Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cadwyni Rhyddid
Grahame Davies
ISBN: 9781900437431 (1900437430)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2002
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 76 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ail gyfrol o farddoniaeth bryfoclyd Grahame Davies yn cynnwys dros 30 o gerddi amrywiol yn adlewyrchu rhagrith a chaethiwed bywyd dinesig Cymry Caerdydd. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mehefin 2001.

The second volume of the provocative poetry of Grahame Davies comprising over 30 diverse poems reflecting the hypocrisy and restrictions of city life among the Cardiff Welsh. First publsihed in June 2001.
Braf ydy cael cyfrol sy'n llonni calon, yn cyffroi'r dychymyg ac yn bwydo enaid. Llais personol ffres a chynhyrfus.

Magwyd yr awdur yng Nghoed-poeth a dod dan ddylanwad y bardd Bryan Martin Davies yng Ngholeg Iâl. Wedyn i'r Brifysgol yng Nghaergrawnt a graddio mewn Saesneg cyn cwblhau ei ddoethuriaeth dan adain yr Adran Gymraeg yn y Brifysgol yng Nghaerdydd. Yna ymuno â'r BBC yno.

Bu'n agos iawn at gipio'r goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol fwy nag unwaith, ac wrth gwt un o blant Caerdydd, Emyr Lewis, ym Mro Ogwr, 1998. Cafodd y bywyd dinesig ddylanwad dwfn ar y ddau.

Yn y gyfrol hon fe geir digon o amrywiaeth ffurf a chynnwys – englyn, sonedau, ffurfiau telynegol a dogfennol, ymsonau dwys a dychanol. Gobeithio y caiff ei ddychymyg a'i ddireidi gyfle o fewn y BBC ac S4C. Mae mawr angen amdanynt.

Un o'i themâu yw amlochredd y bywyd dinesig, yn fwyaf penodol y byd cyfryngol:

Mae'n byd ni'n garchar o gamerâu
yn ddrysfa o ddelweddau,
gweld eraill drwyddynt,
gweld ein hunain ynddynt,
maen nhw'n fwy real na realaeth.

Byd y BMW a'r fwydlen foethus, byd sydd wedi cyfnewid gwerth am bris:

Rwyt ti'n gwario mwy ar steil dy wallt na phensiwn mis dy nain,/ Os clywi sôn am Calvin, 'rwyt ti'n meddwl am Calvin-Klein.

Fe dreuliodd gyfnod yn y Rhondda cyn dod i'r ddinas:

mewn stad rhwng nef a daear ar y bryn
y llwch ar frest, neu'r haint mewn waliau llaith,
canser mewn paced, nodwydd yn y graith.

A chyfnod wedyn yng ngogledd Iwerddon, a Branwen yn gyfeiliant:

cryfach yw'r tristwch sy'n torri calon
na'r grym sy'n hollti'r atom.

Wedyn, Rwmania a'r darlun hunllefus hwnnw o gartre i blant â nam ar eu meddwl:

y goedwig o freichiau gwag
yn ceisio coflaid
y lleisiau llwglyd yn crio
'Dadi! Dadi!'

Yn ôl yn y brifddinas mae nodau gobaith a gorfoledd – gweld hadau y Gymru rydd.

A'r anturiaeth arall honno yn 'Tywyllwch' sy'n tanlinellu hiraeth y bardd am wirionedd sy'n ddyfnach hyd yn oed na iaith y gwleidydd neu'r bardd:

Ar ben y staer, gyda'r nos
y petruso, yr aros,
y llais bach wrth gyrchu'r gwyll.
'Tyrd gyda mi, mae'n dywyll.’

Yn unig dringaf yn uwch
gan estyn llaw i'r duwch
gan ddisgwyl ar y trothwy,
I law gynnes ei chymryd hi.

Clamp o gyfrol!

Gwyn Erfyl

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Cerddi'r Sêr
 
£9.95
 
Prynwch
Wyneb y Ddrycin, i - Hedd ...
Haf Llewelyn
£10.95
 
Prynwch
Cyfres Clasuron: Cerddi ...
T. H. Parry-Williams
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch