Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hanner Cant
Iwan Llwyd
ISBN: 9781904837237 (1904837239)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Taf, Caergybi
Darluniwyd gan Marian DelythFformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o gerddi gan Iwan Llwyd, 'bardd ei genhedlaeth', y mae'r mwyafrif ohonynt yn gweld golau dydd am y tro cyntaf. Dyluniwyd y llyfr gan Marian Delyth ar ôl iddi astudio'r cerddi yn fanwl, a cheir ffotograffau pwrpasol du-a-gwyn drwyddo.

A collection of poems by Iwan Llwyd, many appearing in print for the very first time. The book was designed by Marian Delyth after close study of the poems, and includes black-and-white photographs throughout.
Dwy gyfrol o farddoniaeth sydd ar y rhestr hir i ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn eleni. Cyfrol ddiweddaraf Iwan Llwyd ydy un or rheini, ac maen dda gen i ddweud fod y beirniaid yn llygaid eu lle yn yr achos hwn. Anodd cyfeiliorni, maen debyg, pan fydd bardd chystal gafael ar ei grefft ich tywys ar eich taith!

Ond nid y farddoniaeth yn unig syn denu yn y gyfrol hon, chwaith. Maer ffotograffydd Marian Delyth wedi mynd ati i gyfunor cerddi i lluniau oi gwaith dylunio trawiadol ei hun. Gan ddyfynnu or broliant, mae yma lyfr syn gymaint gwledd ir llygad ag ydyw ir glust, gydar geiriau ar ffotograffaun dod ynghyd i greu un cyfanwaith celfydd a hardd.

Fel yr awgrymar teitl, deugain a deg o gerddi sydd yma, ac maer rheini wediu cyhoeddi i gyd-fynd phen-blwydd y bardd ei hun yn hanner cant. Cerddir nawdegau oedd yng nghasgliad diwethaf Iwan Llwyd o farddoniaeth, Be Di Blwyddyn Rhwng Ffrindia? Erbyn hyn, maen ganrif newydd, a chynnyrch y blynyddoedd wedir troad sydd yma on blaen y mwyafrif or cerddi heb eu rhyddhau or blaen.

Ond maer hen themu yn dal iw gweld. Mae teithiau Iwan Llwyd eton ddylanwad ar pethau bach yn ysbrydoliaeth fawr. Mae Iwerddon ac America o hyd yn denu, ond mae Sbaen ac arfordir gorllewinol Cymrun cael cryn sylw hefyd. Ac mae sŵn yr holl lefydd syn cael eu henwi ganddo yn dyst ir hanner delfrydu sydd yma yn eu cylch.

Nid hynny yn unig, chwaith. Mae yma ymdeimlad mai trefn amser syn rheoli ond fod ein hl ni yma o hyd. Mae Cerdded i Abergwyngregyn, Carreg Cennen a Corcaigh yn ffefrynnau personol yn hyn o beth. Ac mae yma awgrym rhwng y llinellau ein bod ninnaun perthyn ir un drefn, yn gaeth in tynged ein hunain. Dyna syn gwneud y cerddin rhai mor ddwfn: y rhywbeth hwnnw sydd y tu hwnt ir wyneb.

O achos hynny, maen rhaid ymbalfalu am yr ystyr ambell dro. Ond yr hyn y maer bardd yn ei wneud ydy defnyddioi ddawn dweud unigryw ei iaith bob dydd ai ddelweddau cyffrous o newydd i greu awyrgylch a naws sefyllfa. Maen rhaid i ninnau wedyn ddefnyddio'n synhwyrau i ddehonglir darlun sydd wedii greu.

Mae amrywiaeth a chyfoeth y themu yn golygu nad oes modd gwneud cyfiawnder r casgliad mewn adolygiad byr fel hwn. Y cyfoeth hwnnw syn taro rhywun, ynghyd sicrwydd crefft y bardd ai glust am rythm a sŵn. Ychwanegwch gyfraniad Marian Delyth at hynny wedyn, ac mae yma gyfrol arbennig iawn.

Rhys Iorwerth

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Cafodd Iwan Llwyd ei alwn fardd ei genhedlaeth am y tro cyntaf ddeng mlynedd yn l mewn adolygiad gan Robert Rhys yn Barn ar y gyfrol Dan Ddylanwad. Mae wedi cael ei alw felly droeon oddi ar hynny, a phrin ywr neb ystyriol a anghytunai r gosodiad erbyn heddiw.

Mae Marian Delyth yn enwog fel dylunydd profiadol a dyfeisgar ac fel ffotograffydd eithriadol. Ymdrwythodd yng ngherddir casgliad hwn cynmynd ati i hudo on blaenau lyfr syn gymaint gwledd ir llygad ag ydyw ir glust.
Gwybodaeth Bellach:
Gydag Iwan Llwyd, 'bardd ei genhedlaeth', yn troi'r hanner cant, dyma gyhoeddi cyfrol dan y teitl Hanner Cant, casgliad o gerddi y mae'r mwyafrif ohonynt yn gweld golau dydd am y tro cyntaf. Dyluniwyd y llyfr gan Marian Delyth ac mae ganddi ffotograffau du a gwyn drwyddo. Ymdrwythodd yng ngherddi'r gyfrol cyn llunio llyfr sy'n gymaint gwledd i'r llygad ag ydyw i'r glust.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhoi Cymru'n Gyntaf ...
Richard Wyn Jones
£9.99
 
Prynwch
Dan Ddylanwad - Cerddi ...
Iwan Llwyd
£5.95
 
Prynwch
Random Deaths and Custard
Catrin Dafydd
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch