn at gipio'r goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol fwy nag unwaith, ac wrth gwt un o blant Caerdydd, Emyr Lewis, ym Mro Ogwr, 1998. Cafodd y bywyd dinesig ddylanwad dwfn ar y ddau.

Yn y gyfrol hon fe geir digon o amrywiaeth ffurf a chynnwys – englyn, sonedau, ffurfiau telynegol a dogfennol, ymsonau dwys a dychanol. Gobeithio y caiff ei ddychymyg a'i ddireidi gyfle o fewn y BBC ac S4C. Mae mawr angen amdanynt.

Un o'i themâu yw amlochredd y bywyd dinesig, yn fwyaf penodol y byd cyfryngol:

Mae'n byd ni'n garchar o gamerâu
yn ddrysfa o ddelweddau,
gweld eraill drwyddynt,
gweld ein hunain ynddynt,
maen nhw'n fwy real na realaeth.

Byd y BMW a'r fwydlen foethus, byd sydd wedi cyfnewid gwerth am bris:

Rwyt ti'n gwario mwy ar steil dy wallt na phensiwn mis dy nain,/ Os clywi sôn am Calvin, 'rwyt ti'n meddwl am Calvin-Klein.

Fe dreuliodd gyfnod yn y Rhondda cyn dod i'r ddinas:

mewn stad rhwng nef a daear ar y bryn
y llwch ar frest, neu'r haint mewn waliau llaith,
canser mewn paced, nodwydd yn y graith.

A chyfnod wedyn yng ngogledd Iwerddon, a Branwen yn gyfeiliant:

cryfach yw'r tristwch sy'n torri calon
na'r grym sy'n hollti'r atom.

Wedyn, Rwmania a'r darlun hunllefus hwnnw o gartre i blant â nam ar eu meddwl:

y goedwig o freichiau gwag
yn ceisio coflaid
y lleisiau llwglyd yn crio
'Dadi! Dadi!'

Yn ôl yn y brifddinas mae nodau gobaith a gorfoledd – gweld hadau y Gymru rydd.

A'r anturiaeth arall honno yn 'Tywyllwch' sy'n tanlinellu hiraeth y bardd am wirionedd sy'n ddyfnach hyd yn oed na iaith y gwleidydd neu'r bardd:

Ar ben y staer, gyda'r nos
y petruso, yr aros,
y llais bach wrth gyrchu'r gwyll.
'Tyrd gyda mi, mae'n dywyll.’

Yn unig dringaf yn uwch
gan estyn llaw i'r duwch
gan ddisgwyl ar y trothwy,
I law gynnes ei chymryd hi.

Clamp o gyfrol!

Gwyn Erfyl

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who looked at this title also looked at the following:
Murmur
Menna Elfyn
£9.95
 
Buy Now
Cyfres Clasuron: Cerddi ...
T. H. Parry-Williams
£8.99
 
Buy Now
Cyfres yr Onnen: Y Bancsi Bach
Tudur Dylan Jones
£5.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Buy Now
Children
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Buy Now