Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gelert
Gwen Pritchard Jones
ISBN: 9781904845485 (1904845487)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2007
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Darluniwyd gan Petra BrownAddas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 209x135 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori a adroddir gan Gelert y ci. Addas i ddarllenwyr 7-9 oed. Ci chwareus, direidus yw Gelert, ac mae ef a'i ffrindiau byth a beunydd mew pob mathau o helbulon. Ond mae'n rhaid i bethau newid ar ôl iddo gael damwain.

A story narrated by Gelert the dog. Suitable for readers aged 7-9 years. Gelert is a playful, mischievous dog, but he and his friends are always getting into all sorts of trouble. But things change after he has an accident.
Wedi'i hysgrifennu yn gyfan gwbl trwy lygaid y prif gymeriad Gelert, awn am dro gydag ef a’i ffrindiau ar bob math o anturiaethau. Rhaid i mi gyfaddef nawr (a’ch rhybuddio chi ‘run pryd) imi chwerthin wrth ddarllen am berthynas Boris a Ffronswâ – dau gi hollol wahanol o ran eu pryd a’u gwedd, un yn bŵdl bach gwyn a Doberman mawr du a brown yw'r llall, a medrwch ddyfalu oddi wrth eu henwau pa un yw p’un!!

Cawn ein cyflwyno i nifer o gŵn eraill yn ogystal, ac un o gryfderau’r nofel yw’r cyffyrddiadau o hiwmor a geir yn aml ynddi, a hynny’n bennaf oherwydd inni weld y cyfan o safbwynt ci wrth iddo gyfeirio at y ‘dwy-goesiaid’ a’r ‘pedair olwyn’, sydd yn bobl ac yn geir i chi a fi! Erbyn diwedd y nofel, mae’r Gelert presennol i’w edmygu lawn cymaint â’i arwr, sef ei hen-daid, Gelert y Cyntaf.

Mae’r awdures, Gwen Pritchard Jones, sy’n hen law ar ysgrifennu ar gyfer oedolion, wedi taro’r hoelen ar ei phen gyda’i hymdrech gyntaf ar gyfer plant rhwng 8 ac 11 oed. Byddant yn siŵr o fwynhau mwytho tudalennau Gelert!

Gareth James

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon Hwyl a Sbri i Blant
 
£8.99
 
Prynwch
Stori Noa a'r Mab ...
 
£7.99
 
Prynwch
Nadolig Plentyn yng ...
 
£5.10
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Prynwch
Saesneg
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Prynwch
Plant
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Prynwch