Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cerddi Bryan Martin Davies - Y Casgliad Cyflawn
Bryan Martin Davies
ISBN: 9781900437578 (1900437570)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2003
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 208x148 mm, 228 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £13.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cyflawn o gerddi bardd coronog Eisteddfod Cenedlaethol Rhydaman 1970 a Bangor 1971 yn cynnwys holl gerddi ei bum casgliad blaenorol sy'n adlewyrchu tri chyfnod ei fywyd, sef cerddi diwydiannol cynnar Dyffryn Aman ei fagwraeth, cerddi trefol canol oed ar ororau Gogledd Ddwyrain Cymru, a cherddi diweddar mwy ymholgar.

The complete collection of the poems of the 1970 and 1971 Natonal Eisteddfod crowned bard comprising all the poems from his previous five volumes reflecting three periods in his life, namely the early industrial poems of the Amman Valley of his upbringing, the urban poems of middle age in North East Wales and later more searching poems.
Hyfrdwch yw gweld cyhoeddi crynswth gwaith a chyfraniad Bryan Martin Davies mewn un gyfrol gyfleus. Yma yn ardal Wrecsam mae rhywun yn wastad yn ymwybodol o waith y meistr hwn – Bardd Dyffryn Aman, ond Bardd y Clawdd hefyd. Brenin y wers rydd ddisgybledig, saernïwr tyn y geiriau heb unrhyw air diangen. Bellach mae holl banorama ei waith mewn un gyfrol.

Cawn gerddi i nifer o leoedd ym mro ei febyd, i'r gogledd-ddwyrain mabwysiedig a theithiau tramor. Mae ymweliadau â mannau eraill yn aml ynghlwm â chyfeillion neu gysylltiadau llengar. Does dim ond rhaid enwi rhai o'r clasuron fel 'Glas', sy'n sôn am y dianc blynyddol o ddyffryn y glo i draeth undydd trip Ysgol Sul y Mwmbwls. Mae rhythmau arbennig mewn cerdd yn adlewyrchu’r drefn gomiwnyddol yn drawiadol yn 'Milwyr', a naws arbennig i'r darluniau amrywiol a gawn o gymdeithas lofaol ei febyd yn Glowr', 'Hen Bethel' a 'Pwll y Steer', a'r lliw 'Melyn'. Gorffennir y gyfrol â cherdd deimladol i gofio ei wraig Gwenda, yn deillio o hen ffotograffau.

Cawn gampweithiau o gerddi i ardal ffin y gogledd ddwyrain, er rhaid cyfaddef nad yr un Wrecsam a wêl llawer â Wrecsam Bryan Martin Davies:

Yn y dref ar odre'r ffin,
crin yw dail ein hiaith,
yn llafariaid llwm,
yn gytseiniaid braen,
yn gystrawennau marw, du.

Canys yr hyn a ddywedir,
y mae arna'i ofn,
ar noson narcotig o Chwefror
yn Wrecsam, wrth yr iaith Gymraeg
yw
scram.

Credaf eu bod yn adlewyrchu cyfnod arbennig yn yr wyth degau ac yn rhoi un ongl ar bethau – nad yw'n cydnabod cynnydd ysgolion Cymraeg a mynychwyr lluosog dosbarthiadau nos, a'r holl broses o ailganfod Cymreictod sy'n mynd rhagddi yn y fro. Cawn gerdd odidog am yr eira yn meddalu'n flêr yn y dref ond yn glynu yn y Bwlchgwyn a'r Gwynfryn, lle mae olion o Gymreictod ar ôl. Darlun gwych, ond bellach mae mwy o lanw yn y dref a thrai arswydus yn y pentrefi a enwir yn y gerdd. Cawn ddarlun anobeithiol o Wrecsam, a'r unig berthyn amlwg yw bod eisiau perthyn i lwyddiant byrhoedlog y tîm pêl-droed ar y Cae Ras.

Yn y pair hwn o ddarluniau canfyddwn syniadau ac athroniaeth y bardd sydd byth yn amlwg, fel darluniau annelwig, anghyraeddadwy’r clawr, a dyma ran o apêl ei waith. Cawn gip ar ambell lun pan ddaw'r lliwiau i ffocws – er enghraifft, fflachiadau o gred a'r ysbrydol mewn cerdd Nadolig drawiadol am effaith gwasanaeth carolau’r ysgol yn Eglwys Rhiwabon arno.

Cawn ambell gerdd hynod o gyfoes fel 'A.I.D.S', ond hyd yn oed yn y cyfnod diweddar mae hen raen Dyffryn Aman yn ei gymeriad yn dal i ddod i'r wyneb yn goffâd, atgofion ac yn cofio ei gwron. Maent wedi eu cloi mewn byd sicr ei liwiau lle nad oes cwestiynu dirywiad iaith na bro yn dod ar ei gyfyl. Bardd Brynaman a'i lliwiau digyfnewid, a Bardd y Clawdd a’r bylchoedd mynych ynddi. Diolch i Gyhoeddiadau Barddas am gasglu'r ddau fyd, a llawer mwy, rhwng cloriau un gyfrol.

Aled Lewis Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Golchi Llestri Mewn Bar ...
Ifor ap Glyn
£4.75
 
Prynwch
Syched am Sycharth - ...
Iwan Llwyd
£5.00
 
Prynwch
Waliau'n Canu
Ifor ap Glyn
£7.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch