Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Englynion a Cherddi T. Arfon Williams - Y Casgliad Cyflawn
T. Arfon Williams
ISBN: 9781900437585 (1900437589)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2003
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Golygwyd gan Alan Llwyd Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 248 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £12.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cyflawn o englynion a cherddi cynganeddol y diweddar T. Arfon Williams, un o ben-englynwyr Cymru, yn cynnwys yr holl gyfansoddiadau a geir yn ei dair cyfrol gynharaf ynghyd â nifer o gerddi nas cyhoeddwyd o'r blaen.

The complete collection of the strict metre poetry of the late T. Arfon Williams, master of the englyn (four-line stanza), comprising all compositions found in his three earlier volumes together with a number of new englynion not previously published.
Bob blwyddyn yn yr ymryson yn yr Eisteddfod Genedlaethol, cyflwynir gwobr arbennig, sef gwobr goffa T. Arfon Williams, i awdur englyn cywaith gorau’r wythnos. Mae’n arwydd o barch sydd gan y beirdd tuag at Arfon Williams fod cymaint o fri yn cael ei roi ar y tlws arbennig yma. Mae’r parch hwn yn deillio o’r edmygedd mwya sy gan bob englynwr tuag at grefft a dawn Arfon. Wrth edrych ar ei englynion, maen nhw’n rhyfeddu fod y fath bethau’n bosib o fewn deg sill ar hugain.

Mae cyflwyniad meistrolgar Emyr Lewis i'r gyfrol hon yn nodi maint cyfraniad y bardd mewn ymryson a thalwrn, ei feddwl chwim a delweddol, a’i hynawsedd bonheddig. Mae hefyd yn manylu ar ambell englyn, ac yn dangos i ni’r cyfoeth meddwl y tu ôl iddyn nhw.

Gyda mesur yr englyn y mae’r rhan fwyaf ohonon ni’n cysylltu enw Arfon Williams, ond yn y gyfrol hon, mae yma gerddi ar fesurau eraill hefyd, yn eu plith hir a thoddeidiau, cywyddau a cherddi vers libre. Yr hyn sy’n dod i’r amlwg wrth ddarllen y gyfrol ar ei hyd ydi fod yma Brifardd o’r iawn ryw. Mae rhai'n cael y teitl Prifardd trwy fod yn ddigon lwcus i ennill cadair neu goron, ond mae yna ddealltwriaeth anysgrifenedig yn rhywle yn yr isymwybod sy’n derbyn fod rhai yn Brifeirdd heb fod yn gorfod ennill na chadair na choron. Un felly oedd Arfon Willams.

Yn y Casgliad Cyflawn hwn, mae yma gerddi o’i gyfrolau cyhoeddedig, ynghyd ag adran o gerddi heb eu cyhoeddi. Mae eu cael i gyd o fewn un gyfrol yn sicrhau fod yma ffynhonnell gyfoethog a chyfleus o weithiau gorau’r bardd. Peth peryglus iawn ydi gorfod dewis un englyn o blith yr holl englynion o fewn y gyfrol yma, ond mae un sy wedi mynnu aros yn y cof ers i mi ei glywed gyntaf, a hynny ar gyfrif ei ddelweddu hollol syfrdanol:

‘Ewyn’

Pan chwery chwa oddi uchod â’r môr
mae hen angenfilod
y dwfn i’r wyneb yn dod
i’w haileni’n wylanod.

Mae haenau o ystyron i’r englyn hwn, ond does ond angen gwrando arno i glywed y gwahaniaeth rhwng y dechrau a’r diwedd. Mae’r cytseiniaid cras sy yn y paladr yn taro rhywun yn syth, o’u cymharu â llyfnder llwyr yr esgyll. Bydd gan bob darllenydd ei ddehongliad ei hun, a dyna ei gryfder. Ewch ati i ddarllen mwy. Mae gwledd yn eich aros.

Tudur Dylan Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch