Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Apocalups Yfory
Gwyn Thomas
ISBN: 9781900437769 (1900437767)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2005
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 210x135 mm, 100 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad newydd, cyffrous o gerddi gan un o'n beirdd mwyaf blaenllaw.

A collection of new exciting poems by one of Wales's renowned poets.
Efallai mair bardd a ddylanwadodd fwyaf ar genhedlaeth y chwarter canrif diwethaf o feirdd yw Gwyn Thomas. Mae ei l yn drwm ar waith beirdd mor amrywiol Menna Elfyn, Gerwyn Wiliams a hyd yn oed Ifor ap Glyn. Yn annibynnol ar gystadlaethaur Eisteddfod Genedlaethol a chynnydd a phoblogrwydd y canu caeth a Thalwrn y Beirdd, torrodd Gwyn Thomas ei gŵys ei hun, yn bwrw golwg ffraeth a chrafog ar y byd cyfoes ar newidiadau enfawr a ddaeth i ran y gymdeithas ar diwylliant Cymreig yn ystod y deugain mlynedd diwethaf.

Yn y gerdd a roddodd deitl ir gyfrol hon, Apocalups Yfory, maen hel atgofion am gymdeithas Blaenau Ffestiniog ei blentyndod, ac yn gresynu bod y gymdeithas honno, ar diwylliant hwnnw, wedi mwy neu lai ddiflannu on byd:

Lle oedd o – does dim dwy waith –
Sydd yn swnio i amryw, yn awr, mi wn,
Yn rhyfeddol iawn o ystrydebol;
Ond, er hynny yr oedd o.

Fel T. H. Parry-Williams oi flaen, mae Gwyn Thomas yn feistr ar droi iaith lafar, sgyrsiol, yn farddoniaeth, a gweld rhyfeddod a gwirionedd arhosol yn y digwyddiad neur dywediad mwyaf cyffredin a di-nod. Mae o hefyd yn hynod o barod i wneud hwyl am ben ei grefft ai ddawn o i hun. Yng ngherdd gyntar gyfrol maen gofyn cwestiwn syn poeni pob bardd o bryd iw gilydd – Be Ydi Barddoni? – ac ar l dod ir casgliad mai bodoli mewn tywyllwch ydir cyfan, maen cysuro ei hun:

Cwestiwn da,
Wel, y mae o, welwch chi,
Yn rhywbeth iw wneud
Ond ydi?

Yn fwy na neb arall, Gwyn Thomas a arloesodd y cyfuniad o farddoniaeth a theledu a radio, ac er gwaetha'i anobaith ynglŷn chynulleidfa effro mewn cerddi fel yr uchod, a cherdd grafog arall dan y teitl Brychan, yn Bedwar Mis, cyfathrebu yw nod ei gerddi, rhannu synhwyrau a theimladau amrywiol bywyd, or lleddf ir llon. Ac yn aml iawn, dan ryw gerdd syn ymddangos yn hynod o ffwrdd--hi, mae yna wirionedd ingol yn llechu. Mae dyfnder ei wybodaeth am ddiwylliant a llenyddiaeth Cymru yn amlwg mewn cerddi mor ymddangosiadol ysgafn Tarw Elis Wynne neu Evan Roberts y Diwygiwr, ac mae dylanwad Dafydd ap Gwilym ar ei waith hefyd yn amlwg mewn cerddi fel Ble Mae y Gg?:

Hebddi hi, nid ywr haf,
Nid yw taslo aur yr haul
Syn direidus-sbecian
Trwy doreth glas y dail
Ond coreograffi amddifad o ddawnsio.

Er gwaethaf ei hunan-ddychan diymhongar, mae cerddi Gwyn Thomas, ar gyfrol ddiweddaraf hon, yn profi pam bod yr iaith Gymraeg ai barddoniaeth, er gwaethaf pawb a phopeth, yn dal yn beryglus o berthnasol ar ddechraur 21ain ganrif.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Haf a Cherddi Eraill, Yr
R. Williams Parry
£5.00
 
Prynwch
Gwelaf Afon
Gwyn Thomas
£5.00
 
Prynwch
Croesi Traeth
Gwyn Thomas
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch