Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Teyrnas y Tywyllwch
Gwyn Thomas
ISBN: 9781900437912 (1900437910)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2007
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o farddoniaeth rymus sy'n dangos unoliaeth thematig. Fe ysbrydolwyd y cerddi gan brofiad y bardd o raglenni newyddion adeg yr Ail Ryfel Byd, rhaglenni a oedd yn dangos y fyddin Brydeinig yn cyrraedd gwersylloedd Belsen ac eraill. Creodd y delweddau hyn argraff annileadwy yn ei gof, a mynegir hynny yn y gyfrol hon.

A volume of powerful poems exhibiting a thematic unity. They were inspired by the author's experience of watching news reels during the Second World War, reels that showed the British Army arriving in Belsen and other camps. These images made an indelible impression on his memory, and that is expressed in this volume.
Hyd y gwn i, ni chafwyd dim byd tebyg i’r llyfr hwn erioed o’r blaen yn Gymraeg. Yn un peth, casgliad o gerddi ydyw ar thema’r Holocost, a’r casgliad yn ffurfio undod sydd, yn ôl yr awdur yn ei Ragair, ‘yn rhyw fath o Kaddish’, sef math o weddi Iddewig o fawl ac ymbil am drugaredd. Dywedir yn y Rhagair hefyd nad oes yma ddim dychmygu, dim ond cofnodi tystiolaethau pobl go iawn am erchyllterau ‘gwersylloedd y crynhoi’ yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Peth arall, y mae’r cerddi yn llawn disgrifiadau graffig a hunllefus o greulondeb anghredadwy, a oedd yn dwyn ar gof, i mi o leiaf, y ffilm rymus honno, Schindler’s List.

Gan mai dioddefaint yr Iddewon yw’r thema, addas iawn yw bod naws Feiblaidd i’r traethu. Maentumir mai arwyddion yw’r creulonderau hyn o rywbeth ‘hen, ac anfad, gwaradwyddus’, a elwir yn ‘Nod Cain’, sef cyfeiriad at Genesis 4:15. Y mae’r gerdd ‘Cerddoriaeth Marwolaeth’ wedyn yn tynnu’n drwm ar Salm 137, ac yn gorffen ar yr un nodyn dialgar: ‘Gwyn ei fyd y sawl sy’n cipio dy blant ac yn eu dryllio yn erbyn y graig.’ Ac yn y gerdd ‘Cyfamod’ gofynnir yr un cwestiwn – ‘Os oes yna Dduw, / A hwnnw yn Dduw da, / Da a hollalluog, / Yna pam y digwyddodd y pethau hyn?’ – ag a ofynnwyd gan yr Iddewon yn y Gaethglud ym Mabilon bum canrif cyn geni Crist. Y mae’n gwestiwn nad oes ateb iddo.

Effaith y casgliad yw creu ym meddwl y darllenydd ryw dristwch anaele fod bodau dynol yn medru ymddwyn yn y fath fodd tuag at ei gilydd, a bod Duw, os oes Duw, yn caniatáu hynny. Mae’r cerddi yn ein gwthio i ddyfnderoedd anobaith am gyflwr dynolryw, a dim ond yn achlysurol iawn, fel yn adran IX, ‘Ond nid oedd Pawb yn Lleiddiaid’, y ceir unrhyw lygedyn o oleuni. Mesur o lwyddiant digamsyniol y cyfanwaith yw’r ymdeimlad o ddigalondid a diymadferthedd gerwin a ysgogir ganddo, a phrin bod llawer o gysur ychwaith yn y casgliad terfynol mai pwrpas yr Holocost oedd rhybuddio dynolryw fod ynddo ‘eithafion enbyd o ddrygioni ... / Ac nad ydyw grym ... / yn gallu gorchfygu, ond am ryw hyd, / Ysbryd anorchfygol bywyd’.

Teitl ail gyfrol Gwyn Thomas o farddoniaeth, a gyhoeddwyd yn 1965, oedd Y Weledigaeth Haearn. Gweledigaeth haearn sydd yn Teyrnas y Tywyllwch hefyd, a’r weledigaeth honno’n serio’r ymennydd ac yn gadael dyn yn syfrdan ac yn fud.

Gwynn ap Gwilym

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Murmuron Tragwyddoldeb a ...
Gwyn Thomas
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch