Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Digon o Fwydod
Mihangel Morgan
ISBN: 9781900437707 (1900437708)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2005
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 56 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o gerddi ag arnynt stamp unigryw Mihangel Morgan; er mai fel awdur rhyddiaith y'i hadwaenir, fel bardd y dechreuodd ei yrfa llenyddol pan gyhoeddwyd ei ddwy gyfrol gyntaf Diflaniad Fy Fi ym 1988, a Beth yw Rhif Ffôn Duw ym 1991; mae'r casgliad newydd hwn yn cynnwys cerddi anarchaidd, doniol, deifiol, dychanol a dwys.

A volume of extraordinary poems by Mihangel Morgan; although better known for his prose compositions, he started his literary career as a poet, with Diflaniad Fy Fi in 1988, and Beth yw Rhif Ffôn Duw in 1991; this new collection includes anarchical, humorous, challenging, satirical and intense poems.
Ydi, maer gyfrol hon fel agor can o fwydod. Mae hin llawn cerddi anghyfforddus, doniol, gwirion yr olwg, anorffwys, syn denur pysgod/darllenwyr bob yn dipyn, fel pob abwyd da. Ond nid ywr mwydyn ond rhywbeth i gelur bachyn, ac mae hwnnwn sicr iw deimlo yn rhai o gerddi gorau, mwyaf brathog y gyfrol. Mae 'Santes Diana', 'Pŵdl, Pŵdl Pŵp' a 'Henospc' yn codi gwn slei am eu bod yn gerddi na fyddair beirdd canol-y-ffordd poblogaidd yn medru eu cyhoeddi heb i rywrai gynnal cwst yn eu herbyn. Clywir yn aml yr un neges neu bwynt yn awr ac yn y man gan feirdd eraill, ond fei cyfiawnheir bryd hynny gan gynildeb ymadrodd neu agwedd ysgafn tafod-yn-y-boch. Cyfrol yw hon sy'n 'cymryd y ps', ac nid ymddiheurir am hynny.

Mae 'Cerdd a Meddyliau Wrth Geisio Gwrando ar Fardd o Sais yn Darllen ei Farddoniaeth Mewn Gweithdy' hefyd yn taro deuddeg drwy dynnu coes yr academyddion hynny syn trin barddoniaeth fel esgyrn sychion, ar esgyrn sychion hynny o feirdd syn trin eu barddoniaeth fel gwaith academyddol. Weithiau enwir rhyw Knigsberg, Fernando Pessoa neu Jenny Savalette de Lange, llefydd a phobol na ŵyr pob pysgodyn eu harwyddocd, ond nid oes raid wrth hynny i fwynhaur dweud. Cyrhaeddir weithiau waelod y ddalen a diwedd y gerdd heb ddeall yn llawn (odid ddim) or hyn a ddywedwyd, ond bydd rhyw ymadrodd lliwgar neu adlais o un o gerddi eraill y gyfrol eisoes wedi aros yn y cof.

Nid bod yn nawddoglyd yw hyn – yn aml ni chyrhaeddir gwaelod y ddalen hyd yn oed mewn cyfrolau eraill gan feirdd y traddodiad, ac efallai mai diogir pysgodyn arbennig hwn sydd iw gyfrif am hynny. Ta waeth, cynhelir diddordeb y prae hyd y diwedd, weithiau gan yr awydd i flasur tro-yn-y-gynffon (syn effeithiol iawn yn nifer or cerddi), ond yn amlach na pheidio drwy gyfrwng odl broest, techneg brin ar y cyfan yn ein barddoniaeth gyfoes, ond un syn eithriadol o effeithiol mewn cerdd fach dwt fel 'Marwnad i Deng Siao Ping'.

Dro arall rhoddir y coegni ir naill ochr a theflir rhwyd ehangach ir dŵr. Nid oes ar y pysgotwr hwn angen abwyd bob tro, ac yn aml denir dalfa fwy o ganlyniad. Mae 'Iaith Mam', er enghraifft, yn berl fach o gerdd syn elwa ar ei chynildeb, ac 'Un Odl' yn besychiad o gerdd syn canu cloch yng nghlustiau pawb, dybiwn i. Mae 'Mari Lwyd' hithau wedii llwytho delweddaeth a chyfeiriadaeth nad ydynt, serch hynny, yn hanfodol iw mwynhau ai gwerthfawrogi. Bydd beirniaid lln eraill, rhai a chanddynt fwy o amser i gysgur bore, yn sicr o ddod o hyd i lond gwlad o gyfeiriadaeth werthfawr a chyfoethog parthed gweithiau eraill Mihangel Morgan yn y gyfrol hon (yn arbennig yn y defnydd o gathod a chŵn), ond digon am y tro yw eich annog i lyncu hynny a fedrwch or abwyd blasus cyn ir pysgotwr eich ffrio chithau i ginio.

Eurig Salisbury

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Beibl Cymraeg Newydd, Y - ...
 
£17.50
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 26. ...
Dewi Pws Morris
£6.95
 
Prynwch
Brenin Arthur, Y
Gwyn Thomas
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gwyrddach - Camau Bach at ...
Mari Elin Jones
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Jeweller, The
Caryl Lewis
£8.99
 
Prynwch
Plant
Grace Ella: Witch Camp
Sharon Marie Jones
£5.99
 
Prynwch