Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Patshyn Glas
Wyn Owens
ISBN: 9781900437738 (1900437732)Publication Date July 2005
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Swansea
Format: Paperback, 210x148 mm, 104 pages Language: Welsh Out of print Our Price: £6.00   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
Wyn Owens's first collection of poems, mainly in strict metre; he is an artist and poet from Pembrokeshire.

Dyma gasgliad cyntaf o farddoniaeth gan Wyn Owens, yr arlunydd a'r bardd o Sir Benfro. Cerddi yn y mesurau caeth yn bennaf.
Dywedir fod ansawdd y golau yn gwneud Sir Benfro yn baradwys i arlunwyr. Estroniaid ywr mwyafrif ohonynt, wedi eu denu yno gan burdeb y lliwiau syn cael eu creu wrth i fryniaur Preseli ymestyn allan ir mr mawr. Gan hardded y tirlun, gall lluniaur bobl ddŵad yn aml blesior llygad arwynebol. Ond dim ond cynfas y brodor all ddarlunio tir y cof; dim ond gwladwr y bryniau all liwio ysbryd Twm Carnabwth, ac mae angen deigryn yn y paent i ddal tranc y Gymraeg ym Mynachlog-ddu. Rhaid adnabod Waldo cyn sylweddoli mawredd Talmynydd, ar tangnefeddus o galon yn unig a all fanteision llawn ar y mr goleuni. Un or artistiaid breintiedig hynny yw Wyn Owens, ac mae ganddo ddau gyfrwng, ei gynfas ai gerddi. Ar un ywr weledigaeth yn y ddwy gelfyddyd.

Yr un ywr artist ar bardd wrth iddo beintio a barddoni bror Preseli mewn heulwen a chwmwl, mewn llawenydd a thristwch, mewn digalondid ac mewn gobaith, ac maer hwyliau mor gyfnewidiol thywydd y Gorllewin. Oriel o gerddi sydd ganddo yn Y Patshyn Glas a phob darlun unigol yn ychwanegu at batrwm amryliw ei Sir Benfro annwyl ef. Fel pob gwir artist, gall amrywio ei arddull hefyd. Weithiau, mae yng nghanol y traddodiad, yn cofion dyner am Robina Ellis-Gruffydd, am Nest ac am ei dad, a hynny yn null yr Hen Feistri. Bryd arall, mynn agor y drws ac ymestyn y ffiniau wrth iddo wau ei deimladau dyfnaf i mewn i dirlun ei febyd yn hudolus o haniaethol. Ond ta beth for cyfrwng, fel artist ac fel bardd, peintio a chanu or galon a wna Wyn Owens. Dyna gyfrinach Y Patshyn Glas.

Idris Reynolds

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who looked at this title also looked at the following:
Nant, Y
Bet Jones
£7.99
 
Buy Now
Glaw Trana
Sonia Edwards
£8.00
 
Buy Now
Book of the Month
English
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Buy Now
Welsh
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Buy Now
Children
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Buy Now